artikel

Unicef besteedt logistiek uit aan Freightways

Warehousing

Unicef besteedt logistiek uit aan Freightways
Unicef besteedt logistiek uit aan Freightways

Jaarlijkse besparing van tienduizende euro’s door hogere productiviteit

Jaarlijkse besparing van tienduizende euro’s door hogere productiviteit

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Unicef   Leverancier/dienstverlener: Freightways Int. Holding
Plaats: Katwijk  
Branche: IT, professionele & overige dienstverlening   Bedrijfsgrootte: Klein
Bedrijfstype: Groothandel   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Wederzijds respect en een informele aanpak, waarbij zakelijke afspraken niet uit het oog worden verloren, vormen de kracht van de samenwerking tussen Unicef en Freightways. Het bewijs dat succes ook ongecompliceerd kan zijn.

“Geen complexe nieuwe logistieke concepten of investeringen in IT omdat het moet. Nee, het is juist de nuchtere no-nonsense aanpak die de samenwerking tussen Freightways en Unicef zo succesvol maakt”, opent Sonja Bennes, general manager van Freightways in Katwijk. Uniek is daarbij volgens haar het feit dat er wederzijds begrip is tussen de partners. “Dankzij een open communicatie en de wederzijdse bereidheid om de ander een kijkje in je eigen keuken te gunnen kun je een goed beeld vormen van de ander zijn werk- zaamheden en organisatie. Pas als je dat hebt, ben je bereid om samen te werken aan een optimaal logistiek proces.”

 

John van Strien, procesleider logistiek bij Unicef Nederland, vult aan: “De kracht van onze samenwerking zit in de aanpak; die is heel informeel – bijna amicaal – zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de zakelijke afspraken. Beslissingen worden daarbij heel pragmatisch genomen. Wij maken geen keuzes op basis van IT of innovatie, maar puur op de behoefte van de individuele klant.”

Beheer behouden

Al zeven jaar verzorgt Freightways de logistiek voor Unicef Nederland. Voor die tijd had Unicef een eigen magazijn. “Het aangrenzende kantoorpand werd echter te krap. We hadden meer ruimte nodig voor het uitvoeren van onze kernactiviteiten. Ook was het voor ons vanwege de pieken met bijvoorbeeld kerstkaarten lastig om de activiteiten betaalbaar en toch kwalitatief goed te verzorgen. Een logistiek dienstverlener is veel flexibeler en vangt die pieken makkelijker op”, licht Van Strien toe. Het beheer van de operatie, zoals het inkopen van de producten en het onderhouden van contacten met leveranciers, behoort nog wel tot de regie van Unicef. Alle andere activiteiten worden verzorgd door Freightways.

Nadat Unicef de orders heeft aangemaakt worden de inkoopgegevens doorgestuurd naar Freighways, die ze importeert in het WMS. Telkens wanneer de goederen zijn ontvangen en opgeslagen, wordt dit doorgegeven aan Unicef. Ook de logistieke informatiestroom richting leveranciers, bijvoorbeeld ten behoeve van de afleveringsvoorwaarden, wordt verzorgd door Freightways. “Een bewuste keus. Logistiek is hún core-business en niet de onze”, zegt Van Strien.

Voor de onderlinge informatie-uitwisseling zijn de softwaresystemen van Unicef en Freight- ways uiteraard met elkaar ge-interfaced. “Dat is onmisbaar als je efficiënt en betaalbaar wilt werken”, vindt Van Strien. En efficiënt is het zeker. De samenwerking heeft al heel wat goede resultaten opgeleverd. “Door samen te werken met een grote organisatie als Unicef zijn we in staat geweest om ons bestaande WMS uit te breiden tot een goed draaiend proces, waarmee we elke logistieke operatie beheersbaar houden, zowel voor Unicef als voor anderen”, geeft Bennes een van de voordelen aan.

De voordelen voor Unicef lijken nog groter. Natuurlijk zijn de vaste lasten van het eigen magazijn weggevallen. Zeker zo belangrijk is de werkdrukbelasting. Tijdens de piek in het laatste kwartaal zijn de servers van Unicef zeventig procent minder belast dan voorheen. “We kunnen nu sneller orders verwerken en het systeem loopt minder snel vast. Daardoor is ook de productiviteit van ieder individu gestegen. Per dag scheelt dat ongeveer vier arbeidsuren”, constateert Van Strien.

Ook de kwaliteit van de operatie is verbeterd. Waar in het eigen magazijn het foutpercentage rond de 6 procent lag, is dit gedaald tot onder 1 procent. Ook niet onbelangrijk: de service naar de klant is nog beter. Vanuit het WMS van Freightways is het eenvoudig om een vooraankondiging te sturen voor levering. “Iets wat met ons eigen softwarepakket onbegonnen werk zou zijn geweest”, aldus Van Strien, die de totale jaarlijkse besparing voor Unicef schat op enkele tienduizenden euro’s.

Kaders bij artikel:

RESULTATEN & BEPERKINGEN

•Werkdruk op servers gereduceerd met zeventig procent

•Productiviteit bij Unicef gestegen; de winst per dag wordt geschat op zo’n vier arbeidsuren

•Foutpercentage gereduceerd van circa 6 procent naar minder dan 1 procent

•Service naar klant is verder verbeterd

•Totale besparing op jaarbasis van enkele tienduizenden euro’s

•Indien een van beide organisaties extreem groeit, is het lastig om de informele aanpak te handhaven

KENMERKEN

•Distributiecentrum Freightways in Katwijk

•Grote piekperiode in laatste maanden van het jaar

•Aantal sku’s leverbaar: ± 945

•Sku’s op voorraad: ± 845

•Aantal afnemers: ± 80.000

•Gemiddelde orders per dag: 400 tot 500

Reageer op dit artikel