artikel

Flexibiliteit op de Logistica

Warehousing

Logistieke bedrijven eisen van hun dienstverleners steeds vaker flexibele oplossingen om te kunnen anticiperen op dreigend personeel én materieeltekort bij grote pieken. Uitzendbureaus, heftruckleveranciers en zelfs vastgoedpartijen gaan ver in de alsmaar groeiende vraag om flexibele oplossingen.

Tijdens de Logistica pakken Eurinpro, Tempo-Team, ’t Web en BT Nederland uit met het Flexibiliteitsplein. Het Flexibiliteitsplein is terug te vinden in hal 7, stand D070. Zie ook: www.flexibiliteitsplein.nl.

 

Het jaarlijks verschijnende onderzoek Logistics Labour Survey bevestigt nog maar eens het feit dat er een fiks tekort is aan flexibel inzetbaar logistiek personeel. Dit komt volgens het onderzoek doordat veel bedrijven grote moeite hebben met het inspelen op de onvoorspelbaarheid van de marktvraag. De belangrijkste bottleneck vormt dan ook het maken van een goede planning. Ook concluderen de onderzoekers dat pieken en dalen in het logistieke proces steeds extremer worden. Deze fluctuaties ontstaan volgens het Logistics Labour Survey door de steeds kortere levenscycli van producten en de wisselende behoefte van de consument. Dit gegeven zorgt er voor dat het flexibel zijn in het beschikbaar stellen van capaciteit in de vorm van mens én materieel steeds meer aan populariteit begint te winnen.

 

Flexibiliteitsplein
Tijdens de Logistica zal het onderwerp flexibiliteit dan ook niet onopgemerkt blijven. De logistiek vastgoed leveranciers Eurinpro, uitzendbureau Tempo-Team, ’t Web opleidingen en heftruckleverancier BT Nederland hebben de handen ineengeslagen en pakken op de beurs uit met het Flexibiliteitsplein. De twee belangrijkste noviteiten die de vier presenteren op het vlak van flexibiliteit, zijn de quickscan en het concept Man met Truck. De scan, een idee van Eurinpro, maakt snel inzichtelijk op welke activiteiten vastgoed, flexibele arbeid, opleidingen en trucks het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd door ze te flexibiliseren. Als er verbeteringen mogelijk zijn dan wordt er ter plaatse al een indicatie gegeven waar besparingen mogelijk zijn.
Het concept Man met Truck, een samenwerking tussen Tempo-Team en BT Nederland, houdt in dat beide partijen samen heftrucks en goed opgeleide menskrachten verhuren aan opdrachtgevers die zitten te springen om extra capaciteit. Inmiddels heeft logistiek dienstverlener Christian Salvesen bij een verhuizing naar een nieuw dc gebruik gemaakt van Man met Truck.
Met dit concept willen Eurinpro, BT Nederland, Tempo-Team en ’t Web beter inspelen en toegevoegde waarde bieden aan de klant op het gebied van personeel, vastgoed, trucks en opleidingen. De vier lijken met deze activiteiten een voortrekkersrol op zich te nemen in de logistieke sector, wat betreft het leveren van flexibele oplossingen.

 

Lezerspanel
Ook in het Logistiek Lezerspanel bestaat er waardering voor het idee van Man met Truck. Uit een peiling onder het lezerspanel met de vraag: Wat vindt u van het feit dat tegenwoordig heftruck met chauffeur kan worden gehuurd, reageerde van 114 respondenten 43 procent positief. 29 procent gaf aan dat veel bedrijven werken met vaste leasecontracten met een flexibel aantal trucks – naar huren met chauffeur zal weinig vraag zijn.
Navraag bij heftruckleveranciers leert eveneens dat zij op dit moment amper geconfronteerd worden met de vraag van klanten om zowel man als truck te leveren bij piekmomenten. Veelal doet een klant een beroep op extra huurtrucks die op voorraad zijn bij hun heftruckleverancier. Om in te spelen op de grillige vraag vanuit de markt hebben de meeste heftruckleveranciers eigen fleet- en leasemanagementbeheer constructies ontwikkeld. In eerste instantie natuurlijk bedoeld om de klant aan zich te binden, maar ook om zo flexibel mogelijk hun opdrachtgever te kunnen bedienen. Daarnaast worden er ook partnerships gesloten met vooral grote bedrijven voor het overnemen van totale het beheer en onderhoud van de heftruckvloot.
Inmiddels is het bij veel heftruckleveranciers gemeengoed dat ze bij klanten in house opleidingen verzorgen voor hun chauffeurs. Sommige heftruckleveranciers zoals Jungheinrich gaan nog verder door in hun productenassortiment ook de mogelijkheid te bieden voor complete magazijninrichtingen.

