artikel

Heftruckopleidingen: intern of extern?

Warehousing

Voor een heftruck–opleiding of –cursus kunnen bedrijven –kiezen in een speciaal ingerichte hal van een opleidingsinstituut. Of juist voor een in company opleiding op de eigen truck in het eigen bedrijf. Aan beide opties kleven voor- en nadelen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 juni 2007.

Een heftruckchauffeur met een geldig vakbekwaamheidscertificaat rijdt tijdens werkzaamheden tegen een van de vele pilaren in het magazijn en stelt de werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen letselschade. De werk–gever zou nooit een duidelijke instructie hebben gegeven hoe veilig met de heftruck te manoeuvreren in de bedrijfsruimte met z’n vele kolommen. Ook andere heftruckchauffeurs hebben in het verleden aanrijdingen met deze pilaren gehad, waarop de werkgever heeft verzuimd afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen. Het gerechtshof komt tot de conclusie dat de werkgever inderdaad niet volledig aan de op haar rustende instructie- en zorgverplichting heeft voldaan en veroordeelt hem tot betaling van alle kosten met betrekking tot de letselschade en de proceskosten.

Deze uitspraak pleit wellicht voor een in company training. Bij een interne opleiding was de onoverzichtelijke pilaarconstructie vrijwel zeker opgenomen in het lesprogramma. Ongeacht de opleiding hanteert de Arbeidsinspectie altijd het criterium dat de vaardigheden moeten aansluiten bij de werkzaamheden.
 

Intern

Het sterkste punt van in company trainingen is dat ze naadloos aansluiten bij de eigen praktijksituatie. Personeel wordt on-the-job getraind op specifieke bedrijfsomstandigheden. Dat komt de veiligheid en de productiviteit ten goede. Niet ieder opleidingsinstituut beschikt bijvoorbeeld over klemmen voor papierbalen, terwijl er in het betreffende bedrijf wel dagelijks mee wordt gewerkt. Risicovolle laad- en losdocks zijn ook geen gemeengoed bij alle opleidingsinstituten, terwijl menig warehouse er wel mee is uitgerust. In die gevallen sluit een in company training beter aan op de praktijk.
 

Veel opleiders onderkennen deze situatie en bieden dan de mogelijkheid aan om de opleiding deels, of geheel intern in het eigen bedrijf te doen. Een kanttekening is hier op zijn plaats. Als iemand uitsluitend met zware papierrollen of ingewikkelde voorzetapparatuur moet werken, heeft deze niets aan een vijfdaagse Vakbekwaamheidsopleiding. Het examen van deze vijfdaagse opleiding mag alleen afgenomen in de goedgekeurde loodsen van de opleiders en die beschikken niet over deze voorzetapparatuur. Hier komt een in company cursus beter tot zijn recht.

De praktijkhal van een opleidingsinstituut heeft als voordeel dat deze speciaal is ingericht voor heftrucktrainingen. De meest gangbare handelingen kunnen uitvoerig worden geoefend en deskundige begeleiding en veiligheidsvoorzieningen zijn overal aanwezig. Daar staat tegenover dat de indeling van de eigen magazijnsituatie vrijwel nooit overeenkomt met de situatie van het opleidingsinstituut. Opleidingsinstituten hebben een aantal (soms gesponsorde) oefentrucks van een bepaald merk en type ter beschikking. Het is dan vrij uitzonderlijk dat deze overeenkomen met de eigen heftrucks. Dat kan van belang zijn als er bijvoorbeeld bij de opleider is geoefend op een elektrische heftruck met drie wielen, terwijl er op het dagelijkse werk met vierwielers wordt gereden.
  

Fifty/fifty

Het rij- en handlinggedrag van beide truckuitvoeringen verschilt enorm. “Het voordeel van een training bij het opleidingscentrum zelf is dat de bestuurder ook leert omgaan met de truck in ongebruikelijke situaties en daardoor meer allround wordt”, zegt Pierre Dun van Blom Opleidingen. Blom heeft tien goed geoutilleerde opleidingscentra, die ze uiteraard graag goed gevuld willen zien. Het aantal jaarlijkse in company trainingen is bij deze opleider al een paar jaar constant. “Fifty/fifty”, aldus Dun.

