artikel

Hoe ‘Masters of the Universe’ losers

Warehousing

Hoe ‘Masters of the Universe’ losers
Eric Hereijgers

Uit: Volkskrant, 18 augustus 2007

Dit artikel in de Volkskrant beschrijft hoe de tot voor kort gevreesde, maar zogenaamd succesvolle hedgefondsen, in de problemen zijn gekomen door de krediet-crisis.

Ik geloof niet dat zij ooit ‘Masters of the Universe’ zijn ge- weest. Vaak werden ze heel anders genoemd. De goede uiteraard daar gelaten, zijn er nogal wat voorbeelden bekend van dramatische logistieke wijzigingen bij bedrijven die onder controle kwamen van deze fondsen.

De logistieke afdelingen van bedrijven van deze fondsen werden vaak geconfronteerd met bedrijfsbeslissingen die maar één doel hadden: korte termijn financieel resultaat. Daar logistiek relatief veel beslag legt op financiële middelen, werd de logistiek vaak op zijn kop gezet.

Er zijn in het verleden veel ontwikkelingen geweest om het geinvesteerd vermogen in de logistiek te beperken. Zo wordt via VMI-achtige constructies het kapitaalsbeslag van de voorraden beperkt. Voorraden worden teruggeschoven naar de leveranciers. De aanpassingen worden meestal op een gestructureerde manier doorgevoerd zonder de logistieke performance naar de klanten geweld aan te doen.

Bedrijven die onder invloed van hedge-fondsen kwamen, werden vaak gedwongen versneld en op korte termijn de logistiek anders in te richten. Bijvoorbeeld uitbesteding van productie naar het verre oosten. Dat al deze goederen een lange en vaak kostbare weg te gaan hadden, werd vergeten. Uitbesteding naar logistiek dienstverleners was een ander middel om af te slanken. Hoe dit verder past in de eigen supply chain en welke bijdrage een goed functioneerde flexiblele supply chain levert aan het bedrijfsresultaat, werd vaak niet meegenomen in deze beslissingstrajecten.

Voorraden moesten omlaag, tot het er op papier goed uitzag. Dat de leveringsperformance onder druk kwam te staan, is op de korte termijn dan niet van belang.

In het artikel staat dat de fondsen nu aan moeten tonen bedrijven echt beter te kunnen laten functioneren. Dit is positief nieuws voor de bedrijven die onder controle staan van deze fondsen. Het resultaat moet echter worden afgewacht. Het artikel gaf daarvoor weinig vertrouwen.

Reageer op dit artikel