artikel

Prestaties zijn goed, gebruiksgemak kan beter

Warehousing

De eerste Nederlandse multitest van barcodescanners wijst uit dat gebruikers zich niet al te zeer moeten focussen op scanprestaties. Dat zit over het algemeen bij de onderzochte scanners wel goed. Belangrijker is het gebruiksgemak. Op dat punt valt er nog wel wat te verbeteren. Ook is het van belang het personeel te betrekken bij de keuze; zij moeten er tenslotte mee werken.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 januari 2006.

De aanschaf, maar ook het testen, van barcodescanners heeft meer voeten in aarde dan we aanvankelijk dachten. Om te beginnen zijn we verrast door het grote aantal verschillende merken en typen dat verkrijgbaar is.
 

De 24 onderzochte scanners zijn dus slechts een fractie van het totale assortiment. Bovendien zijn er heel veel aanbieders, die soms dezelfde merken vertegenwoordigen. Dat alles maakt een keuze voor een leek zeker niet gemakkelijk.

De aanschaf van een scanner is slechts één van de vele stappen die je moet doorlopen, om een goed werkend systeem in huis te halen. In het eerste deel, zie Transport+Opslag nummer 12, waarschuwden we daarom al dat het niet verstandig is om lichtvaardig een keuze te maken.

Na afloop van deze multitest blijkt zelfs dat we zelf ook ongewild onze eigen waarschuwing in de wind hebben geslagen. Door zoveel scanners tegelijk in huis te halen, hebben we het onszelf niet gemakkelijk gemaakt.
 

In totaal hebben we tien leveranciers van bekende industriële barcodescanners bereid gevonden mee te werken aan de test. Per merk mochten maximaal twee verschillende typen worden aangeleverd. Een hoofd voorwaarde voor deelname was dat het industriële short- tot mediumrange scanners betrof, geschikt voor orderverzamelen in een magazijnomgeving. Plaats van handeling voor de test was het distributiecentrum van Delcave wijn & gedistilleerd in Doesburg.
 

Toepassing

Er zijn drie verschillende typen scanners met een specifiek toepassingsgebied (zie ook: ‘Driedeling’). Het werken met een handheld reader is een totaal andere ervaring, dan met een scanner met pistolgrip, of een PDA-terminal. De kleinere handheld scanners zijn heel doelmatig bij het orderverzamelen van kleine handzame artikelen. Deze scanners zijn volledig met één hand te bedienen terwijl de andere hand vrij blijft om te picken.

Bij frequent scannen van barcodes op omdozen en pallets op afstand en bij het orderverzamelen van grotere artikelen, die sowieso met twee handen moeten worden gepakt, zijn de grote en relatief zware scanners met pistolgrip weer duidelijk in het voordeel. Voor de grotere afstanden (long range) zenden pistolgrips veelal eerst een richtbundel uit om de barcode te traceren en scannen deze daarna in. De PDA-terminals achten we het minst geschikt voor de orderverzamelaar, die hier een dagtaak aan heeft. De multifunctionaliteit van de PDA biedt wel weer interessante mogelijkheden voor de warehousemanager, of voor mobiele toepassingen.
  

Bedieningsgemak

Voor de orderverzamelaar – die er dag in dag uit mee moet werken – is het bedieningsgemak van de scanner zeker het belangrijkste aspect van dit gereedschap. De échte experts en testers vind je dus eigenlijk in de dagelijkse praktijk op de werkvloer van het magazijn. Vraag daarom eens naar hun mening, welke scanner goed bevalt. Uiteraard moet het scannen feilloos werken. De test wijst uit dat de onderzochte scanners dat allemaal stuk voor stuk doen. Bedieningsgemak is eigenlijk een optelsom van verschillende factoren. Daarbij spelen facetten als gewicht, afmetingen, afleesbaarheid van de display, de bediening van het toetsenbord en het wisselgemak van de lege batterij een belangrijke rol. Deze staan dan ook omschreven in de specificatietabel en hieraan hebben we in de test dan ook de meeste aandacht besteed. 
 
Gewicht

Gewicht kan een indicatie van degelijkheid zijn. Maar er zijn grenzen. De orderverzamelaar is geen gewichtheffer. We hebben daarom alle scanners op een nauwkeurige, digitale weegschaal gewogen en constateerden te verwaarlozen afwijkingen van maximaal 25 gram meer of minder ten opzichte van de opgegeven fabrieksspecificaties. De pistolgrips behoren tot de zwaarste typen, de handheld readers tot de lichtste. Toch liggen ook de relatief zware pistolgrips uit de test zonder meer lekker in de hand. Dat komt simpelweg door het vaak goed uitgebalanceerde gewicht.
 

