artikel

Ondergronds transport

Warehousing

Ondergronds transport
30

Bij hangbanen denk je aan fabrieken of magazijnen, maar niet aan een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Niettemin nam de christelijke zorginstelling De Bruggen in Zwammerdam, wellicht beter bekend als thuisbasis van de Jostiband, in 1979 een ondergronds hangbaansysteem in gebruik.

Het zorgcomplex, destijds nog HoogeBurch geheten, bood volgens een artikel in Transport+Opslag uit januari 1980 onderdak aan ongeveer zeshonderd verstandelijk gehandicapten. Deels ging het daarbij om gehandicapten die ook nog psychische en/of gedragsstoornissen vertoonden. Het comlex was gebouwd in de vorm van een dorp, met dertig woningen, een ‘raadhuis’, sporthal, ontwikkelingscentrum, energiecentrale en arbeidstherapiegebouw.

 

Onwenselijk

Volgens de opvattingen van die tijd was het onwenselijk om de huizen via de weg te bevoorraden. De verstandelijk gehandicapten in Zwammerdam hadden immers baat bij een zoveel mogelijk ‘prikkelarme’ omgeving, en bovengrondstransport paste niet in dat plaatje. Er werd een ondergronds tunnelcomplex aangelegd dat de dertig woningen met het dienstencentrum verbond. In de tunnel werd een kettinghangbaansysteem gemonteerd met een lengte van bijna vier kilometer. Via de hangbaanwerden maaltijden, frisdranken, tussendoortjes, linnengoed, kleding en andere zaken verspreid. Gebruikt servies, vuilwasgoed en huisvuil ging via dezelfde weg weer retour. Per dag werden 1200 tot 1500 containers of zakken vervoerd met een snelheid van 0,3 m/s. De hangbaan was van ‘s ochtends 8 tot ’s avonds 7 in gebruik. In de huizen zelf kwamen de containers en zakken op de begane grond binnen, waareen parkeerrail was gemaakt voor maximaal acht transporteenheden. De parkeerrailbevond zich in een afgesloten kast, waar de transporteenheden geruisloos arriveerden.Een telefoontje met De Bruggen leert dat de hangbaan nog steeds in gebruik is, maar wel zijn langste tijd heeft gehad. Op een groot deel van het complex is er nieuwgebouwd waar alles bovengronds wordt vervoerd. Bovendien is de hangbaan nogal storingsgevoelig, wat het toch behoorlijkarbeidsintensief maakt. Wat verwacht je anders van een systeem dat 26 jaar oud is?

 

Lees meer: 30 jaar Transport + Opslag

Reageer op dit artikel