artikel

Hoe werken mobiele weegsystemen?

Warehousing

Hoe werken mobiele weegsystemen?
Mobiele weegapparatuur

Mobiele weegsystemen kunnen worden geïntegreerd in logistieke hulpmiddelen, zoals in handpallettrucks, orderverzameltrucks en vorkheftrucks. Met behulp van deze weegapparatuur kun je twee dingen in één handeling doen: het verplaatsen en het wegen van goederen. Dat spaart tijd en geld.

Mobiele weegsystemen zijn niet alleen handig in productieomgevingen met bulkopslag van halffabrikaten, maar ook interessant in magazijnsituaties, waarbij de factor gewicht een rol speelt bij de in- en uitslag van de goederen. Met gewichtsbepaling kan eenvoudig worden gecontroleerd of een inkomende, of uitgaande zending compleet is. Als op een pallet een doos ontbreekt, of leeg is, is dat direct aan het gewicht te zien. Een mobiel weegsysteem, gemonteerd op bijvoorbeeld een vorkheftruck voorkomt vrij eenvoudig overbelading van vrachtauto’s.

 

Veiligheid

Daarnaast is er ook een veiligheidsaspect. Gewogen pallets voorkomen overbelasting van magazijnstellingen en beperken daarmee het risico van instortingsgevaar. Bij reachtrucks, die soms wel tot twaalf meter hoog in de stellingen moeten reiken, is het voor de bestuurder een veilig idee te weten, hoeveel gewicht er daadwerkelijk op de vorken wordt genomen. Vergeleken met vaste vloerweegschalen, lijken mobiele uitvoeringen daarmee het ei van Columbus. Ze zijn overal inzetbaar waar wegen noodzakelijk, of wenselijk is. Voor wegingen – tot op de kilogram nauwkeurig – blijft een vaste vloerweegschaal de beste keuze. Deze staat bovendien altijd correct waterpas.

 

Voordelen mobiel wegen

 • Wegen en transporteren in één handeling
 • Snelle gewichtsregistratie en controle van interne en externe goederenstroom
 • Snelle constatering van voorraadverschillen en voorraadverliezen (logistieke lekkage)
 • Niet meer voorraad, dan wordt verbruikt
 • Controle van aanlevering van toeleveranciers
 • Correcte afboeking halffabrikaten
 • Integratie in WMS mogelijk voor foutloze afboeking
 • Geen kostbare naleveringen meer
 • Wegen is in principe op iedere plek in het magazijn mogelijk
 • Geen verkeer naar stationaire weegopstelling

 

Nadelen mobiel wegen

 • Minder nauwkeurig dan een waterpas stationair weegsysteem
 • Minder geschikt voor kleine partijen en lichte goederen

 

Ombouwen is duur
De markt voor mobiele weegsystemen is niet echt groot. Per jaar worden er in Nederland circa achthonderd van deze systemen nieuw verkocht. Ze zijn in principe allemaal achteraf in te bouwen in alle bestaande intern transportmiddelen. Uitzondering vormt de handpallettruck. Deze achteraf uitrusten met een dergelijk weegsysteem is in verhouding met de kostprijs van de truck te duur. Het is beter om te kiezen voor een compleet voorbereide versie. Het ombouwen van een standaard handpallettruck naar een wegende uitvoering, kost globaal het dubbele van de aanschafprijs van de standaard handpallettruck.

 

Voorbereide truck

Leveranciers bieden deze daarom als kant en klare wegende handpallettrucks aan, op basis van een bepaald merk. De goedkoopste voorbereide wegende handpallettrucks van Chinese makelij zijn al leverbaar vanaf circa € 1.150,-. Dan gaat het wel om de goedkopere niet-geijkte versies. Een geijkt exemplaar komt ongeveer op het dubbele uit. Het achteraf wegend maken van een willekeurige orderverzameltruck, elektropallettruck en stapelaar kost vanaf circa € 3.500,-. Een achteraf aangepaste vorkheftruck en/of reachtruck is afhankelijk van het gekozen weegsysteem al mogelijk vanaf pakweg € 700,-.

