artikel

Strukton verbetert veiligheid en efficiency

Warehousing

Strukton verbetert veiligheid en efficiency
VeLa

De gevolgen van het VeLa-keur Bedrijfslogistiek bij Strukton Materieel zijn zeer duidelijk zichtbaar. Niet alleen elimineerde het bedrijf met behulp van VeLa-lid Logitech enkele kritische risico’s; ook leidde de inventarisatie tot een aantal zeer welkome efficiencyverbeteringen.

Je denkt dat je de boel aardig op orde hebt, maar je schrikt wel als je het rapport leest en samen rondloopt”, vertelt hoofd Logistiek en Onderhoud Dick van Deutekom openhartig. Hij doelt op de uitgebreide en heldere rapportage van Logitech uit Driebergen. Het adviesbureau voerde bij Strukton een van de eerste audits van het VeLa-keur Bedrijfslogistiek uit. Dit is een praktische methodiek om de risico’s, die kunnen voorkomen in logistieke situaties te onderkennen en te verbeteren. “Je wordt op een gegeven moment toch bedrijfsblind”, voegt KAM-coördinator Hans Solinger eraan toe. “De vreemde ogen van het VeLa-keur zien niet alleen meer, maar dwingen op een positieve manier ook daadwerkelijk maatregelen te treffen. Het verbeterplan is hierbij een prima hulpmiddel.”  

 

Onveilige combinaties

Christiaan Bos, de auditor van Logitech hoort de verklaringen met een glimlach aan. Samen met collega Ron de Jong voerde hij de VeLa-keur risico-inventarisatie uit en constateerde bij Strukton een aantal verbeterpunten. Van een geblokkeerde kraanbaan, tot afgesloten vluchtdeuren in het magazijn en verkeerd geplaatste pallets. Hij wijst op een foto waarop een pallet niet met de klos, maar met de onderplank op de ligger in de stelling staat. “Met de stelling zelf is niets mis, met de pallet ook niet”, aldus Bos. “De combinatie is echter onveilig, want de pallet kan nooit op die manier het gewicht dragen. Er komt een moment en dan breekt de plank, met alle gevolgen van dien.” In dezelfde categorie van sluimerende onveiligheid valt de opslag van goederen op een bordes dat oorspronkelijk eigenlijk alleen bedoeld is om overheen te lopen. Er is voldoende ruimte om langs de goederen te lopen, ook het draagvermogen van de ‘nieuwe opslaglocatie’ is groot genoeg. “Maar als je die plek werkelijk voor opslag wilt gebruiken, dan mag een schoprand bij het hekwerk niet ontbreken,” legt Bos uit. “Je kunt je het gevolg voorstellen als iemand die daar loopt per ongeluk iets over de rand van het bordes schopt.”  

 

Kruisend verkeer

Een van de meest in het oog springende aspecten was volgens Logitech het vele kruisende verkeer van interne en externe voertuigen bij Strukton. Vrachtauto’s, bestelauto’s, ze kwamen op vrijwel het gehele ter rein, terwijl er gelijkertijd veel intern transport buiten en tussen de hallen plaatsvond. “We hebben daarom de routing aangepast en laten nu alleen nog vrachtauto’s na aanmelding toe”, legt Van Deutekom uit in de nabijheid van de slagboom die zeer pas is geplaatst. “Door afdelingen te verplaatsen, logischer te rangschikken en het aantal losplaatsen te beperken, vermindert het aandeel van het intern transport en zijn we dus veel efficiënter bezig.” Door intern en extern verkeer beter te scheiden is op het buitenterrein het aantal risicoplaatsen voor mogelijke aanrijdingen een stuk verminderd. Het is er ook veel rustiger geworden door transportbewegingen drastisch te beperken.

 

Extra winstpunten

De veiligheidsverbeterpunten uit de VeLa-keur analyse leverden op deze manier bij Strukton een groot aantal nieuwe arbo- en logistieke verbeterpunten op. Onlogisch geplaatste en ondoelmatig gebruikte stellingen verdwenen en bieden nu extra ruimte voor het klaarzetten van bestelde gereedschappen. Ontbrekende bewegwijzeringsborden zijn geplaatst en voorzien van de juiste teksten om verkeersdeelnemers te attenderen op hun verantwoordelijkheden. Parkeervakken worden weer gebruikt om te parkeren, niet om goederen op te slaan. Schade aan stellingen is hersteld en nooddeuren zijn weer optimaal bereikbaar. “Bij de ontvangst en opslag van onze huisvestingsunits hebben we ook veel kunnen verbeteren”, wijst Van Deutekom als we bij de rood-paars-wit gekleurde units zijn. “Het Logitech-rapport signaleert dat we de kraanbaan blokkeren met de units en de kraan dus nooit optimaal veilig kan worden gebruikt voor zijn werk op het terrein. In de bespreking werd aangegeven dat we veel winst zouden boeken als we ze een 90º zouden draaien.”

 

Verbetervoorstellen

Strukton nam de adviezen ter harte en voerde de verbetervoorstellen uit. Het gevolg: een optimaal bereikbaar werkveld voor de torenkraan en een veel beter overzicht op de gehele opslag van huisvestingsunits. Een verbetering van zowel de veiligheid als de efficiëntie. KAM-coördinator Hans Solinger: “Voor ons is het VeLa-keur bedrijfslogistiek een dankbaar hulpmiddel om nog beter de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) op te zetten. Het Certificaat is een teken dat we daarin zijn geslaagd. De geldigheid van vier jaar betekentdat we straks weer onze veiligheid onder de loep moeten nemen. Want zoals ik al zei: op een gegeven moment word je toch een beetje bedrijfsblind.”   

Reageer op dit artikel