artikel

Voice dirigeert pickers door dc

Warehousing

De kwaliteit van het orderverzamelproces in de distributie centra’s structureel verbeteren dat was de opdracht die Schuitema zichzelf gaf. De oplossing werd gevonden in voicepicking, het via spraakherkenning verzamelen van orders. Na een pilotfase van een jaar heeft voicepicking zich bewezen en wordt dit systeem inmiddels volop gebruikt in het dc van Schuitema in Elst.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 3 maart 2006.

Inmiddels beschikken alle orderpickers in een deel van het dc over een headset inclusief een terminal dat hen dirigeert langs de stellingen, waar de artikelen liggen opgeslagen. Via de headset krijgt de verzamelaar de commando’s ingesproken. Als een verzamelaar begint met zijn ronde krijgt hij eerst het nummer door van de picklocatie. Daar aangekomen, moet hij de pincode inspreken die correspondeert met de picklocatie. Als deze klopt dan krijgt hij via het voicesysteem door hoeveel artikelen er gepakt moeten worden. Als dat is uitgevoerd volgt er een bevestiging aan het voicesysteem, waarna de orderpicker een nieuwe picklocatie doorkrijgt. Op deze wijze wordt de verzamelaar middels ‘voice’ door de pickzone gedirigeerd tot aan de eindcontrole, waar nog gecontroleerd wordt op eventuele pickfouten.
 

Schuitema ziet voicepicking als hèt middel om de kwaliteit van het orderverzamelproces structureel te verbeteren. Doelstelling is verlaging van het totale foutenpercentage van de orderpicker tot 0,1 procent. “Dat betekent nog slechts één ontbrekende of verkeerde collo op duizend uitgeleverde colli”, legt projectleider Voicepicking Erik Hess uit. Samen met collega projectleider Sabine Yntema is hij verantwoordelijk voor de invoering van het voicepicking systeem in het dc in Elst. Volgens Sabine Yntema profiteren vooral de consument en de winkel van deze reductie in fout uitgeleverde colli. “De consument vanwege het minder vaak misgrijpen dankzij een verbeterde schapbeschikbaarheid (dus minder out-of-stock). De winkel omdat men nu minder alert op fout uitgeleverde hoeft te zijn die het automatische bestelsysteem kunnen frustreren.”
 

Als Schuitema een verkeerd artikel uitlevert, wordt in het bestelsysteem de winkelvoorraad van het oorspronkelijke artikel automatisch verhoogd en blijft de voorraad van het verkeerde artikel ongewijzigd. Erik Hess: “Gevolg hiervan is dat het niet geleverde artikel niet meer wordt besteld, ook al is de voorraad nul. Het systeem denkt immers dat er voldoende voorraad is, terwijl het artikel waar toch al voldoende voorraad is, besteld blijft worden.”

Inmiddels is uit tests al gebleken dat de omwisselingen dankzij het voicesysteem sterk verminderen.
 

Pilot

In de oude situatie werkte een orderpicker met stickerlijsten. Als de sloffen sigaretten werden verzameld, dan werden deze voorzien van een sticker. Als de verzamelaar zijn colli gereed had werd vervolgens nog een extra controle uitgevoerd of de verzamellijst wel goed was afgewerkt. “Als er bijvoorbeeld 312 colli waren verzameld, moest iemand achteraf nog natellen of er ook daadwerkelijk zoveel besteld waren”, legt Hess uit. Omslachtig en tijdrovend, daarom startte Schuitema begin vorig jaar met een pilot met voicepicking. “Voice beweert juist het verzamelproces te kunnen verbeteren”, zegt Sabine Yntema.
 

