artikel

Wat is slotting?

Warehousing

Wat is slotting?
Slotting

Slotting is de Engelse term voor het bepalen van de beste locatie van elk product. Een goede slotting maakt het orderpicken efficiënter. Door bijvoorbeeld snellopers vooraan te leggen, worden de loopafstanden gereduceerd. Verschillende WMS’en bieden ondersteuning voor slotting.

Slotting is een ingewikkelde klus. Er moeten immers verschillende criteria zoals pickfrequentie, ergonomie en veiligheid tegen elkaar worden afgewogen. Alle snellopers vooraan in één gang leggen is te simpel. Goede kans dat de orderpickers in die gang elkaar in de weg lopen, waardoor de gekozen locatie-indeling contraproductief werkt.

 

Pickfrequentie

Belangrijkste criterium bij slotting is de pickfrequentie: hoe vaak wordt een bepaald artikel gepickt? Door artikelen met een hoge pickfrequentie vooraan te leggen, worden loopafstanden gereduceerd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de helft van de orderpicktijd opgaat aan lopen. Bovendien kunnen de orderpickkosten oplopen tot 55 procent van de totale magazijnkosten. Met slotting is dus snel geld te verdienen. Overigens is pickfrequentie niet hetzelfde als omloopsnelheid. Een artikel dat doos voor doos wordt gepickt, heeft al snel een hogere pickfrequentie dan een artikel dat alleen in volle pallets de deur uit gaat. Dat laatste artikel kan echter wel degelijk een hogere omloopsnelheid hebben.

 

Ergonomie

Een ander criterium bij slotting is ergonomie. Voor de fysieke belasting van de orderpicker is het het beste om artikelen met een hoge pickfrequentie tussen heup- en schouderhoogte neer te leggen. Dan hoeft de orderpicker niet onnodig veel te bukken of te reiken. Dat voorkomt niet alleen ziekteverzuim, maar is ook nog eens efficiënter. Daarnaast is het zaak om ook zware artikelen zoveel mogelijk op een ergonomisch verantwoorde locatie te leggen. De rug heeft dan niet onnodig veel te lijden.

 

Veiligheid

Een derde criterium is veiligheid. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is het vaak verboden om bepaalde stoffen naast elkaar te leggen. Gebeurt dat wel, dan bestaat bij lekkages van de verpakkingen kans op chemische reacties. Verder is het raadzaam om artikelen die veel op elkaar lijken, niet naast elkaar te leggen. Denk bijvoorbeeld aan kledingstukken die alleen in maat verschillen. Als deze artikelen uit elkaar worden gelegd, wordt voorkomen dat per ongeluk het verkeerde artikel wordt gepickt.

 

Niet eenmalig

Slotting moet op z’n minst één keer worden uitgevoerd. Dat is bij de verhuizing naar een nieuw magazijn of dc om de optimale locatie-indeling van de goederen te berekenen.

Voor bijna elk magazijn geldt echter dat één keer niet genoeg is. De uitkomst van het slotting-proces is immers maar tijdelijk optimaal. Na verloop van tijd worden langzaamlopers opeens snellopers en andersom. Ook worden er nieuwe artikelen geïntroduceerd en andere uit de handel genomen. Afhankelijk van de dynamiek in het assortiment verdient het aanbeveling om slotting eens per jaar, kwartaal, maand of week uit te voeren.

 

Dagelijks

In sommige gevallen gebeurt slotting zelfs dagelijks. Dat is bijvoorbeeld het geval in automatische magazijnen. Daar is op de avond van tevoren vaak al bekend welke orders de volgende dag moeten worden uitgeleverd. De stellingbedieningsapparaten hebben dan ’s nachts alle tijd om met de artikelen te schuiven en ze zo efficiënt mogelijk klaar te leggen voor de volgende dag. Daardoor kunnen de stellingbedieningsapparaten de andere ochtend meer artikelen per uur verwerken. In vaktermen wordt dit proces ook wel aangeduid met ‘reshuffelen’.

 

Ondersteuning door WMS

Slotting is dus een ingewikkelde rekenklus en dus typisch een klus waarbij een WMS ondersteuning kan bieden. Omdat het WMS de pickopdrachten verstrekt, is alle informatie om pickfrequenties te bepalen in principe aanwezig. Daarnaast is in het WMS vaak al informatie opgenomen over de afmetingen van de artikelen en van de locaties, de besteleenheden, de opslagcondities en de loopafstanden tot de locaties.

 

Rekenen

Als het WMS met al deze gegevens aan het rekenen gaat, wordt onderscheid gemaakt tussen randvoorwaarden en doelen. Randvoorwaarden zijn regels waaraan de locatie-indeling per se moet voldoen, zoals opslagcondities. Doelen zijn aspecten die zoveel mogelijk moeten worden gemaximaliseerd, zoals het beperken van loopafstanden of het evenredig verdelen van de werklast over de gangen.

 

Aparte systemen

Niet elk WMS-pakket biedt ondersteuning voor slotting. Dat het WMS alle informatie registreert, wil nog niet zeggen dat het systeem ook soms ingewikkelde rekenregels bevat. Uit onderzoek van Fraunhofer IML en IPL Consultants (www.warehouse-logistics.com) blijkt dat de helft van de WMS’en op een of andere manier slotting ondersteunt. Sommige softwareleveranciers hebben aparte slotting-systemen ontwikkeld. Deze systemen bevatten doorgaans algoritmes die wat verder gaan dan in de meeste systemen. In een enkel geval zijn de slotting-modules geïntegreerd met de labour management modules. Daardoor is het mogelijk om te zien of een andere slotting ook leidt tot minder werklast.

 

Kritiek op slotting

Overigens bestaat er uit wetenschappelijke hoek kritiek op de huidige slottingstrategieën. Volgens Ronald Mantel en Peter Schuur van Universiteit Twente kijken de meeste WMS’en te veel naar de loopafstand tussen een locatie en het start- en eindpunt van de orderpickers. Een orderpicker loopt in de praktijk echter niet alleen naar die ene locatie, maar maakt een rondrit langs meerdere locaties. Het is dus zaak om artikelen met een hoge pickfrequentie niet zo dicht mogelijk bij het start- en eindpunt te leggen, maar zo veel mogelijk direct langs de route die de orderpicker toch al loopt. Mantel en Schuur hebben daarvoor een concept ontwikkeld, order oriented slotting (OOS).

 

Lees ook: Wat is de kortste looproute?

Reageer op dit artikel