artikel

Noord-Brabant als logistieke hotspot (2006)

Warehousing

Ondanks de comfortabele logistieke koppositie van Venlo liggen er de nodige gevaren op de loer. “We merken in de laatste tijd dat Venlo niet zo flexibel meer is in het beschikbaar stellen van grond voor bedrijven. In Tilburg en Breda daarentegen is dat beter geregeld. Venlo is daarin niet eager genoeg meer”, constateert Roy Lenders van Cab Capgemini.

Bovendien is het lastig volgens Kees Verweij (TNO Mobiliteit en Logistiek) om in Venlo goederenstromen te bundelen, bijvoorbeeld door samenwerkende logistiek dienstverleners. “Die komt nog onvoldoende tot stand maar dat heeft ook te maken met de commerciële belangen van de afzonderlijke logistiek dienstverleners.” Volgens Françoise van den Broek (NDL) vormt de grootste dreiging voor Venlo de concurrentie uit de omliggende landen. “Dan denk ik vooral aan België. Overigens is het belangrijk om bij vestigingsplaatskeuze de kosten/serviceafweging te baseren op de totale supply chain kosten en de meer kwalitatieve aspecten zoals flexibiliteit van arbeid, fiscaliteit en kwaliteit van de infrastructuur. Je moet ervoor waken te snel alleen naar deelaspecten te kijken zoals grond- of huurprijzen en arbeidskosten.”

 

Ruimtegebrek op termijn
De populariteit van Venlo lijkt er voor te zorgen dat er op termijn ruimtegebrek dreigt en dat het in deze regio ‘steeds voller’ wordt. “Wat je nu ziet is dat dc activiteiten zich verplaatsen naar de randen van de logistieke hotspots. Venray is een goed voorbeeld van waar de logistieke activiteiten aantrekken”, aldus Kees Verweij.

 

Moerdijk runner up
De regio’s in de provincie Noord-Brabant zijn ruim vertegenwoordigd in de logistieke hotspot top-3 met na Venlo achtereenvolgens West-Brabant en Den Bosch-Tilburg. West-Brabant maakt de belofte waar uit 2005 dat het een regio met potentie is. Kees Verweij: “West-Brabant heeft een unique selling point, namelijk de goede ligging precies tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Bovendien doen verschillende rederijen Moerdijk regelmatig aan, zijn er goede ontsluitingen voor de binnenvaart en beschikt het ook over short sea mogelijkheden.”

 

Goede verbindingen
Françoise van den Broek benadrukt dat voor een grote logistiek dienstverlener als DHL de regio West-Brabant een belangrijke vestigingslocatie is voor haar dc’s. “Dit komt vooral door de goede verbindingen tussen Rotterdam, Schiphol en het Europese achterland. Brabant ligt bovendien strategisch op het snijvlak met goede aansluitingen op corridors zoals de A4 en de A2 tot aan Utrecht, Amsterdam en Almere.”
Dat West-Brabant belangrijk wordt gevonden als logistiek knooppunt blijkt uit het feit dat het ministerie van Economische Zaken in het rapport ‘Pieken in de Delta’ deze regio heeft aangewezen als waar logistieke projecten extra worden gestimuleerd. “Moerdijk is daarbij van groot economisch belang omdat daar een belangrijke concentratie is van modaliteiten. Er is ruimte maar er moet wel veel aandacht uitgaan naar het saneren van bestaande bedrijfsterreinen”, aldus Van den Broek.

 

Tilburg-Den Bosch nestelt zich in top-3
Tilburg-Den Bosch heeft zich ook genesteld in de top-3 van logistieke hotspots. Roy Lenders: “De kracht van bijvoorbeeld Tilburg is dat er veel EDC’s gevestigd zijn gericht op Frankrijk.” De grootste dreiging voor de Brabantse logistieke regio’s vormt de forse concurrentie vanuit België omdat het daar volgens Lenders relatief goedkoper is voor bedrijven zich te vestigen met hun dc’s. “Bovendien loopt in West-Brabant en Tilburg de beschikbaarheid van grond terug. Het einde van de uitgiftemogelijkheden komt langzamerhand in zicht”, stelt Kees Verweij. Net als bij Venlo constateert hij dat de dc activiteiten in Brabant zich verplaatsen naar de randen van de logistieke hotspots zoals Tiel, waar bijvoorbeeld het 210 hectare grote bedrijvenpark Medel wordt ontwikkeld.

 

Almere-Zeewolde timmert aan de weg
Opmerkelijk is dat de regio Almere-Zeewolde nadrukkelijk aan de weg timmert als logistieke hotspot. Vooral Almere stimuleert logistieke bedrijvigheid binnen haar gemeentegrenzen. “Deze regio biedt vooral kansen voor NDC’s en productieachtige faciliteiten. EDC’s zie ik in Almere-Zeewolde niet snel komen”, zegt Roy Lenders. Kees Verweij stelt ook dat Almere kansen heeft bij het aantrekken van specifieke vormen van distributie. “Dat ze daar mee bezig zijn blijkt bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het 140 hectare grote bedrijventerrein Stichtse Kant, waarmee Almere onder andere logistieke activiteiten wil aantrekken. De druk op de bereikbaarheid van Schiphol kan deze locatie aantrekkelijk maken voor luchtvrachtgerelateerde EDC’s.” Het doortrekken van de A6 naar de A9 richting Amsterdam is absolute noodzaak voor de logistieke kansen van deze regio. Françoise van den Broek: “Dat zal een economische impuls geven aan deze regio. Den Haag moet echt een knoop doorhakken over het doortrekken van de A6, waarbij wel gekeken moet worden naar de meest duurzame oplossing.”

 

Belang mainports
De grote mainports nemen in de ranking van de logistieke hotspots de middenmoot in met als positieve uitschieter Rotterdam-Rijnmond. Deze regio wordt vooral gewaardeerd vanwege de vele drie en vier PL diensten, de nieuwe kansen die ontstaan door de Betuweroute en de vele logistieke opleidingen op MBO-, HBO- en WO-gebied. Het nadeel van is volgens Kees Verweij de toenemende congestie in en rondom het gebied, de beperkte hoeveel grond die beschikbaar is voor bedrijven en de beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten. “Daarnaast is het vestigen van EDC’s maar voor een beperkte groep bedrijven interessant, omdat de Maasvlakte relatief ver weg is van de Europese afzetmarkt. Voor dc’s in de mainports zie ik vooral kansen voor VAL-activiteiten bij de overslag van bulkgerelateerde stromen, bijvoorbeeld fruit en sappenconcentraten.”

 

Schiphol erg duur

Bij Schiphol is het (bekende) probleem dat de locatie erg duur is. Dit weerhoudt multinationals er niet van zich toch te vestigen nabij de luchthaven. “Het is een hotspot voor bedrijven die producten maken die flexibel moeten reageren op de marktvraag en een korte ‘houdbaarheid’ hebben. Ik denk vooral aan producenten van spare parts, (consumenten)elektronica zoals mobiele telefoons en verse producten, zoals bloemen, groente en fruit. Voor deze bedrijven is het absolute noodzaak om zich te vestigen in de buurt van een grote luchthaven”, aldus Françoise van den Broek. Bovendien leiden de activiteiten volgens Van den Broek tot een spin off naar nog meer logistieke bedrijvigheid.
Het CBS onderschrijft ook de kracht van Schiphol. De transportsector en de groothandel in de directe omgeving van de luchthaven maakte in 2005 een economische groei door van 2,4 procent, waarmee het uiteindelijk ver boven het landelijke gemiddelde van 1,5 procent uitkwam.

Reageer op dit artikel