artikel

Technische Unie besteedt ‘afval’ uit

Warehousing

Bij de distributiecentra en overslagpunten van de Technische Unie, groothandel in technische installatiematerialen, worden afvalstoffen gescheiden ingezameld en verwerkt.

Bij de distributiecentra en overslagpunten van de Technische Unie, groothandel in technische installatiematerialen, worden afvalstoffen gescheiden ingezameld en verwerkt.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Technische Unie   Leverancier/dienstverlener:
Plaats: Strijen / Alphen ad Rijn  
Branche:   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype:   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Met 1.800 medewerkers en 43 vestigingen in Nederland is de Technische Unie marktleider op het gebied van de levering van technische installatiematerialen. Het bedrijf levert meer dan 380.000 verschillende artikelen aan de professionele markt die bestaat uit installatie- en onderhoudsbedrijven, technische diensten, (semi)overheidsbedrijven en detailhandel.

De Technische Unieheeft twee dc’s. Een in Strijen (85.000 m2) voor de volumineuze materialen en een in Alphen aan de Rijn (65.000 m2), waar de wat kleinere spullen worden opgeslagen.

De artikelen worden vanuit de dc’s naar één van de 22 decentrale overslagpunten vervoerd. Daar worden orders op klantniveau samengesteld en vervolgens afgeleverd.

Motieven
Jaarlijks ontstaat er bij de Technische Unie zo’n 1.700 tot 2.000 ton afval. Dit is voor tweederde deel afkomstig uit de dc’s. Het komt vrij bij het uitpakken van de artikelen en de herverdeling in kleinere hoeveelheden.

Manager Ketenefficiency Johan van den Brink vertelt dat de afvoer van het afval vroeger decentraal georganiseerd was: “De vestigingen sloten zelf contracten af met bedrijven over inzameling en verwerking. Dat was nogal onoverzichtelijk. Er was geen inzicht in hoeveelheden en soorten afval. Ook werd alles op één hoop gegooid en afgevoerd. Uit zowel organisatorische als economische motieven besloten we enkele jaren geleden dat het roer om moest. We wilden één geheel van ons afvalstoffenbeleid maken en ook gaan kijken naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden.”

De Technische Unie besloot de reorganisatie van de afvalstromen in handen te leggen van Milgro Afvalmanagement. Van den Brink: “Tegenwoordig wordt 75 procent van ons afval gescheiden ingezameld en verwerkt. Dat is ruim boven de landelijke doelstelling van 70 procent. De overige 25 procent is niet-herbruikbaar restafval dat met name afkomstig is uit onze kantines. Dit wordt in rolcontainers verzameld en afgevoerd.”

Van den Brink kan de exacte kostenbesparing van gescheiden afval inzamelen niet aangeven, maar schat die op 25 procent ten opzichte van de oude situatie. “Er zijn ook andere voordelen. Vroeger ging al het afval op een grote hoop. Nu weten we precies hoeveel en welke afvalstoffen er vrijkomen. Die informatie kunnen we goed gebruiken. Als er bijvoorbeeld veel keramiek is afgevoerd, dan is er veel sanitair beschadigd. We kunnen de oorzaak opsporen en eventueel processen optimaliseren.”

Inmiddels probeert de Technische Unie ook de bron van het afval aan te pakken. Daartoe maakt het bedrijf afspraken met toeleveranciers om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, zo mogelijk, te beperken.

Reageer op dit artikel