 

Amper vraag
Voor het concept truck met man blijkt binnen de heftruckwereld wel steeds meer animo te zijn. Men is echter wel kritisch over het concept. Heftruckleverancier Alpas Hendrion biedt al sinds een half jaar die mogelijkheid aan zijn klanten, maar verklaart desgevraagd dat er op dit moment amper vraag naar is. Het bedrijf signaleert dat vooral grote klanten meer behoefte hebben aan een totaal pakket variërend van koop tot en met verhuur van trucks voor korte en lange termijn inclusief het onderhoud. Net als Eurinpro heeft heftruckleverancier Alpas Hendrion een vergelijkbare quick scan in zijn leveringspakket om bijvoorbeeld in een magazijn de routing, het aantal rijuren en de machinezwaarte van een heftruck te bepalen. Ook heftruckleverancier Crepa geeft aan dat het concept Man met Truck al zes jaar zijn verhuurpakket zit, maar het pas uit de kast haalt als de klant daar nadrukkelijk om vraagt.
Ook in de wereld van stelling en magazijnbouw lijkt er een tendens waar te nemen, dat men mee wil gaan in het bieden van flexibele oplossingen op het gebied van magazijninrichting.

 

Kritiek
In de uitzendwereld is er, net als bij de heftruckleveranciers, toch enige terughoudendheid te bespeuren over het concept Man met Truck. Navraag leert dat men vraagtekens plaatst bij de juridische aspecten van dit concept op vooral het vlak van aansprakelijkheid. Als er bijvoorbeeld een ongeval gebeurt in een magazijn wie is er dan aansprakelijk, de opdrachtgever, het uitzendbureau of de heftruckleverancier? Dit juridische hiaat was bijvoorbeeld voor Randstad een aantal jaren geleden reden om plannen omtrent het principe man met truck te staken.
Ondanks dat er waardering is voor de publicitaire wijze waarop Man met Truck in de markt is gezet, vragen uitzendbureaus zich af of het echt succesvol is. Christian Salvesen had er baat bij tijdens de verhuizing, maar het blijft onduidelijk of er daarna veel (nieuwe) klanten gebruik hebben gemaakt van Man met Truck. Het is dus nog maar de vraag of dit flexibele concept navolging krijgt in de uitzendbranche. Veelgehoord is de term ‘schoenmaker blijf bij je leest’ en laat de ondernemer ondernemer blijven. Met andere woorden (grote) bedrijven zit niet te springen om hapklare oplossingen te krijgen van derden. Bovendien is men kritisch over de opbrengsten want de marges in de logistiek zijn maar minimaal.

 

Opleidingen paspoort
Wat voor flexibele oplossingen zet de concurrentie dan tegenover het Flexibiliteitsplein tijdens de Logistica? Randstad legt tijdens de Logistica de nadruk op haar opinieleiderschap in de logistieke sector. Zo laat Randstad Logistiek zien wat voor maatwerkoplossingen het biedt op het gebied van veiligheid bij de hef- en reachtruck opleidingen. Navraag bij deze uitzendorganisatie leert verder dat het aantal maatwerk hef- en reachtruck opleidingen dit jaar is verdubbeld. In 2005 zijn door Randstad Logistiek twee keer zoveel logistiek medewerkers opgeleid dan het jaar ervoor. In totaal zijn er vorig jaar vijfhonderd heftruckchauffeurs opgeleid. Nieuw is dat flexwerkers een Opleidingenpaspoort krijgen, zodat ze kunnen laten zien dat ze relevante opleidingen hebben genoten.
Randstad bevestigt ook de trend dat de klant steeds grilliger wordt in zijn vraag naar flexwerkers, maar dat het voor een uitzendorganisatie vooral een kwestie is van ‘meeademen met de marktvraag’.

Otto Uitzend Kracht richt zich, na het succesverhaal met de Polen, de komende jaren op flexwerkers uit de nieuwe EU-lidstaten Slowakije, Tsjechië en de Baltische staten. Volgens Otto ontkomen we er niet aan dat de komende jaren uit deze landen hoog opgeleide mensen komen, die het tekort aan hoog opgeleid logistiek personeel opvangen. Te denken valt dan aan functies als operator, teamleiders, logistiek managers tot en met het niveau van general manager.

Reageer op dit artikel