Display

Vrijwel alle scanners in de test zijn uitgerust met een toetsenbord en een kleurenscherm (1/4 VGA display), of een monochroom zwart/wit scherm. De VGA kleurendisplays werken veelal met een Windows-applicatie en geven een duidelijk en contrastrijk beeld, dat naar behoefte is in te stellen. Dit type scherm is zeer geschikt voor het weergeven van tekst en afbeeldingen. Deze VGA-schermen hebben ook vrijwel allemaal een backlight functie die het contrast in een helderverlichte omgeving verhoogt. De VGA-schermen van de testapparaten hebben vrijwel allemaal een touchscreen. Met een bijgeleverd pennetje kan dan door de vele onderliggende Windows-menu’s worden gescrold. Dit minuscule pennetje raak je wel gemakkelijk kwijt. Bij enkele merken is er een handige opbergvoorziening in de scanner, of een koordje om verlies te voorkomen. De monochrome zwart/wit schermen zien er op het eerste gezicht wat saai uit. Deze schermen geven tekst en cijfers uitstekend weer (karakter georiënteerd), maar kunnen vergeleken met de VGA-kleurenschermen geen duidelijke grafische afbeeldingen tonen. De afleeshoek en de lichtinval beïnvloeden het beeld van de schermen negatief door reflectie. Backlight kan een deel van dit probleem oplossen. Uiteindelijk geeft een test op de werkplek ook hier veel duidelijkheid. 
 
Toetsenbord

Er zijn vier soorten toetsenborden: pop-ups, numeriek, alfanumeriek en combinaties met functietoetsen. Pop-up toetsenborden treffen we alleen aan bij sommige scanners met een touchscreen VGA-kleurenscherm. Bij een pop-up wordt het toetsenbord geprojecteerd op het beeldscherm. Er zijn scanners met alleen maar numerieke toetsen (ACD) en met een combinatie van numerieke en alfanumerieke toetsen (o.a. HHP, LXE en Symbol). Ten slotte zijn er typen met alleen maar functietoetsen (o.a. Intermec en Gotive), al dan niet programmeerbaar. De groene Datalogic Dragon – mist als enige een toetsenbord en heeft een één voor één scanfunctie. Daarmee zit deze scanner op de grens van onze toelatingseisen voor de test.

 

Opmerkelijk is dat de Symbolscanners als enige de mogelijkheid hebben om van toetsenbordtype te wisselen. De bediening van de toetsenborden is vooral een kwestie van persoonlijke smaak en voorkeur. Toch constateren we verschillen die het werk kunnen beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat een logische indeling van de toetsen hier bepalend is voor het bedieningsgemak. Voor het invoeren van het aantal te scannen artikelen namen we bewust het getal 19, gevolgd door een druk op de entertoets, omdat de duim dan bij de meeste scanners de grootste afstand over het toetsenbord moest afleggen. Deze toetsencombinatie leidt na verloop van tijd tot een krampachtig gevoel in de duim. Bij het ene merk en type ervaren we dat vervelende gevoel meer dan bij het andere. Een tweede handicap wordt gevormd door de positie van de veel gebruikte scanknop. Dit geldt uiteraard niet voor de scanner met pistolgrip, waarvan de scanfunctie met een trekker wordt geactiveerd.

Bij de echte handheld readers en PDA-terminals zit de scanknop meestal centraal bovenaan het toetsenbord, waar de duim over het algemeen nog redelijk goed bij kan. We hadden ook scanners in de test met scanknoppen aan de beide zijkanten. Deze zijn zonder meer het makkelijkst te bedienen, zowel door links-, als rechtshandigen. De betere en duurdere apparaten hebben programmeerbare scanknoppen, die naar keuze onder een willekeurige functietoets kunnen worden ondergebracht. Die optie biedt de mogelijkheid de meest gebruikte functies onder een gemakkelijk bereikbare toets onder te brengen.

 

De bereikbaarheid van de toetsen wordt mede bepaald door de afmetingen en vooral de breedte van de scanner. De forse hand held M200 van het merk ACD heeft opvallende grote afmetingen, wat de bediening met één hand problematisch maakt. De opvallend grote toetsen compenseren het ongemak. Een optioneel handbandje onder de scanner dient om te voorkomen dat de scanner valt.

Draaggemak

Om beide handen na het scannen vrij te hebben is een goede draagvoorziening aan te raden. Daar kan de scanner in worden opgeborgen tijdens het orderverzamelen. In de praktijk zie je echter heel vaak dat scanners dan even aan de kant worden gelegd op een schap, of op de orderverzameltruck. Een goede antislipvoorziening op de body voorkomt dat de dure scanner per ongeluk op de grond stuk valt.

