artikel

Oplossing Vanderlande: de procesbeschrijving

Warehousing

Oplossing Vanderlande: de procesbeschrijving
Oplossing Vanderlande

Vanderlande heeft een oplossing ontwikkeld dat wordt gedomineerd door een dozenmagazijn met vijftien miniloads. Opvallend is ook de keuze voor een man-to-goods orderverzamelsysteem. Hieronder volgt de oplossing van Vanderlande, met eerst de aannames die Vanderlande heeft gemaakt, daarna de procesbeschrijving en tot slot een toelichting op de gemaakte keuzes.

Deze oplossing is ook in Transport+Opslag nr. 3 van 2006 gepubliceerd.

Oplossing Vanderlande

Aannames materiaalstromen

 

Bij het ontwerp van het logistieke proces hebben we de volgende aannames met betrekking tot de materiaalstromen gedaan:

 

Receiving

Alle cartons zijn voorzien van een barcodelabel, dat door het WMS / conveyor systeem kan worden geïdentificeerd.

 

Cartons

2.000 van de in totaal 12.000 loose loaded dozen worden ontvangen in hoeveelheden per artikel die groot genoeg zijn voor opslag op pallet en worden gepalletiseerd.

8.000 van de 12.000 loose loaded dozen worden ontvangen in hoeveelheden kleiner of gelijk aan 6 dozen per artikel en worden opgeslagen in de carton store.

De item picking store wordt direkt vanuit de goederenontvangst herbevoorraad met 2.000 cartons per dag.

 

Pallets

De mixed pallets bestaan hoofdzakelijk uit dozen van één artikel en slechts enkele dozen van andere artikelen.

 

Orderverzamelen

Partial pallets met één artikel kunnen uitgeleverd worden door een volle pallet af te stapelen tot de gewenste uitleverhoeveelheid.
De afgestapelde dozen worden in de carton store opgeslagen.

De materiaalstroom voor artikelen met afwijkende afmetingen, d.w.z. artikelen die niet in de opslag en/of op het conveyorsysteem passen, is onderkend maar niet gekwantificeerd. In het procesontwerp is deze stroom verder buiten beschouwing gelaten.

De item picking store bevat 2 dagen pickvoorraad.

 

Het systeem is 16 uur per dag operationeel.


 

Procesbeschrijving

 

Goederenontvangst

De goederen worden zowel als losse cartons als op pallets aangeleverd. De losse cartons worden m.b.v. een extendible gelost en automatisch op het conveyorsysteem ingevoerd. Een deel hiervan wordt naar een uitgang gesorteerd waar manueel gepalletiseerd wordt. Deze pallets worden vervolgens in de pallet store opgeslagen.

De rest wordt automatisch naar de carton store getransporteerd en m.b.v. miniloads dubbeldiep weggezet.

 

De single SKU pallets worden direkt vanuit de vrachtwagen met een elektro pallettruck naar de pallet store gebracht en vervolgens door een VNA-truck weggezet.

 

De mixed pallets worden gedeeltelijk gedepalletiseerd tot een single SKU pallet. De losse cartons worden manueel op het conveyorsysteem ingevoerd en automatisch in de carton store opgeslagen.

De ontstane single SKU pallets worden door de elektro pallettruck naar de palletstore gebracht.

 

Voor een optimale toegankelijkheid van alle gebieden in het DC is gekozen om het conveyor systeem hoog te leggen. De elektro pallettrucks kunnen ongehinderd van goederenontvangst naar pallet store naar expeditie en vice versa.

 

Opslag

Er zijn drie opslaggebieden in het DC:

 

  • Pallet store
  • Carton store
  • Item picking store

De pallet store bestaat uit 9 gangen, ca. 100 m lang en 6 pallets hoog. De pallets worden aan- en afgevoerd met elektro pallettrucks en door VNA trucks in de pallet store in- en uitgeslagen. De pickvoorraad bedraagt 27 dagen.

 

De carton store neemt het grootste volume in van de drie opslaggebieden en is volledig geautomatiseerd. Vijftien miniloads voeren de cartons af en aan. De opslag van de cartons is dubbeldiep op legborden. De kraan hanteert de cartons m.b.v. zuignappen.

Goederenontvangst, orderverzamelen van hele cartons en herbevoorraden van de item picking store vanuit de carton store gebeurt allemaal automatisch.

Er is voor 23 dagen pickvoorraad.

