artikel

Drie managers over hun dc-verhuizing

Warehousing

Drie managers van uiteenlopende bedrijven aan het woord over een recente verhuizing naar een nieuw distributie centrum. Hoe kijken ze terug op het verhuizingsproces? Hoe was de locatiekeuze, de grondaankoop, het verkrijgen van vergunningen en de uiteindelijke bouw van het dc? En tot slot welke processen integreer je in het nieuwe dc, afgezien van traditionele functies als het opslaan en verwerken van goederen?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 7 april 2006.

Drie managers van uiteenlopende bedrijven aan het woord over een recente verhuizing naar een nieuw distributie centrum. Hoe kijken ze terug op het verhuizingsproces? Hoe was de locatiekeuze, de grondaankoop, het verkrijgen van vergunningen en de uiteindelijke bouw van het dc? En tot slot welke processen integreer je in het nieuwe dc, afgezien van traditionele functies als het opslaan en verwerken van goederen?
 

Royal Leerdam

Glasproducent Royal Leerdam maakte vorig jaar juni de overstap naar een nieuw distributiecentrum in Gorinchem. In nog geen jaar tijd is het pand gebouwd ten zuiden van de A15. In 2002 werd volgens supply chain manager Peter van Doorn de knoop doorgehakt om uit te kijken naar één grote locatie binnen 20 tot 25 kilometer van de fabriek. Dit centrale dc moest het probleem van de versnipperde logistieke activiteiten definitief oplossen. “In 2003 zijn we pas echt concreet gaan zoeken naar een nieuwe locatie omdat we kort na het besluit, werden overgenomen door de Amerikaanse producent Libbey.”
 

Royal Leerdam kreeg bij de zoektocht naar een nieuwe locatie ondersteuning van Ontwikkelingsmaatschappij Strabag Development. “We hebben onder anderen gemeentes benaderd en lokale boeren en op een gegeven moment kwam Gorinchem uit de bus als beste vestigingsplaats. De grond bleek daar niet duur, de locatie licht pal aan de snelweg en er zijn genoeg uitvalswegen bij files. Bovendien ligt Gorinchem op nog geen dertien kilometer van de fabriek in Leerdam.”
 

VNK

De Vereniging Nederlandse Kruiden (VNK) zetelt sinds vorig jaar oktober in Biddinghuizen in een nieuw pand van 8.000 vierkante meter, waarvan de helft is ingericht als magazijn. De VNK had het probleem dat de voorraad op vijf of zes verschillende plaatsen op de oude locatie in Elburg lag en deels extern.

VNK-directeur Bauke van der Veen: “Wat bij onze nieuwe locatiekeuze vooral een rol heeft gespeeld was niet zo zeer de distributie van het gereed product, maar vooral de aanvoer voor de productie.”

“Biddinghuizen bleek voor ons een ideaal vestigingsgebied omdat het midden in ons teeltgebied ligt: oostelijk Flevoland. Bovendien was het voor ons van belang dat we de ruimte zouden krijgen om het pand zo in te richten, wat ons logistiek gezien het beste leek.”

Ook de bereikbaarheid van het nieuwe magazijn is volgens Van der Veen met sprongen vooruit gegaan. “De distributie naar onze klanten verloopt beter omdat je redelijk centraal in Nederland ligt. Bovendien zijn files in de Flevopolder nog een onbekend fenomeen.”

Rensa

Rensa, groothandel in centrale verwarming, energiebeheer en ventilatie, uit Didam, moest vorig jaar noodgedwongen nieuwbouw plegen nadat het pas aangekochte en verbouwde logistiek centrum was afgebrand.

Ondanks deze forse tegenslag was de brand volgens Rienk Legtenberg, hoofd civiele- en technische dienst van Rensa, aanleiding om een nieuwe en veel grotere op- en overslaglocatie te bouwen op 14.000 vierkante meter.

“We bleken duidelijk behoefte te hebben aan meer ruimte voor de opslag van ons assortiment. Daarom hebben we een pand ontworpen dat op langere termijn kan voorzien in onze ruimtebehoefte.”

“Bovendien hadden we het voordeel dat we uiteraard al eigenaar waren van deze locatie en dat het nieuwe logistiek centrum in de buurt ligt van een bestaand pand van ons. Op die plek liggen radiatoren en kleingoed opgeslagen. Dat is bijzonder plezierig, want op die manier houden we al onze logistieke activiteiten  dicht bij elkaar geconcentreerd. De twee locaties liggen binnen een straal van vierhonderd meter.”
 