 

Volgens de fabrikanten kunnen de wel scanners tegen een stootje. Ze doorstaan volgens de specificaties een val van ongeveer twee meter hoog op een betonnen vloer. Een test die we om begrijpelijke reden niet hebben willen uitvoeren met deze geleende dure scanners. Het is handiger en veiliger om de scanner op te bergen in een draagvoorziening. Alle leveranciers leveren diverse modellen, voor om de nek of het middel. Let bij de aanschaf vooral op het persoonlijke draaggemak voor de eindgebruiker. Laat iedere orderverzamelaar daarom zelf een draagvoorziening bepalen.

 

Batterij

We hadden geen voorzieningen voor een stroomverbruikstest en verwijzen hiervoor naar de geschatte inzetduur volgens de fabrieksspecificaties van het betreffende merk en type. Van een scanner mag je wel verwachten dat er bij continu gebruik minimaal 8 uur mee kan worden gewerkt, voordat de batterijen moeten worden vervangen, of bijgeladen. We hebben bij de meeste scanners de batterij(en) gewisseld om te kijken of dat gemakkelijk ging. Batterijpacks die één geheel vormen met het deksel, vinden we de beste oplossing. Losse batterijdekseltjes met trekbandjes om de batterijen te verwijderen hebben het nadeel dat de dekseltjes niet alleen gemakkelijk kunnen kwijtraken, de borglipjes kunnen ook snel afbreken, waardoor ze niet meer goed sluiten.

Batterijdeksels die alleen maar met een schroevendraaier of een muntje losgedraaid kunnen worden, zijn niet echt gebruiksvriendelijk. Onder andere de Unitech hand held heeft een geschroefd batterijcompartiment, maar daardoor ook de hoogste IP-rating. Bij het openen van het batterijcompartiment van sommige scanners zagen we direct de printplaat zitten. Dat kan echt niet in een vaak stoffige omgeving als het magazijn. Niet goed sluitende batterijdeksels en blootliggende printplaten, hebben een negatieve invloed op de IP-rating (zie het kader: IP-rating).

Testteam: Jeff van Hek (AiDC-Consultants) en Martin Althoff (Transport+Opslag) Reacties:

 

Driedeling

Alle geteste scanners zijn handscanners en dus vrijwel letterlijk vertaald ‘handheld’ scanners. De leveranciers zien dat anders. Echte ‘handheld readers’ zijn volgens hen barcodescanners die met een hand worden bediend, terwijl de andere hand vrij blijft voor het orderpicken van kleine lichte artikelen.

Een PDA (personal digital assistant) is eigenlijk een apparaat dat oorspronkelijk verschillende functies combineert. Dat kan een telefoon, agenda, mail-assistant, routenavigator, of zelfs een tekstverwerker zijn. Onder andere de opmerkelijke Gotive en de luxe Casio PDA-terminals hebben er aanvullend een camera en een scanfunctie bij gekregen. Tenslotte zijn er nog scanners met een pistoolgreep. Deze worden aangeduid als pistolgrips, met een trigger (trekker) voor de scanfunctie. De wat zwaardere uitvoeringen met een toetsenbord en een display worden heel toepasselijk ook wel ‘ brick on a stick’ genoemd.

   

Wartaal

‘Driven by the latest Windows™ CE operating system and an Intel XScale™ PXA 255 processor, this scanner is ready to work. And with the 802.11 b/g radio you’re prepared for the real time business opportunities of today and tomorrow.’ Wat opvalt in de wereld van de barcodescanner is het veelvuldige verwarrende Engelse taalgebruik in zowel de brochures, als de specificaties.

Ook vertegenwoordigers van deze producten bezondigen zich hieraan. Op zich hoeft dat Engels helemaal geen bezwaarte zijn, zolang het maar duidelijke taal is. Een overdaad aan ondoorgrondelijke Engelse technische termen en cryptische afkortingen zorgt er wel voor dat een leek al snel afhaakt. De gebruiker wordt hiermee onnodig belast. Op sommige websites van leveranciers zie je dat er serieuze pogingen zijn gedaan door Nederlandstalige documentatie van de scanners o de site te zetten, maar al scrollend door het vaak uitgebreide assortiment zie je dat er plotseling toch weer complete en moeilijk leesbare Engelstalige beschrijvingen opduiken.

 

IP-rating

De IP-rating geeft de bestendigheid van de scanner tegen stof en vocht aan. Bijvoorbeeld het veel voorkomende IP64. Het eerste getal betreft de stofweerstand, het tweede cijfer de vochtweerstand. De cijfers gaan voor stofbestendigheid van 0 t/m 6 en voor vochtbestendigheid van 0 t/m 8. Per getal hoort daar een gedetailleerde uitleg bij. In het kort geldt: hoe hoger deze getallen, des te beter

 

Reageer op dit artikel