artikel

Zes workshops; zes hot issues

Warehousing

De zes workshops tijdens het Jaarcongres Warehousing hebben als doel om de deelnemers concreet handvatten mee te geven. In twee blokken met drie parallelsessies – elk van 80 minuten – gaan de bezoekers onder leiding van een expert aan het werk. Samen komen ze tot bijvoorbeeld een locatiekeuze, een lijst met veiligheidsmaatregelen of een competentieprofiel voor een middenkaderfunctie.

1. Hoe kom ik aan goede mensen?

De logistieke arbeidsmarkt dreigt oververhit te raken, zo blijkt onder meer uit het Logistics Labour Survey van Tempo-Team. Maar wat doen bedrijven zelf om goede mensen binnen te halen en vast te houden? Zeker middenkaderfuncties zijn lastig in te vullen en iedereen vist in dezelfde vijver. In deze workshop legt Ria Stienen (Upioz) de vinger bij de menskant, die meer aandacht verdient dan de proceskant. Samen stellen de deelnemers een werkbaar competentieprofiel op.

 

2. Hoe verzamel ik de juiste gegevens?

Wanneer is een technologie het hype-stadium voorbij? Barcodescanning is gemeengoed in warehouses. Voice krijgt nu ook brede toepassing. Maar RFID moet zich nog in de praktijk bewijzen. Recent onderzoek laat zien wat de hoogste productiviteit oplevert in een zonepickgebied. Maar hoe zit dat bij andere functies in het warehouse? Pim van Loosbroek (PvL) zet samen met de deelnemers de magazijnfuncties op papier en gaat na waar de kansen/opbrengsten voor het oprapen liggen.

 

3. Hoe voorkom ik ongevallen?

Arbeidsveiligheid is het voornaamste thema in warehouses, beklemtonen warehousemanagers zelf. Daar hoort een gedegen risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) bij. Veelal gebeurt dat via een Arbodienst, soms is er intern kennis op dit gebied. Meer kennis zorgt voor meer bewustwording. Daar schort het nog vaak aan. Zeker bij nieuwe medewerkers, die nu binnen stromen vanuit een andere cultuur of met een andere mentaliteit. Adriaan Pels (EVO) kijkt naar methoden en maatregelen.

 

4. Waar moet ik mij vestigen?

De logistieke kaart van Nederland verschijnt begin september met de twaalf populairste hotspots. Maar welke criteria zijn doorslaggevend voor de juiste vestiging van een warehouse? Kees Verweij (TNO) geeft een handreiking daartoe. Daarna presenteert hij met Goodman een casebedrijf, dat een andere locatie zoekt. De deelnemers werken op basis van wensen en eisen een shortlist uit. Vervolgens volgt een hoofdelijke stemming: wat is in dit geval de beste locatie?

 

5. Heb ik wel genoeg voorraad?

Voorraadbeheer is een zwaar onderbelicht aandachtsgebied binnen de supply chain. De reden daarvoor is simpel: te complexe materie, te veel variabelen. Dus gebeurt er weinig tot niets. Paul Durlinger (Nationale Voorraadacademie) zet de belangrijkste cijfers op een rij voor twee soorten voorraad. Aan de hand van een case gaan de deelnemers eerst onderling bepalen welke metingen essentieel zijn. Consafe Logistics laat zien hoe het inzicht in de voorraadgegevens sterk kan verbeteren.

 

6. Doe ik het wel goed genoeg?

Productiviteitsmeting in warehouses is in grote logistieke organisaties inmiddels standaard. Dat geldt niet voor benchmarking. Wel meten maar niet vergelijken. Voor welke KPI’s is benchmarking wel degelijk relevant, maar daarnaast ook realiseerbaar? Stef de Bont (Logi3) behandelt vanuit zijn ervaring het fenomeen benchmarking voor warehouses. Welke resultaten zijn mogelijk? Welke belemmeringen zijn er? De deelnemers maken samen een blauwdruk van een benchmarkproces.

 

Lees hier meer info over het congres

Reageer op dit artikel