Personeel

“Prachtig gebouw. Maar het had alleen in Leerdam moeten staan.” Dit was een van de reacties die Peter van Doorn kreeg, nadat het nieuwe dc van Royal Leerdam was geopend in het naburige Gorinchem. “De medewerkers deden eerst dramatisch, omdat zij nu dertien kilometer moeten rijden in plaats van twee. En dan ook nog eens de Linge oversteken! Dat ongenoegen was echter van korte duur. Ik merk nu vooral dat het logistieke personeel tevreden is, omdat alles nu onder een dak plaatsvindt. Van het personeel op werkvloer hoor je niet veel. Ze zijn bijvoorbeeld nu wel dik tevreden dat ze in loodsen kunnen werken die goed verwarmd en geïsoleerd zijn. Dat was bij een aantal loodsen in vorige vestigingen van ons niet het geval.”

VNK’s Bauke van der Veen merkt dat zijn mensen vooral tevreden zijn met de efficiëntieslag die is gemaakt in het nieuwe pand. “Het is prettig werken in een magazijn waarin alles up-to-date is. Naar de oude situatie verlangt niemand meer terug.”

Het personeel van Rensa hoefde niet te verhuizen naar een andere gemeente, maar het ervaart het nieuwe pand als een hele vooruitgang ten opzichte van oude situatie. Rienk Legtenberg: “In arbo-technische zin hebben we veel rekening gehouden met de voorzieningen in het gebouw. De interne logistiek is beter georganiseerd, waarbij veel aandacht is besteed aan de veiligheid voor de gebruikers. Bovendien zijn er goede voorzieningen als een kantine, toiletten en douchefaciliteiten.”
 

Lof voor Gorinchem

Royal Leerdam wilde het nieuwe dc in eerste instantie laten bouwen in Leerdam, vanwege de nauwe banden. Peter van Doorn: “Het probleem met Leerdam was dat het wel vijf tot tien jaar zou duren voordat we terrein tot onze beschikking zouden krijgen.”

Gorinchem handelde voortvarender dan Leerdam toen bekend werd dat Royal Leerdam het oog had laten vallen op een braak liggend weiland op het industrieterrein Terrein Oost 2. “De burge- meester zag al gauw het belang in van onze komst en heeft er persoonlijk gezorgd dat de artikel 19 procedure voor de benodigde bouwvergunningen in drie maanden werd verleend, in plaats van zes tot negen maanden.”

Gorinchem kocht vervolgens de grond, 265.000 vierkante meter, van de eigenaar computerfabrikant Compaq en verkocht het vervolgens door aan Royal Leerdam. “Niets dan lof dus voor het optreden van de gemeente en de burgemeester.”
 

Simpeler én lastiger

Voor VNK lag de grondaankoop in de nog ongerepte en ruime Flevopolder een stuk simpeler. Bauke van der Veen: “De grondkosten waren voor ons één van de doorslaggevende argumenten om voor de Flevopolder te kiezen. De grondprijzen zijn in de gemeente Dronten bovendien veel interessanter dan op het ‘oude land’. Daarnaast is een bijkomend voordeel voor ons personeel dat Biddinghuizen niet ver ligt van onze oude locatie Elburg.”

Het verkrijgen van de benodigde vergunningen bleek echter een stuk lastiger voor een specialistisch en niet alledaags kruidenbedrijf. “Om dit in een goed vaatje te gieten, hebben we een specialistisch bureau ingeschakeld dat ons in het vergunningentraject heeft begeleid. Zonder dergelijke specialisten is dit voor een bedrijf als de onze niet te doen.”

Volgens Rensa’s Rienk Legtenberg was het rond krijgen van de benodigde vergunningen was niet moeilijk, maar gaf het wel veel administratief werk. “Bovendien ervoeren we dat de legeskosten in Didam erg hoog zijn.”
 

Recordtijd

Het nieuwe dc voor Royal Leerdam is in recordtijd uit de grond gestampt. In november 2004 werd begonnen met de bouw en in juni 2005 werd het nieuwe dc opgeleverd door aannemer Heembouw die in opdracht werkte van Strabag. “Het is allemaal volgens planning verlopen. Alleen in maart vorig jaar liepen we door het vriesweer enige vertraging op bij het storten van de betonvloer.”

Royal Leerdam is overigens geen eigenaar van het dc. Strabag heeft het pand na oplevering verkocht aan een beleggingsmaatschappij. “Het is een sale-and-lease-back constructie. Wij huren het pand voor de komende tien jaar.”