Het systeem is opslag gedreven. Er is voldoende dynamische capaciteit om pieken te kunnen hanteren (de benodigde capaciteit is gemiddeld 60 dubbelspelen per uur per miniload).

 

In de item picking store zijn twee manieren van opslag: Carton flow racks voor de fast movers en legbordstellingen voor de slow movers. Er zijn drie identieke niveaus; begane grond, eerste en tweede verdieping. Aanvoer van de cartons vindt plaats door het conveyor systeem; op elke verdieping is één uitsluispunt waar de operator de cartons kan afnemen. Met behulp van een kar worden de artikelen vervoerd en op de juiste locatie weggelegd.

 

Via een conveyor systeem zijn de drie opslaggebieden, goederenontvangst en expeditie met elkaar verbonden. Een centrale loop kan de cartons van elk willekeurig gebied naar elk ander willekeurig gebied transporteren. Het WMS bepaalt waar de carton naartoe moet. Via een barcodelabel op de cartons en diverse scanners op het conveyor systeem worden de cartons naar de juiste bestemming gebracht.

 

Herbevoorraden

De herbevoorrading van de pallet store is beschreven in de paragraaf “Goederenontvangst”.

 

De carton store wordt op twee manieren herbevoorraad: Losse cartons vanuit goederenontvangst, en losse cartons vanuit de pallet store. Hiervoor is een manuele depalletiseer werkplek in de buurt van de pallet store voorzien. De gedepalletiseerde cartons worden door het conveyor systeem naar de carton store gebracht en door de miniloads opgeslagen.

 

Het herbevoorraden van de item picking store vindt plaats direkt vanaf de goederenontvangst en vanuit de carton store. De cartons worden op de juiste verdieping uitgesluisd. Een operator pakt de cartons, scant de barcodelabels en krijgt de picklocatie waar de cartons vervolgens naartoe moeten worden gebracht. Dit gebeurt manueel met behulp van een kar.

 

Orderverzamelen

Pallet store

Hier worden de partial pallets verzameld. De pallets worden uit de pallet store gehaald en bij de depalletiseer werkplek neergezet. Cartons, die niet nodig zijn voor de order, worden van de pallet afgestapeld en via het conveyor systeem naar de carton store gebracht en daar opgeslagen.

De partial pallets worden vervolgens met een elektro pallettruck naar de juiste expeditieplaats gebracht.

 

Carton store

Vanuit de carton store worden full cartons verzameld. Dit gebeurt volledig automatisch. De miniload haalt de carton uit de opslag en het conveyor systeem brengt de carton naar de juiste sorteeruitgang bij expeditie. Hier wordt de carton vervolgens manueel afgenomen en op een pallet of in een rolcontainer gezet.

 

Item picking store

Verreweg de meeste orderregels worden in de item picking store verzameld. Dit zijn losse artikelen. Er wordt gestart met een lege order carton. Deze order carton heeft een uniek barcodelabel.

 

De order cartons worden op de begane grond door een dozenvouwmachine geproduceerd en automatisch naar de drie niveaus getransporteerd. Op elk niveau bevindt zich een buffer van order cartons waar de operator de benodigde hoeveelheid kan afnemen. Het systeem vult automatisch aan.

 

De operator verzamelt meerdere orders tegelijk. Daartoe neemt hij meerdere order cartons, koppelt deze m.b.v. een RF-terminal aan de orders, en gaat vervolgens met een pickkar lopen en de artikelen verzamelen. De fastmovers bevinden zich in de carton flowracks en de slow movers in de legbordstellingen. Als de operator zijn ronde heeft gelopen en de order cartons klaar zijn, zet hij ze af op het conveyor systeem.

Als de order klaar is, wordt de carton direkt naar de automatische verpakkingslijn getransporteerd. Het kan ook zijn, dat er nog artikelen van de andere niveaus van de item picking store moeten worden toegevoegd. De carton wordt dan automatisch naar het andere niveau getransporteerd naar een uitsluispunt met buffer. De operator neemt een aantal order cartons, dat zich in deze buffer bevindt, scant deze en gaat vervolgens orderverzamelen.

 

Een order kan op elk niveau starten. De order carton gaat alleen naar het (de) niveau(s) waar artikelen moeten worden verzameld.

 

Verpakken

Vanuit de pallet en carton store worden pallets resp. full cartons gepickt. Deze hoeven dus niet verder verpakt te worden.