Desalniettemin zaten de eerste veertig orderpickers in eerste instantie niet te springen om over te stappen op het voicepicken. Sabine Yntema: “In het begin was er veel weerstand omdat met het systeem toch de sociale contacten die je hebt verstoord worden. Toen nog gewerkt werd met de stickerlijsten was even een praatje maken met elkaar een stuk makkelijker dan nu met het voicesysteem het geval is.” Toch ondervonden de orderpickers al snel dat het wegvallen van de stickerlijsten grote voordelen met zich meebrengt. Zo heeft de verzamelaar beide handen vrij voor het goed kunnen pakken van de colli. Daarnaast wordt de veiligheid vergroot omdat de orderpickers niet meer op zijn verzamellijst hoeft te kijken, waardoor hij beide ogen vrij heeft zijn omgeving goed in de gaten te kunnen houden. Ook is gebleken dat de productiviteit dankzij het gemakkelijker verzamelen ongemerkt wordt verhoogd. Tijdens het verzamelen wordt iedere gepakte colli direct van de voorraad afgeboekt. Hierdoor kan het navulproces veel korter op het verzamelproces zitten, zodat wachttijden door leegstaande picklocaties worden voorkomen. Hess: “Wij zijn dus min of meer door de winkel onder druk gezet om onze prestaties te verbeteren. Om met voice objectief aan te tonen dat we op de goede weg zitten, hebben we een extern bureau van tevoren nulmetingen laten doen. We laten steekproefsgewijs zowel voor als na de implementatie bepalen hoeveel fouten er zitten in de leveringen.”
 

Twee systemen

In Elst wordt gebruik gemaakt van een spraakafhankelijk voicesysteem van Topsystem het systeem is geïntegreerd bij Schuitema door Inther ontwikkelaar en leverancier van logistieke automatiseringssystemen. “Er zijn meerdere systemen getest in Elst waaronder Vocognition van Vocollect. Dit systeem is van oudsher hét systeem en heeft zich ook bewezen, maar kent twee nadelen. Enerzijds de prijs en anderzijds het feit dat ze met een vaste terminal werken. De charme van Topsystem is dat je afhankelijk van de situatie een andere terminal zou kunnen kiezen”, aldus Hess.  

Dit houdt in dat het voicesysteem draait op mobiele terminals die standaard op de markt verkrijgbaar zijn. Ze kunnen dus niet alleen voor voicepicking worden gebruikt, maar ook voor andere processen zonder spraakherkenning. Bij Schuitema loopt binnenkort naast het voicesysteem in Elst nog een ander voicesysteem. Vanaf april dit jaar gaat in de diepvriesafdelingen van de dc’s in Gieten, Raalte, Breda en Woerden als pilot Vogcognition van Vocollect draaien. Volgens Hess is het een bewuste keuze van Schuitema geweest om verschillende systemen te testen en implementeren. “We laten ze een tijd naast elkaar draaien waarna we vervolgens gaan evalueren hoe we verder gaan. Onze strategie voor deze keuze is om op basis van de snelle ontwikkelingen in deze markt ons niet te snel vroegtijdig vast te leggen op een leverancier met één bepaalde terminal. Als je een jaar verder bent kan de wereld er namelijk heel anders uitzien.”
 

Training

Inmiddels is gebleken dat een van de grootste minpunten van voicepicking is dat de mensen van te voren getraind moeten worden. Deze training houdt volgens Sabine Yntema in dat alle orderverzamelaars een ‘stemafdruk’ moeten vastleggen in een daarvoor bestemde handheld. “Als de stem niet goed wordt vastgelegd kan de verzamelaar problemen krijgen bij zijn werkzaamheden.” Het vastleggen van de stem duurt een half uur. In Elst is dat bij de eerste veertig medewerkers gebeurd. Uiteindelijk moeten in totaal driehonderd verzamelaars overstappen op voicepicking. Het is de bedoeling dat na deze afdeling ook de rest overstapt op voicepicken. Yntema: “Vooral voor de orderverzamelaars van de diepvriesafdeling zal het voicesysteem een uitkomst zijn want met min dertig graden lijsten aftekenen gaat niet altijd even super.”

Mochten de uiteindelijke resultaten in Elst dusdanig positief zijn dan bestaat de kans dat ook de andere distributiecentra van Schuitema overstappen op het voicesysteem van Topsystem. Hess: “Deze zomer volgt de evaluatie en dan kiezen we uiteindelijk ook voor de definitieve leverancier.”

  
BEDRIJFSPROFIEL

Bedrijf: Schuitema

Omzet totaal Schuitema: 3,129 miljard euro

Aantal medewerkers op kantoor en in dc’s: 2.600

Aantal artikelen in Elst: 4.000

Aantal gepickte colli per week: 500.000

Oppervlakte dc: 15.000 vierkante meter

Leverancier voicepicking: Topsystem

Implementatie: Inther

 

Reageer op dit artikel