artikel

Digitale databank waakt over trucks

Warehousing

Brancheorganisaties VeBIT en BMWT maken zich zorgen over het aantal vermissingen en diefstallen van heftrucks. In de strijd tegen de criminaliteit spelen databases een belangrijke rol.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 augustus 2006.

Het aantal gestolen machines neemt sterk toe. Dat is de conclusie van de European Confederation of Equipment Distributors. Gegevens uit diverse bronnen, waaronder politie en verzekeraars, wijzen er op dat er jaarlijks voor meer dan 7 miljard euro aan werkmaterieel wordt ontvreemd. Ook vorkheftrucks zijn gewild bij de criminele, vaak internationaal opererende bendes.

Alleen al bij VeBIT, een brancheorganisatie van de Koninklijke Metaalunie, kwamen verleden jaar 23 meldingen binnen van diefstal en vermissing van mobiel intern transportmaterieel. Dat aantal valt in het niet bij dat van de bouwmachines, maar toch is de totale schadelast die dit oplevert aanzienlijk. Bovendien brengt dit, naast die financiële schade, vaak grote gevolgschade met zich mee doordat het werk stil komt te liggen.
   

Zorgwekkend

Zowel VeBIT als de BMWT maken zich dan ook zorgen over de groeiende criminaliteit. “Het is een zorgelijke ontwikkeling, zeker wanneer je let op ontwikkelingen in verzekeringspremies en dan met name de stijging van het eigen risico bij diefstal. In sommige gevallen zijn de premies met maar liefst 30 procent per jaar gestegen. Als het zo doorgaat, wordt het in de toekomst onmogelijk om een huurtruck tegen een betaalbare premie te verhuren”, stelt Wim Oosterveen branchemanager VeBIT, vast.

Volgens de branchemanager is het een algemeen probleem. “Maar in die gevallen waar heftrucks op een onafgesloten terrein worden gestald komt het vaker voor. Huurmachines zijn kwetsbaar voor diefstal, omdat ze op allerlei werklocaties staan, die niet altijd even goed zijn beveiligd”, licht hij toe.

Ook voor verduistering zijn huurtrucks een relatief eenvoudige prooi. Oosterveen: “Er wordt een lege BV gestart en vervolgens worden volop spullen besteld, waaronder een vorkheftruck. Een paar dagen later is iedereen met de noorderzon vertrokken.”
 

Een raadsel

Wat er met de verdwenen trucks gebeurt, is vaak een raadsel. Oosterveen heeft de indruk dat veel trucks meteen naar het buitenland verdwijnen. “Een enkele machine blijft in Nederland en kan mogelijk bij een VeBIT-keuring in de toekomst worden getraceerd, maar het gros gaat de grens over. Het is daarom zaak de diefstal direct te melden, zodat de truck wellicht nog voortijdig kan worden gevonden”, stelt hij.

Anton van Loon, directeur van de BMWT ziet het anders: “De kreet ‘Heute gestohlen, morgen schon in Polen’, blijkt vaak niet te kloppen”, vindt Van Loon. “Taxaties geven aan dat 40 tot 60 procent van het ontvreemde materieel blijft circuleren op de Nederlandse, Belgische of Duitse markt.”

Van Loon beseft echter tegelijkertijd dat het heel erg moeilijk is om exacte cijfers boven tafel te krijgen. “Er is geen afstemming, de politie heeft de bestanden niet gekoppeld en verzekeraars zetten de feiten verschillend te boek.”
 

Database

Beide brancheorganisaties laten het er niet bij zitten en ondernemen actie. Sinds 2001 informeert VeBIT zijn leden per fax of e-mail over vermist en gestolen mobiel intern transport materieel. Die service wordt verzorgd door het onafhankelijke recherchebureau Tracer.

De samenwerking tussen VeBIT en het recherchebureau heeft geresulteerd in het opzetten van een databank op www.vebit.nl. “Die databank kan door iedereen worden geraadpleegd”, legt Oosterveen uit. “Bij het afmelden van een VeBIT-keuring, via het besloten ledendeel van de VeBIT website, wordt automatisch het serienummer gecheckt met de gegevens in de databank. Indien de truck als vermist vermeld staat, wordt dit direct aangegeven en kan er actie worden ondernomen.” Ook de BMWT-leden kunnen een database (www.bmwt.nl) raadplegen om te controleren of een truck als gestolen geregistreerd staat.