 

De order cartons vanuit de item picking store moeten wel verpakt worden. Als een order klaar is, wordt de order carton naar de verpakkingslijn getransporteerd. Hier worden volgende handelingen automatisch uitgevoerd:

 

  • Printen packlist en in de carton deponeren
  • Fixeren items
  • Sluiten van carton
  • Shipping label printen en aanbrengen.

 

Er is ook een manueel verpakkingsstation waar kwaliteitscontrole, VAS en probleemgevallen worden afgehandeld.


Consolideren en expeditie

Alle pallets / cartons van een order worden naar despatch getransporteerd, hetzij door een elektro pallettruck, hetzij door het conveyor systeem. De centrale sorter loop heeft in het expeditie gebied een aantal uitgangen. De orders kunnen naar verschillende uitgangen worden gesorteerd, afhankelijk van regio / vervoerder e.d.

 

Een deel van de cartons vanuit de carton en item picking store gaat direkt naar de expeditie en wordt daar manueel in rolcontainers gedaan.

De rest moet worden gepalletiseerd op mixed pallets; full cartons uit carton store en order cartons uit de item picking store. De order cartons uit de item picking store worden na de automatische verpakkingslijn niet naar de expeditie gestuurd maar eerst in de carton store opgeslagen. Nu kunnen de mixed pallets als geheel in één keer worden verzameld vanuit de carton store. Dit scheelt sorteren en wachttijd van de operators aan de expeditiesorter.

 

De partial pallets, die vanuit de pallet store komen, kunnen eventueel worden aangevuld met cartons uit de carton en item picking store.

 

Achter de sorteeruitgangen voor expeditie is genoeg ruimte gepland om een hele lading klaar te kunnen zetten voor transport.

 

Toelichting conceptkeuze

 

Om een efficiënte opslag op pallets te realiseren, wordt bij goederenontvangst zo veel mogelijk gepalletiseerd.

Er zijn echter veel artikelen waarvan maar zes cartons of minder wordt aangeleverd. Hiervoor is palletopslag ongunstig (lage bezettingsgraad).

 

Daarom is tevens gekozen voor een carton store waar de cartons automatisch worden opgeslagen en gepickt met behulp van miniloads.

Full carton picking, goedereninslag in de carton store en herbevoorraden van de item picking store vanuit de carton store vindt volledig automatisch plaats.

 

Twee keer zo groot

Het is een compact opslaggebied met hoge dichtheid omdat de cartons dubbeldiep worden opgeslagen. Dit is niet mogelijk met oplossingen met handmatig herbevoorraden / picken, omdat een operator niet zo diep kan reiken. Het opslaggebied zou ca. twee keer zo groot worden indien handmatig wordt herbevoorraad / gepickt (enkeldiepe opslag, bredere gangpaden).

 

Order cartons die onstaan in item picking worden via tussenopslag in de carton store naar palletisering gestuurd (synchroon met full cartons uit de carton store). Hiervoor is voldoende in-en uitslag capaciteit in de miniloads aanwezig. Dit scheelt sorteren en wachttijd van de operators aan de expeditiesorter.

 

Item picking: handmatig vanuit een carton flowrack/legborden pickface m.b.v. pickkar.

Een goods-to-man systeem met bakken betaalt zich moeilijk terug omdat veel manpower gestoken moet worden in het beladen van de opslagbakken. Er zouden veel bakken beladen / verbruikt worden omdat het kubiek volume wat via item picking uitgeleverd wordt aanzienlijk is.

 

Juiste bestemming

Via een conveyor systeem zijn de drie opslaggebieden, goederenontvangst en expeditie met elkaar verbonden. Een centrale loop kan de cartons van elk willekeurig gebied naar elk ander willekeurig gebied transporteren. Het WMS bepaalt waar de carton naartoe moet. Via een barcodelabel op de cartons en diverse scanners op het conveyor systeem worden de cartons naar de juiste bestemming gebracht.

Voor een optimale toegankelijkheid van alle gebieden in het DC is gekozen om het conveyor systeem hoog te leggen. De elektro pallettrucks kunnen ongehinderd van goederenontvangst naar pallet store naar expeditie en vice versa. Dit vereist alleen extra investering voor platforms.

 

Het is een gedeeltelijk geautomatiseerd concept met behoud van flexibiliteit.

Flexibiliteit, die nodig is om pieken en dalen op te kunnen vangen.

 

Klik voor het volledige goederenstroomdiagram van Vanderlande’s oplossing inclusief alle getallen op onderstaand bestand.

Goederenstroomdiagram Vanderlande

 

Reageer op dit artikel