Weegmethodes
Voor het bepalen van het gewicht zijn druksensoren of krachtopnemers nodig. Deze sensoren meten de krachten die optreden in de hefketting(en), de oliedruk, de vorken, of het hele vorkenbord. Bij weging op de vorken of het vorkenbord oefent de opgenomen lading een kracht uit op de onderliggende sensor, die deze registreert. Hierbij geldt in het algemeen: hoe meer sensoren of krachtopnemers er verdeeld over de vorken en het vorkenbord zijn gemonteerd, hoe nauwkeuriger de weging. De weegnauwkeurigheid wordt uitgedrukt in een percentage van het geheven gewicht, of het percentage van de maximale weegcapaciteit van het toegepaste systeem, of in grammen van het geheven gewicht. Dat schept verwarring.

Wegen via ketting
Voor een weging via de ketting of de oliedruk volstaat doorgaans een enkele sensor. Deze sensor meet het te heffen totaalgewicht aan de ketting, of via de oliedruk, ongeacht het lastzwaartepunt van de opgenomen lading op de vorken. De oliedruksensor meet de druk in het hydraulische circuit van de vorkheftruck en rekent die om naar een indicatie van het gewicht op de vorken. Deze methode is geschikt voor eenvoudige weegtoepassingen, waarbij een hoge nauwkeurigheid geen vereiste is. Dit weegsysteem is daarmee vooral geschikt om overbelading te voorkomen van vrachtauto’s en magazijnstellingen met gepalletiseerde goederen. Ook is met dit systeem een snelle controle te doen, of de zending compleet is. Aangezien een oliedruk gestuurd weegsysteem zelf niet mechanisch wordt belast, is er geen sprake van slijtage en kan het langdurig voor de meest veeleisende toepassingen worden ingezet. Afgezien van het slijtageaspect, werkt een kettingsensor op dezelfde manier.

IJking

Gewichtsregistratie en de controle daarop heeft natuurlijk alleen maar zin als de weging altijd correct en constant is. Daarom is het belangrijk dat het weegsysteem ijkwaardig is en het een deugdelijke handmatige of automatische nulstelling heeft. Voor handelsdoeleinden en in de farmacie is het volgens de ijkwet zelfs wettelijk verplicht om een geijkte versie te gebruiken.

Overeenkomst in gewicht
In de praktijk blijken vooral de goedkopere weegsystemen op handpallettrucks niet geijkt te kunnen worden volgens de normen van de NMI, de Verispect, of anderszins. Wees daarop bedacht bij een goedkope aanbieding. Dat hoeft bij indicatiewegingen voor intern gebruik geen bezwaar te zijn, maar voor een foutloze registratie in het WMS moeten de gemeten gewichten van de binnengekomen goederen overeenkomen met die van de uitgaande goederenstroom. RF-communicatie met het WMS is – net als de aansluitmogelijkheid van een printer, of scanner – bij veel leveranciers optioneel.

Eenvoudige rekensom
Een simpele berekening toont aan dat een wegende handpallettruck tweemaal sneller werkt dan een weging met een vaste vloerweegschaal elders in het magazijn. De meting werd door Ravas uitgevoerd bij een gebruiker die omschakelde van een vaste weegopstelling naar wegende handpallettrucks.

 

 

Vaste weegopstelling

Handpalletruck onder de pallet rijden en heffen

2 sec.

Pallet naar de vloerweegschaal rijden

18 sec.

Pallet nauwkeurig op de weegschaal plaatsen en eruit rijden

36 sec.

Wegen en gewicht noteren

18 sec.

Handpalletruck opnieuw onder de pallet rijden en heffen

36 sec.

Pallet naar de expeditie rijden

30 sec.

Totaal

150 sec. (2.30 min.)

Wegende handpallettruck

Handpalletruck onder de pallet rijden en heffen              12 sec.
Wegen en gewicht noteren 20 sec.
Pallet naar de expeditie rijden 42 sec.
Totaal  74 sec. (1.14 min.)

Reageer op dit artikel