artikel

Kiezen voor voice of RFID?

Warehousing

Vorig jaar rond deze tijd werd voicepicking beschouwd als de belangrijkste Auto-ID trend op het gebied van orderverzamelen. In het kielzog van ‘voice’ volgde RFID-technologie. Nu is de tijd rijp om de balans op te maken van deze technologieën aan de hand van twee praktijkcases: Laurus koos voor voicepicking van Vocollect en Nedac Sorbo stapte over op de RFID Tagwatch van Logitrade.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 2 maart 2007.

Ervaring met RFID

Wilton Scheerder (Logitrade), leverancier Tagwatch

“Bij de realisatie van een tijdelijke opslag- en orderverzamelruimte kwam de opdrachtgever, Nedac Sorbo, bij ons met de vraag of we snel en simpel een low budget orderpicksysteem konden implementeren. We zijn vervolgens met Nedac Sorbo aan de slag gegaan met de implementatie van de Tagwatch. Met deze watch, die gebruik maakt van RFID-technologie, is een orderverzamelaar in staat om hands- en headfree te verzamelen zonder onnodige mentale en fysieke belasting. Dit systeem komt overigens oorspronkelijk uit de automotive en wordt onder andere gebruikt bij BMW en DaimlerChrysler. Het is een zogeheten zero-failure systeem, dat in de montage heel gebruikelijk is. Wij hebben de hard–ware van deze technologie over–- genomen en voor eigen rekening en risico geschikt gemaakt voor orderpickomgevingen. Bij Nedac Sorbo zijn we er vorig jaar in geslaagd om het Tagwatch-systeem in twee maanden tijd te implementeren én te koppelen met een interface naar hun warehousesysteem: SAP LES. Het uitlezen van de RF-tags op de locaties met de watch verloopt prima. De tags hebben een dusdanige frequentie dat ze ongevoelig zijn voor storingen. Voorwaarde is overigens wel dat de Tagwatches binnen het bereik vallen van de accespoints. De ‘watch’ heeft als grote voordeel, ten opzichte van andere systemen, dat een orderpicker met twee handen vrij kan verzamelen en dat hij het pickproces met ons systeem pas kan vervolgen, als hij de juiste actie heeft uitgevoerd en zich ook heeft teruggemeld. Controle achteraf kan daardoor dus in zijn geheel komen te vervallen. Het systeem heeft ook minder last van om–gevingsfactoren zoals ruis en stemvervorming. Bij Nedac Sorbo hebben we bovendien geconstateerd dat sinds de implemen-tatie van de Tagwatch de output-prestaties hoger zijn, omdat er minder acties per orderpick nodig zijn en binnen vijf minuten inwerktijd iedereen foutloos kan picken. Daarnaast hebben we ook nog een toepassing van dit RFID-systeem, waarbij het inruimen van de locaties absoluut foutloos verloopt. Voor een gemiddelde logistieke operatie is dat van groot belang want: garbage in betekent ook garbage out! We testen het systeem inmiddels ook in het dc van Sligro in Veghel.”

 

John Jansen, manager operations Nedac Sorbo

“Na de overname van een borstelfabriek in 2003 kregen we bij Nedac Sorbo te maken met een significante verschuiving van de uitgaande stroom vanuit ons bestaande warehouse. Bij deze gestaag stijgende output veranderden de verhoudingen van het typische volume van groene bakken op rolcontainers, naar een combinatie met aanzienlijke hoeveelheden palletzendingen. Het was dus niet langer verantwoord om dit via handmatige orderpick vanuit een smalle gangen palletmagazijn te realiseren. Het bestaande WMS bleek hiervoor ook ontoereikend te zijn. Het orderpicken verliep dan ook op traditionele wijze, rechtstreeks vanuit SAP, handmatig met een geprinte pickopdracht. Toen we op dit punt waren aangeland, hebben we besloten om het orderpickproces voor deze productgroepen op een andere locatie uit te gaan voeren. Daar kozen we in eerste instantie voor RF-handscanners. Ik was hier niet gelukkig mee, omdat ze niet praktisch waren om mee te werken. We hebben ook nog overwogen om te gaan werken met polsscanners met een vingerscan. Die waren alleen te zwaar om er een hele dag mee rond te zeulen. In dat stadium kwam Logistore met de Tagwatch op de proppen. Dat viel gelijk in de smaak, het was licht, snel te implementeren, heel bruikbaar voor deze specifieke productkenmerken én bedrijfseconomisch haalbaar. Zolang de orderpickers de juiste informatie via de Tagwatch krijgen en de opdrachten correct uitvoeren, kan het foutloos ge-beuren. De kans op fouten is bovendien aanzienlijk lager dan met conventionele pickmethodes, omdat medewerkers met dit systeem eerst de goede locatie moeten vinden, voordat de aantallen van de pickopdracht worden vrijgegeven. Hierbij is dus net als bij bijvoorbeeld pick-by-light de pickopdracht in een aantal stappen opgedeeld: pas als een stap correct is uitgevoerd, wordt de volgende procesgang voor uitvoering vrij- gegeven. Je moet dus echt moeite doen om fouten te maken!

We hebben ook gekeken naar voice. We hebben daarvoor een aantal sites bezocht. We merkten tijdens die bezoeken dat de meningen van het management en de orderpickers nogal uiteen liepen. Dit leidde tot de nodige twijfels over voice. Bovendien bleken de aanschafkosten voor een voicesysteem te hoog en de implementatietijd te lang, met name als je het afzet tegen de specifieke productkenmerken, waarvoor het toegepast zou moeten worden.” 
 