Het nadeel van in company training is volgens Dun dat de opleiding het werkproces in het magazijn kan verstoren en dat minder goed kan worden geanticipeerd op onverwachte situaties. “Deze blijven vaak buiten de training.” Als extra voordeel noemt Dun de aandacht die kan worden besteed aan de logistieke infrastructuur van het bedrijf. “Waar nodig wijzen wij op gevaarlijke situaties in het bedrijf en –geven advies voor verbetering. Er is ook veel aandacht voor verkeersregels op de werkvloer.”

Chris Ooms van het gelijknamige opleidingsinstituut denkt er hetzelfde over maakt soms een combinatie van intern en extern. “Zeg maar: ‘best of both worlds’.”
 

Kosten

In company trainingen blijken voor het logistieke bedrijf vaak vijf tot tien procent goedkoper uit te vallen, dan het personeel naar een opleider sturen. Op zich is dat verklaarbaar, want er wordt om te beginnen geen gebruik gemaakt van de faciliteiten van het opleidingsinstituut. Ook zijn er geen reis- en lunchkosten voor de cursisten. Verder bestaan er subsidiemogelijkheden voor interne bedrijfsopleidingen, die het prijskaartje nog aantrekkelijker kunnen maken. Toch zijn de opleidingskosten volgens Dun en Ooms beslist niet altijd doorslaggevend in de keuze. Kwaliteit staat volgens beiden voorop. Als het dus gaat om het Veiligheidscertificaat is het aantal deelnemers meer bepalend voor de keuze intern, of extern opleiden. Kleine groepjes tot circa vier per bedrijf kun je beter naar de opleider sturen, grotere groepen zijn goedkoper in company op te leiden. Bij een groep van bij voorbeeld tien cursisten uit hetzelfde bedrijf, moet rekening worden gehouden met overlast op de werkvloer en verstoring van het arbeidsproces. “Het is vaak beter om zo’n grotere groep dan op te splitsten en afzonderlijk te trainen”, stelt Ooms.

 


Basisvaardigheden

Het Veiligheidscertificaat is bedoeld voor magazijnmedewerkers die incidenteel op een magazijn-, of heftruck zitten. De cursist leert er de basisvaardigheden voor het veilig werken met deze trucks. Deze opleiding vergt bij de meeste opleiders doorgaans twee dagen en kan zowel bij een opleidingsinstituut, als in company worden gegeven. Van een beroeps heftruckchauffeur die dagelijks met de heftruck rijdt, wordt veel meer verwacht dan van een collega die er af en toe een half uurtje per dag op zit om wat pallets van A naar B te verplaatsen.

Niet in company

Chauffeurs die dagelijks met de heftruck werken en die in hun arbeidscontract de functie: vorkheftruck- of reachtruckchauffeur hebben staan, krijgen van de Arbeidsinspectie het advies om minimaal een Vakbekwaamheidscertificaat te behalen. Deze opleiding duurt bij de meeste opleiders vijf dagen en kan onder andere vanwege de moeilijkheidsgraad niet in company worden gegeven. Deze moet dus bij een opleidingsinstituut plaatsvinden. Die beschikken over de benodigde goedgekeurde faciliteiten.
 

Certificering

In totaal zijn er nu ruim 18.000 gecertificeerde heftruckchauffeurs in Nederland.Ruim 9500 heftruckchauffeurs haalden in 2006 hun Veiligheidscertificaat bij het CCV. In hetzelfde jaar werden 1900 Vakbekwaamheidscertificaten afgegeven. Dit aantal is al een aantal jaren stabiel.

Een dertigtal opleiders, verenigd binnen de CCV, verzorgen de opleiding voor beide certificaten. Daarnaast is er een veelvoud aan onafhankelijke opleidingsinstituten. Ook heftruckleveranciers leveren naast trucks ook bijbehorende cursussen.
 

Voordelen op een rij

In Company

• Sluit altijd exact aan op bedrijfssituatie

• Geen reis- en verblijfskosten

• Goedkoper

Opleidingsinstituut

• Allround opleiding

• Alle faciliteiten ter plekke aanwezig

• Geen verstoring van het arbeidsproces

 

Reageer op dit artikel