artikel

De Klok Logistics en Corporate Express Import

Warehousing

De Klok Logistics en Corporate Express Import
Logimatch

Sinds twee jaar voert De Klok Logistics de regie over de inboundkant van de Europese supply chain voor Corporate Express Import. Beide partners profiteren volop van de samenwerking en denken na over verdere uitbreiding.

Sinds twee jaar voert De Klok Logistics de regie over de inboundkant van de Europese supply chain voor Corporate Express Import. Beide partners profiteren volop van de samenwerking en denken na over verdere uitbreiding.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Corporate Express Import   Leverancier/dienstverlener: De Klok Logistics
Plaats: Almere  
Branche: groothandel non-food   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Groothandel   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Jan Walraven van Corporate Express Import (l) en Kees van der Klooster (De Klok Logistics)

Al jarenlang verzorgt Corporate Express Europe (CE) de logistiek van kantoorartikelen, computersupplies en facilityproducten succesvol vanuit eigen logistieke centra. Toch ging de onderneming voor de inbound van vooral private label artikelen uit Zuidoost-Azië op zoek naar een betrouwbare partner. “Onze eigen dc’s zijn optimaal ingericht voor directe distributie. Wat vandaag vóór vijf uur is besteld, wordt morgen bezorgd. Dat is een heel ander verhaal dan de inbound van producten uit Azië of andere delen van de wereld. Voor de inbound moest dan ook een extra voorraadpunt worden gecreëerd om een juiste balans te krijgen in de keten”, licht logistics director CE Europe Jan Walraven toe.

Het extra voorraadpunt ligt sinds twee jaar in Nijmegen, waar De Klok Logistics een deel van haar dc heeft vrijgemaakt voor CE. De Klok voert bovendien de volledige regie over het inboundgedeelte van de supply chain. 

 

De logistiek dienstverlener is eindverantwoordelijk voor de goederenstroom vanaf het mo–ment dat de producten worden verscheept tot ze zijn afgeleverd bij één van de dc’s van CE. In Nijmegen worden de orders geconsolideerd, opgeslagen en verzonden naar dc’s in Europa.
 

Het feit dat de regie nu bij één partner ligt, biedt volgens Walraven grote voordelen. “Toen we ongeveer vijf jaar ge-leden startten met het sourcen in Azië, werkten we met meerdere partners. De een was verantwoordelijk voor de inbound, de ander nam de warehousing voor zijn rekening en weer een ander verzorgde het transport in Europa. Nu er één aanspreekpunt is, lopen de processen efficiënter en zien we service en kwaliteit verbeteren.”
 

Vaste leverdagen

De overname van de activiteiten heeft gefaseerd plaatsgevonden. Eerst werd de warehousing overgenomen door De Klok; ongeveer 400 sku’s en 2.500 pallets werden overgeheveld van een dc op de Maasvlakte naar Nijmegen, waar De Klok een strategische voorraad aanhoudt voor CE. Daarna volgden de inboundactiviteiten, die nu worden verzorgd door CCBB, een honderd procent dochter van De Klok. Als laatste werd ook de regie voor het transport naar de RDC’s in Europa overgenomen.

“Vervolgens hebben we de processen voor de Europese supply chain in overleg met CE gestroomlijnd”, vult Kees van der Klooster, commercieel directeur van De Klok, aan. Met alle regionale dc’s zijn vaste aanleverdagen en -frequenties afgesproken, waardoor de capa- citeiten optimaal kunnen worden benut in zowel Nijmegen als de regionale dc’s. Tevens wordt hierdoor de leverbetrouwbaarheid gegarandeerd.

Tijdens de overname van de activiteiten de nadruk op IT. “De systemen móesten werken, voordat we operationeel zouden gaan. Vandaar dat er van beide kanten heel wat tijd en energie is gestoken in de automatisering van de informatiestroom”, aldus Walraven.

Het volume is inmiddels verdubbeld, zonder dat de vaste kosten zijn gestegen. “Ook dat is absoluut een gevolg van het goed werken van de systemen”, stelt Walraven overtuigd.
 

Uitbreiden

De voordelen van de samenwerking voor de Europese keten zijn groter. De kwaliteit van de leveringen is sterk verbeterd. Er wordt op tijd en nagenoeg zonder fouten geleverd. De Klok kan zelfs tot op het uur nauwkeurig inzichtelijk maken welke orders waar worden bezorgd. “De leverbetrouwbaarheid is gestegen van circa 84 procent naar minimaal 99,5 procent”, weet Van der Klooster.

CE kan dankzij de nieuw ingerichte supply chain lagere voorraden aanhouden in de RDC’s en het productassortiment verder uitbreiden. “Zonder capaciteiten uit te breiden, hebben we zo onze service naar een hoger plan getild”, weet Walraven.

De partners schatten de totale financiële besparing aan de in-boundkant van de supply chain op ongeveer 30 procent. 

                   
 
KENMERKEN

  • 1 regisseur voor inboundkant Europese supply chain
  • EDC De Klok in Nijmegen
  • 24 RDC’s Corporate Express in Europa
  • Aantal sku’s op voorraad: ± 400
  • Gemiddelde orderlijnen per dag: ± 200
  • Gemiddeld aantal colli per dag: ± 1600
  • Gemiddeld aantal containers per maand inbound: ± 15
     
                 

RESULTATEN & BEPERKINGEN

> Volume verdubbeld zonder verhoging vaste kosten

> Capaciteiten in EDC én RDC worden optimaal benut

> Voorraad in RDC’s gereduceerd en productassortiment uitgebreid

> Leverbetrouwbaarheid gestegen van 84 procent naar minimaal 99,5 procent

> Financiële besparing inbound supply chain ongeveer 30 procent

Wat is Logimatch? Eerder gepubliceerde artikelen, zie logistiek.nl/logimatch

Reageer op dit artikel