Ervaring met voice

Peter Asselman, projectleider voice Laurus

“In de zomer van 2005 is Laurus begonnen met het invoeren van het Vocollect systeem van Zetes in het nationaal dc in Renswoude. Daarna hebben we in rap tempo, als één van de eerste grote retailers in Nederland, onze dc’s op voice gezet bij zowel koel, diepvries als drogisterij en kruidenierswaren. Dirk van de Broek en het Kruidvat waren wel eerder met voice, maar zij gebruiken veel minder terminals.
 

Inmiddels hebben we, verspreid over onze dc’s, ruim zeshonderd voice terminals in gebruik. In totaal hebben we 2.500 orderpickers opgeleid om met voice te werken. Voordat we overschakelden naar voicepicking werd er in onze dc’s gewoon nog op papier verzameld. Toen we besloten om daar van te stappen, hebben we eerst ook nog gekeken naar onder andere pick-to-light en scanning. We kwamen snel tot de conclusie dat voice voor ons het beste oplossing. We hebben bewust niet gekozen voor handscanners, omdat die toch voor ons orderverzamelproces te veel productiviteitsverlies opleverden. Het is wel zo dat in kostentechnisch opzicht handscannen goedkoper is, maar het weegt niet op tegen voordelen van voice. Na onze definitieve besluit hebben we in recordtijd het systeem geïmplementeerd. De start van de ontwikkeling, de pilot tot en met de complete implementatie heeft slechts dertien maanden geduurd. Het Vocollect- systeem dat nu bij ons draait, heeft als voordeel dat het direct gekoppeld is aan ons WMS. Installatie van extra middle ware was daardoor niet nodig was. Leverancier Zetes bood ons, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het voice-systeem van Vocognition, een directe koppeling aan met ons WMS. Het pickproces met voice verloopt nu nagenoeg foutloos. Het aantal fouten hebben we, als je het vergelijkt met de oude situatie, met tachtig procent weten te reduceren.” 
 
Huub van der Linden, manager sales & marketing Zetes Nederland

“Uit een lijst van mogelijke implementatiepartners werden we verkozen om het project bij Laurus uit te voeren. De supermarktorganisatie gaf aan dat onze kennis en ervaring alsmede de klik tussen de mensen van beide organisaties doorslaggevend was. Verder waren ze te spreken over onze zogeheten 3iV-oplossing (V staat voor Voice, red.) die wij hun boden. Dit systeem heeft als voordeel dat het een directe koppeling biedt met het WMS van Laurus: AWA Retail. Daarnaast hebben we de terminal dialoog voor de orderverzamelaars dusdanig geconfigureerd zodat er een volledige fit met de werkvloer is ontstaan. Alle pickers van Laurus werken nu met de Talkman-terminals van Vocollect: apparatuur die al veelvuldig is geïmplementeerd bij met name retailers in Nederland en Europa. De invoering van ons voice-systeem, verdeeld over de twaalf dc’s van Laurus, is snel verlopen. Het succes van dit project komt vooral doordat vanaf dag één duidelijk was, van beide zijden, wie wat moest doen en op welk moment. Bo-vendien hebben in het voortraject de specialisten van Laurus en Zetes veel aandacht besteed aan de architectuur die de basis vormde voor de implementatie van onze voice-oplossing. Van Laurus hebben we begrepen dat dankzij pick-by-voice de productiviteit duidelijk is gestegen. Het foutpercentage is volgens hun opgave van 0,7 procent gedaald naar 0,1 procent.

Wat wij merken bij veel projecten, waaronder dus die bij Laurus, is dat voice beter aansluit op de natuurlijke eigenschappen van de mens dan bijvoorbeeld de traditionele handscanner, RFID-ringscanner of de Tagwatch. Een mens heeft namelijk de aangeboren vaardigheid van het luisteren en spreken, waardoor de drempel voor het ge–bruik van voice een stuk lager is. Uit gesprekken met orderverzamelaars weten we bovendien dat het aflezen van informatie en bedienen van apparatuur, wat vereist wordt bij alternatieve systemen, als belastend en foutgevoelig wordt ervaren. Daarnaast kunnen met voicepicking werkzaamheden parallel aan elkaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het verzamelen van een aantal producten en tegelijkertijd het bevestigen van het gepickte aantal. Bij alternatieve systemen moeten deze handelingen afzonderlijk uitgevoerd worden: dus eerst het lezen of scannen van de locatie of product, vervolgens het daadwerkelijke verzamelen en daarna het bevestigen van deze handeling. Dat kost altijd meer tijd. Uit ervaring weten we bovendien dat bij voicepicking daadwerkelijk de ogen en handen vrij zijn voor de orderverzamelaars. De terminal zit op de heup en hoeft tijdens de werkzaamheden niet bediend te worden. Hierdoor is er meer aandacht voor het daadwerkelijk verzamelen. Bij de alternatieve systemen daarentegen, moet een terminal op de pols worden gedragen worden. Nadeel hiervan is dat een orderverzamelaar voor de bediening van deze systemen genoodzaakt is, om veel onnatuurlijke bewegingen te maken.”


Vijf voordelen van tagwatch en voicepicking

Voordelen Tagwatch

 • hands en headfree verzamelen
 • eenvoudig koppeling met WMS-systeem
 • systeem wordt niet beïnvloed door omgevingsfactoren zoals ruis en
 • stemvervorming
 • minder acties per orderpick nodig
 • inwerktijd slechts vijf minuten

Voordelen voicepicking

 • foutenpercentage is minimaal
 • sluit beter dan andere systemen aan op de natuurlijke
 • eigenschappen van de mens: praten en luisteren
 • meerdere handelingen tegelijk zijn mogelijk
 • ogen en handen zijn vrij tijdens het orderverzamelen
 • geen afleiding door storende omgevingsgeluiden

 

Reageer op dit artikel