artikel

Compact maatwerk

Warehousing

Om een betere bezettingsgraad te realiseren liet C. Oostrom’s Produktiebedrijven uit Geldermalsen één van zijn magazijnen inrichten met inrijstellingen. Omdat een standaard oplossing mede door de bouwtechnische constructie niet mogelijk was, kreeg het magazijn een maatpak aangemeten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 september 2006.

Om een betere bezettingsgraad te realiseren liet C. Oostrom’s Produktiebedrijven uit Geldermalsen één van zijn magazijnen inrichten met inrijstellingen. Omdat een standaard oplossing mede door de bouwtechnische constructie niet mogelijk was, kreeg het magazijn een maatpak aangemeten.

Wie in een bestaand pand de bezettingsgraad wil verhogen, kan kiezen uit verschillende compacte opslagsystemen, zoals inrijstellingen, verrijdbare stellingen, of satellietsystemen. De keuze voor één van de systemen hangt niet alleen af van de te realiseren bezettingsgraad en de kosten. Tal van factoren spelen een belangrijke rol in het selectietraject.

Daar kwam ook C. Oostrom’s Produktiebedrijven uit Geldermalsen onlangs achter. Het bedrijf conserveert groente en fruit in blik, glas en kunststof bakjes. “Dat doen we voor vrijwel elke bekende retailer in Europa; zowel onder eigen naam als onder private label”, vult Tonny Willemse aan. Willemse is als hoofd logistiek nauw betrokken geweest bij de keuze voor de inrijstellingen die deze zomer werden opgebouwd in een van de magazijnen te Geldermalsen. Hij kan dan ook precies uitleggen waarom deze toepassing het beste past bij de inzetsituatie van Oostrom.

“Een gestage groei heeft ertoe geleid dat we in een steeds krapper jasje kwamen te zitten; zeker tijdens de piekperiodes. En dat heeft uiteraard consequenties voor de opslag. Anders gezegd: we hadden behoefte aan een betere bezetting van onze magazijnen“, vervolgt Willemse.

Bijhuren geen optie

Oostrom kiest er bewust voor om alle voorraad in eigen magazijnen op te slaan. Bijhuren van externe opslagcapaciteit is voor het productiebedrijf geen optie. “Onder meer omdat je dan ook met extra handling, extra transport en een heleboel extra rompslomp wordt opgezadeld”, aldus het hoofd logistiek.

Met name tijdens de piekperiodes is de behoefte aan extra opslagcapaciteit groot. Deels hangt het ‘probleem’ samen met het uitgebreide assortiment van Oostrom. Zo worden bijvoorbeeld de pallets met kunststof kuipjes fruit uitgevloerd over de verschillende magazijnen. Stapelen van de pallets zou de producten immers (blijvend) beschadigen. Door het uitvloeren van die pallets neemt echter automatisch ook de beschikbare ruimte voor andere pallets af. Met de keuze voor inrijstellingen kon de producent twee vliegen in één klap slaan.

Beheersbaar en overzichtelijk

Uiteraard ging aan de keuze een selectietraject vooraf. Het probleem werd aan verschillende aanbieders voorgelegd en meerdere opslagsystemen werden onder de loep genomen. Traditionele palletstellingen zouden onvoldoende capaciteitswinst opleveren, verrijdbare stellingen zouden te veel problemen veroorzaken met de bouwtechnische constructie in het bestaande magazijn en ook satellietsystemen vielen af. De uiteindelijke keuze viel – zoals gezegd – op de inrijstellingen.

Willemse: “De te realiseren bezettingsgraad met inrijstellingen was niet eens de grootste van de diverse opties. Qua beheersbaarheid en overzichtelijkheid passen de stellingen wel het best binnen onze visie. We willen bijvoorbeeld in elk gangpad nooit meer dan één artikel met één THT-datum opslaan. Anders kun je er donder op zeggen dat het een keertje fout gaat. Met de inrijstellingen zijn dergelijke praktische punten het beste aan te pakken.”

