artikel

Inslag met ponskaarten

Warehousing

Inslag met ponskaarten
T+O 1

“Het eerste complete magazijngebeuren in ons land dat volgens het robotsysteem werkt.” Met deze zin werd in het januarinummer van 1977 het nieuwe robotmagazijn van Océ in Venlo aangeduid. Het magazijn was anderhalve maand daarvoor, op 18 november 1976, officieel in gebruik genomen.

Logistiek gezien een belangrijke verbetering voor Océ, want deze fabrikant van kopieermachines had zijn goederen tot dat moment in meerdere panden verspreid liggen. De technologie werd geleverd door het Franse Mills, dat in Nederland werd vertegenwoordigd door R.S. Stokvis uit Rotterdam. Opvallend was dat het nieuwe magazijn slechts één gang telde. De stellingen bevatten kanalen waarin links van de gang drie pallets en rechts van de gang tien tot twaalf pallets achter elkaar geplaatst konden worden. Een erg compacte opslagmethode kortom.

 

Tien keer zo groot

“In een conventioneel opslagsysteem zou het vloeroppervlak tien keer zo groot zijn geweest”, schreef de redactie destijds. In de gang reed een stellingbedieningsapparaat (SBA) met daarop een ‘transrobot’ oftewel shuttle. Deze shuttle duikt links en rechts de kanalen in om de pallets af te zetten of juist op te pakken. Het SBA kon een snelheid halen van 7 kilometer per uur, omgerekend bijna 120 meter per minuut. Vandaag de dag halen vergelijkbare machines snelheden dietwee keer zo groot zijn. De omslagsnelheid lag dan ook niet erg hoog. Als inslag- en uitslagopdrachten gecombineerd werden, kon het SBA 40 pallets per uur verwerken.

 

Ponskaarten

De naar hedendaagse maatstaven geringe omslagsnelheid lag voor een deel ook aan de besturing. Het SBA werd niet aangestuurd door een warehouse management systeem, maar met behulp van ponskaarten. Het centrale bedieningspaneel bevatte daartoe een bestand met 675 adreskaarten, voor elk kanaal één. Als er een pallet werd aangevoerd, werd eerst de locatie bepaald en vastgelegd in een ponskaart. Daarna moest de ponskaart in de ponskaartlezer van het bedieningspaneel worden gestoken. Pas dan ging het SBA aan de slag. Helemaal zonder mensen kon het robotmagazijn dus niet draaien.

 

Lees meer: 30 jaar Transport + Opslag

Reageer op dit artikel