Samen met de Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging (SCM) en het Verbond van Verzekeraars heeft de BMWT bovendien acties ondernomen die de terugvindkans van ontvreemd materieel vergroten en – zeker zo belangrijk – het preventiebeleid verbeteren.
 

Startonderbreker

“Gezond verstand en het maken en nakomen van duidelijke afspraken over het gebruik van de trucks vormen de basis voor diefstalpreventie”, zegt van Loon. Regelmatige controle op aanwezigheid, het instellen van een sleuteldiscipline en het aanwijzen van een medewerker die verantwoordelijk is voor het nakomen van die discipline zijn enkele eenvoudige beveiligingsmaatregelen.

Op aandrang van verzekeraars ontwikkelde de BMWT bovendien een elektronisch systeem voor diefstalpreventie: het BMWT-Lock. Het systeem onderbreekt de startketen, zodat onbevoegden de truck niet kunnen starten. Daarnaast worden de hydraulische functies geblokkeerd. “Het BMWT-Lock kan op geen enkele wijze binnen 15 minuten gesaboteerd of gemanipuleerd worden, Daardoor is het onmogelijk de truck te verplaatsen”, licht Van Loon toe. Daarnaast is de BWMT momenteel bezig met een tracking & tracing systeem voor de verhuurvloten van haar leden.
 

Identificeren lastig

Het actieve antidiefstalbeleid, de kennisoverdracht en de oplettendheid van de brancheorganisaties en hun leden lijken vruchten af te werpen. Uit cijfers van de VeBIT (zie ook tabel) blijkt dat het aantal gevallen van diefstal of vermissing stabiliseert of zelfs licht daalt.

Mocht de truck tóch gestolen worden, dan wil de rechtmatige eigenaar deze natuurlijk zo snel mogelijk terug hebben. Van Loon: “Om dat te kunnen bewerkstelligen is het allereerst nodig dat de truck kan worden herkend en geïdentificeerd. De praktijk wijst uit dat het al lastig kan zijn om de plaats te vinden waar de fabrikant het chassisnummer heeft aangebracht.” In afwachting van een Europese standaard hebben BMWT en SCM een graveervoorschrift ontwikkeld. In dit voorschrift worden eisen gesteld voor de opbouw en de plaats van het nummer. Eventueel kan er voor worden gekozen om facultatief een tag aan te brengen.

 

CONFORMITEITSVERKLARING

Verzekeraars van hef- en magazijntrucks gaan voortaan bij elke verzekeringsaanvraag een geldige conformiteitsverklaring eisen. Althans dit voorstel legde het Verbond van Verzekeraars onlangs voor aan haar leden.

Een conformiteitsverklaring is te vergelijken met het kentekenbewijs voor auto’s. Het vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant. Bij wet zijn bedrijven al verplicht om voor elke machine een conformiteitsverklaring beschikbaar te hebben, ook bij gebruikte machines. De verklaring moet door of namens de fabrikant zijn ondertekend.

Door voor elke machine een conformiteitsverklaring te vragen, hopen de verzekeraars te voorkomen dat dezelfde machine bij meerdere maatschappijen wordt verzekerd. Ook kunnen gestolen machines dan snel worden getraceerd.

 

 

Stabilisatie

Afgaand op de cijfers die bekend zijn bij brancheorganisatie VeBIT lijkt het aantal diefstallen en vermissingen van mobiel intern transport materieel na jaren van stijging te stabiliseren. Sinds het begin van de registratie (halverwege 2001) werd van 103 gevallen melding gedaan. Dat aantal heeft enkel betrekking op de gevallen die bekend zijn bij de VeBIT.

Jaartal Aantal meldingen bij de VeBIT

  • 2001 (half jaar) 12
  • 2002 25
  • 2003 14
  • 2004 20
  • 2005 23
  • 2006 (tot medio mei) 9
Reageer op dit artikel