Kolommen integreren

De inrijstellingen werden geleverd en geplaatst door Zeus Magazijninrichting uit Ulft, dat van de oplossing voor Oostrom een heus maatpak maakte. Dat was ook wel nodig, omdat het bestaande gebouw enkele beperkingen oplegde aan de opslagconstructie. Zo telt het magazijn bijvoorbeeld vrij veel kolommen.

“Dan kun je twee dingen doen”, licht Ronald Meijer, logistiek adviseur bij de magazijninrichter, toe. “Je kiest er voor om óf aparte opslagblokken te creëren, óf de spanten op te nemen in het stellingencomplex.” Dat laatste werd gedaan bij Oostrom. Door de kolommen als het ware in het opslaggeheel te integreren en verschillende aanpassingen te doen aan de standaard configuratie en maatvoering worden meerdere voordelen gerealiseerd.

Het opslaggedeelte is één geheel, zonder loze kanalen of verborgen hoekjes, en dus ook beter schoon te houden. Een voordeel dat, gelet op de aard van de producten en de wetten en regels voor opslag van voedingsmiddelen, erg belangrijk is voor Oostrom.

Twee breedtes

In detail komt het er op neer dat er twee verschillende kanaalbreedtes zijn: 1.467 mm en 1.517 mm breed. Door met die twee breedtes te spelen wist Zeus tot een optimaal passende oplossing te komen.

De breedteverschillen worden gecompenseerd door de consoles, zodat de uiteindelijke werkbreedte voor de chauffeurs en de opzetruimte voor de pallets in ieder gangpad identiek is.

Ook de zijgeleiding in de gangpaden is op maat. Aan de kopse kant van ieder gangpad is een aanrijbeveiliging gemonteerd die de staander beschermt. Deze kap loopt over in de zijgeleiding, die er voor zorgt dat de heftruck niet gaat zwabberen door het gangpad en dus ook de liggers niet kan beschadigen. Aangezien er verschillende gangpadbreedtes zijn, moesten ook de kappen op maat worden gemaakt. Voor het gehele magazijn zijn er drie verschillende soorten kappen gebruikt.

Stukje veiligheid

De liggers zijn 10 mm breder gemaakt (90 mm in plaats van 80 mm), zodat ook eventueel beschadigde pallets optimaal worden ondersteund. Bij de kolommen zijn de liggers doorgetrokken om aanrijschades zoveel mogelijk te voorkomen.

Eveneens met het oog op de veiligheid is er voor gekozen alle gangpaden te voorzien van een doorschuifbeveiliging. “Ook doordat veel van onze heftrucks zijn uitvoerd met extra lange lepels en dus meestal twee pallets op de vork nemen. Dat maakt het werken in de inrijstellingen er niet overzichtelijker op. Zeker voor onze chauffeurs, die weinig of geen ervaring hebben met stellingen, biedt zo’n doorschuifbeveiliging dan een stukje extra veiligheid en vertrouwen. Je merkt ook dat ze ondanks de verandering nog altijd even productief zijn. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk”, besluit Willemse.

Hoogteverschil gevloerd

Na de voormontage van de inrijstellingen bleek de magazijnvloer niet meer te voldoen aan de ooit gestelde vlakheidstoleranties. Over een gebied van 15 meter bleek een aanzienlijk hoogteverschil te zitten van 11 cm.

Om dit probleem te vloeren werd besloten het opslaggeheel op stelankers te monteren. Met behulp van een laser is vervolgens de hoogte uitgezet, waarna de staanders op de gewenste hoogte konden worden gemonteerd. Vervolgens werd er een bekisting omde voet van de stelling aangebracht waarin krimpvrije gietmortel werd gegoten. Op deze manier zijn alle vloeroneffenheden opgevuld, staan de stellingen vlak en worden de krachten gelijk verdeeld over de werkvloer.

Reageer op dit artikel