artikel

Medische centra besteden logistiek uit aan DSV

Warehousing

Medische centra besteden logistiek uit aan DSV
Ondertekening

Atrium Medisch Centrum Parkstad uit Heerlen, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en Orbis medisch en zorgconcern Sittard starten gezamenlijk een regionaal distributiecentrum ten behoeve van hun logistiek. De logistieke dienstverlening wordt uitbesteed aan DSV Solutions uit Venlo.

Atrium Medisch Centrum Parkstad uit Heerlen, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en Orbis medisch en zorgconcern Sittard starten gezamenlijk een regionaal distributiecentrum ten behoeve van hun logistiek. De logistieke dienstverlening wordt uitbesteed aan DSV Solutions uit Venlo.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Vier medische centra   Leverancier/dienstverlener: 0
Plaats:  
Branche: gezondheidszorg & semi-overheid   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Ondertekening

Het plan voor een gezamenlijk distributiecentrum bestaat al twee jaar en is uniek voor Nederland. Het centrum moet leiden tot meer efficiëntie en tot kostenreductie. Nu nog beschikt iedere zorginstelling over zijn eigen inkooporganisatie en magazijn. De exacte plek van het regionale distributiecentrum (RDC) ligt nog niet vast. Wel is duidelijk dat het ergens in Zuid-Limburg gebouwd wordt, binnen de driehoek Sittard, Maastricht en Heerlen.

 

Samenwerkingsverband

De drie ziekenhuizen sloten een samenwerkingsverband met DSV Solutions uit Venlo voor de uitvoering van warehousing en distributie. DSV is het fusiebedrijf tussen de logistieke dienstverleners Frans Maas Expeditie en DFDS Transport. Dit bedrijf gaat alle logistieke activiteiten van de drie deelnemende zorginstellingen voor zijn rekening nemen en het nieuwe RDC bouwen.

 

Investering

Directeur Anton van Beers van DSV denkt dat het toekomstige RDC een oppervlakte krijgt van ongeveer 2500 m2. Exclusief grond verwacht hij dat met de bouw een investering gemoeid zal zijn van ongeveer 5 á 6 miljoen euro. DSV wil het RDC vestigen in de directe nabijheid van een bestaand DSV-warehouse, bijvoorbeeld bij vliegveld Beek. Maar de precieze locatie is nu nog niet bekend.

 

Operationele inkoopfunctie

In het nieuwe RDC worden steriele en niet-steriele productgroepen, voorraad- en doorzendartikelen, retourgoederen en zichtzendingen opgeslagen. Spoedorders worden door het RDC binnen twee uur geleverd. Daarnaast verzorgt het RDC de bestelling van goederen bij leveranciers. De operationele inkoopfunctie van de zorginstellingen wordt dus overgenomen. De ingekochte goederen worden door het RDC ontvangen en opgeslagen of doorgezonden. Orders vanuit de zorginstellingen worden door het RDC verzameld en vervolgens gescheiden per afdeling bij de ziekenhuizen afgeleverd. De zorginstellingen zorgen zelf voor de interne distributie.

 

Gezamenlijke inkoop

Guy Peters, voorzitter van de Raad van Bestuur van academisch ziekenhuis Maastricht, vertelde bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst dat hij op termijn een verlaging van de kostprijs van medische artikelen verwacht. Die ontstaat door schaalvoordelen, door over te stappen op een tactische, gezamenlijke, inkoop en door het efficiënter inrichten van distributie en opslag.

 

Arbeidsplaatsen

Het nieuwe distributiecentrum levert tussen de 30 en 40 nieuwe arbeidsplaatsen op. De meeste huidige medewerkers van de magazijnen van de drie zorginstellingen kunnen in het nieuwe RDC aan de slag. Voor overtollig personeel en degenen die daarin niet geïnteresseerd zijn wordt een nieuwe functie gezocht. Het nieuwe RDC moet in juni 2008 operationeel zijn.

Reageer op dit artikel