Voor de VNK gold dat het nieuwe pand vorig jaar zomer klaar moest zijn, omdat het een bedrijf is met sterke seizoensinvloeden. Bauke van der Veen: “Dat is prima gelukt. Voor het gehele bouwtraject hebben wij een bouwmanagement bedrijf in de arm genomen om zowel de planning als de kosten te kunnen handhaven. Tijdens de bouw zijn door voortschrijdend inzicht een aantal zaken aangepast, die tot hogere en soms lagere kosten hebben geleid. De grootste invloed had echter de enorme stijging van de staalprijzen.

Hier zijn wij helaas ook niet aan ontkomen. Over de gehele linie hebben we de uitloop echter binnen de perken weten te houden.”
 

Binnen budget

Bij Rensa hielden de hoofd- en onderaannemers zich volgens Riek Legtenberg goed aan een vooraf opgestelde tijdsplanning. “Wat betreft de kosten is er gebouwd binnen budget Alle klussen zijn aanbesteed dus financieel wisten we van te voren waar we aan toe waren. De onvoorziene uitgaven hadden vooral te maken met het feit dat we tijdens de bouw zelf nog wat aanpassingen wilden doorvoeren.”

Multifunctioneel dc

Van Doorn, Van der Veen en Legtenberg onderschrijven dat de tijd voorbij is dat dc’s alleen werden gebruikt voor het klaarmaken en opslaan van goederen. Peter van Doorn: “Bij de bouw van ons nieuwe dc was het vooral zaak om de versnipperde logistieke activiteiten onder te brengen op één locatie, omdat in de oude situatie de opslag en het inpakken op verschillende locaties plaatsvond. We verzorgen niet alleen de opslag van de glazen, maar pakken ze ook in op basis van klantspecificaties van grote afnemers. Onze value addded logistics in onze nieuwe dc bestaan dus voornamelijk uit het inpakken van de glazen die vanuit de fabriek in Leerdam in Gorinchem worden uitgeleverd.”
 

Ook de VNK plukt nu duidelijk de vruchten van het feit dat in het nieuwe dc een aantal functionaliteiten zijn toegevoegd. Bauke van der Veen: “Wij produceren deels zelf de in Nederland geteelde kruiden en daarnaast wordt een groot gedeelte van de gedroogde kruiden geïmporteerd. Voor deze geïmporteerde kruiden geldt dat wij die grotendeels nog ‘veredelen’, ompakken en analyseren in ons laboratorium. De klant bepaalt in welke vorm en welke kwaliteit de kruiden gewenst zijn. Wij spelen daarop in door dit soort extra service en dienstverlening te bieden. Naast het distributiecentrum zijn ook het kantoor, laboratorium en de productie-unit op dezelfde plaats gevestigd.”

Rienk Legtenberg: “Wij beschikken in het nieuwe logistieke centrum over een eigen service afdeling waarbij chauffeurs en klanten kunnen bellen als er iets niet zou kloppen bij levering aan een klant. Zo kunnen we snel inspelen en correcties uitvoeren.”
  

KERNGEGEVENS NIEUWE ONDERKOMENS

De Vereniging Nederlandse Kruiden (VNK), Royal Leerdam en Rensa hebben in het najaar van 2005 officieel hun nieuwe panden geopend en in gebruik genomen. Hieronder een aantal kerngegevens van de drie nieuwe distributie centra in respectievelijk Biddinghuizen, Leerdam en Didam.
 

Vereniging Nederlandse Kruiden

Vestiging: Biddinghuizen

Activiteit: grondstoffenleverancier

Project: nieuwbouw

Oppervlakte dc: 4000 vierkante meter

Officiële opening: 30 november 2005
 

Royal Leerdam

Vestiging: Gorinchem

Activiteit: inpakken en expeditie van voetglazen

Project: nieuwbouw

Oppervlakte dc: 27.000 vierkante meter met 10.000 vierkante meter uitbreidingsmogelijkheid

Aannemer: Heembouw, Amersfoort

Officiële opening: juni 2005
 

Rensa

Vestiging: Didam

Activiteit: groothandel in centrale verwarming, ventilatie en energiebeheer

Project: nieuwbouw na brand

Oppervlakte logistiek centrum: 14.000 vierkante meter en 2.000 vierkante meter entresolvloer

Aannemer: Bouwbedrijf Klaassen, Dinxperlo

Officiële opening: september 2005

Reageer op dit artikel