artikel

Workshop benchmarking; vergelijken niet eenvoudig

Warehousing

Workshop benchmarking; vergelijken niet eenvoudig
Stef de Bont leidt workshop over benchmarking

Tijdens de workshop Benchmarking’ waren alle deelnemers het erover eens dat benchmarking toch nog niet zo eenvoudig is. Juist daarom verdient een pragmatische benadering de voorkeur, was de heersende opinie.

In de inleidende sessie werd door Stef de Bont al aangegeven in welke context benchmarking geplaatst moet worden. Eigenlijk is benchmarking niet meer dan een tool om de eigen prestaties te vergelijken met die van andere bedrijven. Stef de Bont: "In de praktijk komen we verschillende soorten prestaties tegen: kwalitatieve prestaties, productieve prestaties en contraprestaties. Die laatste geven aan hoe externe prestaties je eigen prestaties beïnvloeden. Om al deze prestaties in ratio’s uit te drukken, moeten ook de kwantitatieve gegevensmetingen op orde zijn. Als je vervolgens wilt vergelijken met de markt, moet je wel zorgen dat je appels met appels vergelijkt."

 

Normalisering

In twee groepen, gesplitst naar verladers en dienstverleners, gingen de deelnemers op zoek naar de prestatiemetingen die geschikt zijn voor benchmarking. De definitie van de prestaties was niet zo’n probleem, maar de normering en normalisering zorgde voor discussie.

 

Eerst eenvoudige basiscontext

Aan het eind waren de deelnemers het over een aantal zaken wel eens. Definieer eerst een eenvoudige basiscontext (bijvoorbeeld bedrijven met dezelfde productgroep) waarbinnen je wilt vergelijken. Gebruik vervolgens de meer complexe context (verschillen in orderpatronen, verschillen in soorten warehouses) voor de verklaring van de verschillen in prestaties. Juist omdat benchmarking toch al niet zo eenvoudig, moeten we het niet al te moeilijk maken.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel