artikel

Slimmer laden, langer rijden

Warehousing

Conventionele batterijladers vreten stroom. Daarbij komt dat de torenhoge loodprijzen de batterijbranche dwingen deze grotendeels door te bereken aan de gebruiker. De stroom wordt dus duur betaald. Door over te schakelen op hoogfrequentie laadtechniek is er veel geld te besparen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 oktober 2007.

Stel je kunt kiezen uit twee auto’s. De ene is groot, zwaar en lomp, maar is ook betrouwbaar en het prijskaartje vermeldt slechts 15.000 euro. Deze auto brengt je van A naar B over een afstand van 100 kilometer in 45 minuten. Hij verbruikt op dit traject 1 liter benzine op 12 kilometer. Het andere model is in aanschaf de helft duurder, kleiner, lichter en technisch geavanceerder. Dit voertuig legt dezelfde afstand in een half uur af en verbruikt daarbij slechts 1 op 15. Maak die rit iedere dag en op jaarbasis zullen de kosten met de eerste auto veel hoger uitvallen dan met de geavanceerde versie.
 

Zo is het eigenlijk ook met tractiebatterijladers. Een hoogfrequentlader (HF) is weliswaar flink duurder in aanschaf, je laadt de batterijen ook sneller en goedkoper dan met een conventio–nele laders. Bovendien gaan de batterijen dankzij de intelligente laadtechniek ook nog langer mee. HF-laders houden namelijk rekening met de laadtoestand en laden efficiënter en nooit meer dan nodig is. De reden dat conventionele tractiebatterijladers toch nog steeds worden gebruikt, is de eenvoud van de techniek (lees de betrouwbaarheid) en de betrekkelijk lage aanschafprijs, waar menigeen zich toch nog te veel door laat leiden. Goedkoop op de korte termijn is dan duurkoop op langere termijn.

Rendement

Hoeveel batterijladers er nu precies in de markt operationeel zijn, kan eigenlijk niemand zeggen. Laat staan de exacte verdeling geven tussen HF en conventioneel. Algemeen directeur Henk Lammertse van Exide: “80 procent van onze grotere klanten gebruikt nu consequent hoogfrequente laders, terwijl de rest dat nog steeds overwegend conventioneel doet.” Daarmee lijkt HF-laadtechniek al goed ingeburgerd, maar Lammertse wil ook het overige deel snel aan de ‘HF’.

De Exide topman is overigens sinds augustus 2006 ook de voorzitter van de Sectie III-A (Tractiebatterijen) van de BMWT. Branchecijfers vanuit de BMWT over ladertoepassingen zijn er (nog) niet. Volgens de sectievoorzitter zullen de eigen praktijkcijfers beslist niet al te veel afwijken van het branchegemiddelde. Als iedereen en masse overschakelt op HF kan er ook veel geld worden bespaard op de energiekosten.

Dit sluit volgens hem ook prima aan bij de huidige (overheids)trend van duurzaamheid. Lammertse oppert hier het idee van het bestaande energielabel. Dit label moet de verkoop van energie-efficiënte apparaten stimuleren, maar wordt – hoe vreemd dat ook klinkt – nog niet toegepast op batterijladers.

Wel vallen HF-laders onder de EIA-regeling (energie investeringsaftrek) van de belastingdienst. De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen de ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen wordt er bespaard op energiekosten, de ondernemer betaalt ook minder inkomsten of vennootschapsbelasting. 44 procent van de investeringskosten is aftrekbaar van de fiscale winst van de onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage over de winst.

Ook de technische cijfers spreken boekdelen. Zo is het rendement van een hoogfrequent lader 92 procent, terwijl een conventionele lader hooguit 78 procent van de opgenomen elektriciteit nuttig gebruikt. De rest van de toegevoegde en dure energie uit het stopcontact gaat verloren als nutteloze warmte en is eigenlijk weggegooid geld.

Loodprijs

In een jaar tijd stegen de loodprijzen van 2000 dollar per ton tot 3500 dollar per ton lood nu en het eind van de prijsstijging lijkt voorlopig nog niet in zicht. Die hoge loodprijzen worden veroorzaakt door een gigantische scheefgroei in vraag en aanbod. “Aan de ene kant zie je een forse toename van de vraag naar onder andere lood tractiebatterijen van onder andere China”, zegt Henk Lammertse. “Aan de andere kant is er een schaarste ontstaan, doordat de winning uit enkele grote loodmijnen is stilgelegd. Het vervelende feit doet zich voor dat de prijzen nu ook per maand sterk stijgen, terwijl de loodtoeslag, oftewel de Duitse Metall Teuerungs Zuslag (MTZ) is gebaseerd op kwartaalcijfers. Dat houdt in dat batterijleveranciers soms geld moeten toeleggen op de levering van tractie–batterijen aan de klant. Met het maken van een offerte aan een klant baseerden we de prijs altijd op de kwartaalverwachting van de loodprijs, terwijl het prijspeil nu per maand sterk fluctueert.”

Lammertse verwacht niet eerder dan in 2008 een verlaging van het huidige prijsniveau, als gevolg van een afnemende vraag naar lood vanuit China en de VS door stagnering van de economische groei daar en de (her)opening van enkele loodmijnen. De hoge loodprijzen hebben er volgens hem mede toe geleid dat er nu meer aandacht is voor duurzaamheid. “Aan die hoge loodprijzen kunnen we niets doen, die worden door de wereldmarkt gedicteerd. Hoe we de batterijen zo efficiënt mogelijk laden, hebben we wel volledig zelf in de hand. ”

Innovaties

Hoppecke heeft een eigen lijn Trak Power batterijladers in huis. De slanke units hebben een geheugen voor 200 laadcycli en een handig display met verlichting in vier kleuren. Zo kan ook op enige afstand snel worden gezien wat de actuele laadtoestand is. Dankzij de laadkarakteristiek verbruiken de laders tot 30 procent minder stroom, zorgen ze voor minder waterverlies (gassing) en is de laadtijd korter geworden. Via de USB-aansluiting is uitlezing (ook op afstand) en data-uitwisseling met de laders eenvoudig geworden.

Met een verbeterde celkap werkt de Italiaanse producent van tractiebatterijen FAAM eveneens aan een lager waterverbruik in de cellen. De pooldoorvoer bestaat uit één stuk en dankzij een betere Tungsten- afdichting vermindert het nadelige effect van gassing aanzienlijk. Het nieuwe deksel zorgt voor 66 procent minder waterverlies, 7 procent meer vermogen en 8 procent lagere weerstand.

Zo min mogelijk water bijvullen en zo lang mogelijk rijden is het doel van veel batterijfabrikanten. Exide Technologies haakt hierop in met de Liberator-serie en de bijbehorende laders uit de CMP2100-serie. Dankzij de laadkarakteristiek, een laag antimoongehalte in de platen en vergrote waterruimte in de cel, wordt de noodzaak tot onderhoud tot een minimum beperkt. De extra waterruimte in de cel verkleint weliswaar de beschikbare capaciteit met 10 procent. Dat is voor veel bedrijven toch geen probleem omdat ze meestal niet de batterij maximaal ontladen. De bijvulinterval kan toenemen van 1 maand tot wel 200 dagen. Exide verwacht dat dit vooral de kosten voor het totale batterijmanagement een stuk gunstiger maakt.

Reageer op dit artikel