artikel

Dat staat vast

Warehousing

Gelukkig gebeurt het niet dagelijks, wel komt het regelmatig voor dat een vrachtauto wegrijdt terwijl de laad-/losklus nog niet helemaal klaar is. Het gevolg is een gapend gat bij het laaddock. Om dit risico te vermijden moet een aangedockte trailer altijd worden beveiligd met een wegrijblokkering.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 april 2007.

Het laden en lossen van vrachtauto is meestal een hectische aangelegenheid. Vooral als meerdere vrachtautocombinaties tegelijk staan te dringen om te worden afgehandeld. Iedereen wil deze klus zo snel mogelijk klaren, zodat de dockdeuren weer dicht kunnen en de chauffeur verder kan naar de volgende opdracht. Tijd is nu eenmaal geld. In deze hectiek liggen fouten constant op de loer en kunnen ernstige ongevallen en vervolgschades bij het dock tot gevolg hebben. Iedere keer dat een zwaarbeladen elektropallettruck met enig geweld de trailer inrijdt en hard afremt, zorgt de massatraagheid dat de trailer keer op keer een stukje van het dock wegkruipt. Daar helpt geen enkele handrem aan, hoe goed deze ook wordt werkt. Het gevolg kan zijn dat de kloof tussen trailer en dock zo stukje bij beetje groter wordt totdat de magazijnmedewerker er met truck en al van afvalt. Zo’n val van een hoogte van anderhalve meter heeft meestal zeer ernstige en dure gevolgen voor zowel de magazijnmedewerker, als de lading. Een wegrijblokkering biedt hier uitkomst.


Goedkoop is duurkoop

Er zijn in feite maar twee gangbare methodes om het wegkruipen en wegrijden van de vrachtauto aan het laaddock te voorkomen. Keggen en (semi) automatische mechanische wegrijblokkeringen. De wielkeg is de goedkoopste en tegelijk ook de simpelste blokkering die eenvoudigweg achter de achterwielen van de trailer wordt geschoven. Met een touw of ketting is hij snel en veilig weer te verwijderen. Zo’n keg kan van hout, kunststof en metaal zijn en met een touw, of ketting is hij ook weer snel te verwijderen. Zelfs op Schiphol werken ze er mee om vliegtuigen te zekeren, maar die hebben veel betere remmen en de meeste vrachtvliegtuigen worden doorgaans niet in de rijrichting beladen. Met een keg in combinatie met een goed aangetrokken handrem voelt menig chauffeur en dockmedewerker zich dan ook veilig.

Volgens leveranciers van wegrijbeveiligingen biedt de keg een stuk schijnveiligheid. Dat lijkt een nogal voor de hand liggende opmerking van een leverancier die zelf geavanceerde automatische wegrijbeveiligingen op de markt brengt en daarom niets ziet in de goedkope en met een beetje handigheid ook nog zelf te maken keg. De tegenargumenten zijn wel sterk. De keg is namelijk niets meer en minder dan een lage kunstmatige hobbel, die de zwaar beladen trailer tijdens de laad- en loswerkzaamheden met gemak kan overwinnen, of wegduwen. Het plaatsen van de keggen is bovendien mensenwerk en in de praktijk wordt dit nog wel eens vergeten, of omdat bijvoorbeeld de één denkt dat de ander ze heeft geplaatst.


Standtrailers

Bij The Greenery laden de vrachtautochauffeurs de trailers in principe zelf en daarom werken ze daar niet met automatische wegrijblokkeringen, maar wel met wielkeggen. De chauffeur is volgens locatiemanager Hans Blommestein van The Greenery dus zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk vergrendelen van zijn truck en trailer aan het dock en zal dat voor zijn eigen veiligheid en aansprakelijkheid ook beslist consequent uitvoeren.

Bij DHL in Bergen op Zoom doet zich weer een totaal andere situatie voor. Daar werken ze veelal met standtrailers die gedurende langere tijd stilstaan aan het dock, terwijl de chauffeur en trekker elders rondrijden. De blokkering van de trailer wordt hier verkregen door de standaard onder de trailer gemonteerde steunen. Henk van den Dijk van Caljan Rite-Hite vindt juist deze situatie potentieel gevaarlijk. De trailersteunen zijn scharnierend opgehangen en blijken volgens hem in de dagelijkse praktijk van het laden en lossen gemakkelijk te kunnen verschuiven, waardoor ze plotseling en met alle gevolgen van dien kunnen wegklappen. Ook daarvoor zijn weer beveiligingssystemen verkrijgbaar in de vorm van additionele op–vijzelbare trailersteunen die de afgekoppelde trailer extra ondersteunen. Warehousemaneger Arnold Savelkouls van DHL maakt ook gebruik van deze extra steunen, vooral als de eerste lading tot aan het kopschot wordt beladen is die extra ondersteuning volgens hem belangrijk. Met het afkoppelen van de trekker en de pneumatische leidingen schakelen de trailerremmen automatisch maximaal in. In combinatie met wielkeggen ervaart hij dit als afdoende wegrijblokkering. “Ongelukken aan het dock zijn in ieder geval bij ons nooit voorgekomen”, stelt Savelkouls.

   

Wegrijbeveiliging

Een automatisch wegrijbeveiligingssysteem is weliswaar een flink stuk duurder dan de eenvoudige goedkope wielkeggen, maar blokkeert de trailer altijd en gegarandeerd tijdens het laden en lossen. Ze kunnen ook nooit worden vergeten, want de blokkering schakelt vanzelf in bij het aandocken. De prijs voor bijvoorbeeld het Wheel-lok systeem van Caljan Rite-Hite en de Combilok van Stertil ligt afhankelijk van de uitvoering ergens tussen de 5.000 en 10.000 euro, inclusief wielgeleiding en montage aan de ondergrond. Dat is vergeleken met keggen van een paar tientjes zeker geen luttel bedrag meer te noemen. Meevaller is dat je maar één wegrijblokkering per trailer en dock nodig hebt.

Juist vanwege die relatief hoge aanschafprijs zien leveranciers dat veel warehousemanagers afzien van dergelijke automatische wegrijblokkeringen. Totdat het een keer verkeerd gaat – en er sprake is van hoge letsel- en vervolgschades – heeft het onderwerp wegrijblokkering sowieso een lage prioriteit bij veel warehousebezitters. Toegegeven: de investering leidt niet aantoonbaar tot een hogere productiviteit en/of efficiency, maar wel tot een hogere veiligheid en daar hangt tegenwoordig ook een prijskaartje aan.

  

Raadpleeg het leveranciersoverzicht laaddockequipment en toebehoren bij het artikel over laadperroninrichting in dit nummer.

Reageer op dit artikel