artikel

Lang leve de batterij

Warehousing

De tractiebatterij is een duur en onmisbaar onderdeel van elektrisch aangedreven mobiel intern transportmiddelen en schoonmaakmachines. Met goede zorg en dito gebruik is de levensduur zelf te bepalen. Vroegtijdige veroudering luidt onherroepelijk een vroegtijdig einde in.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 maart 2006.

Vijftienhonderd ladingen en ontladingen, dat is het gemiddelde leven van een tractiebatterij. Wie elke werkdag de batterij oplaadt, zou er dus een jaar of zes mee uit de voeten kunnen. Sommige bedrijven doen er langer mee; de meeste gebruikers komen krap aan de vier jaar en soms nog korter. Hoe haal je nu het maximale rendement uit die dure bak met cellen?

 

Juiste hoeveelheid

De basis van een gezond batterijleven is de keuze voor de juiste batterijcapaciteit. De maximaal mogelijke batterijcapaciteit is niet altijd de beste optie. Vanuit de inzetmogelijkheden van gezien wellicht wel, maar vanuit het standpunt van optimaal gebruik misschien niet. Wordt bijvoorbeeld de beschikbare 700 Ah van een batterij daadwerkelijk gebruikt gedurende de inzetcyclus? Ideaal is het om een batterij 80 procent te ontladen voordat hij weer opgeladen wordt. Te vroeg opladen, als bijvoorbeeld de batterij slechts 50 procent ontladen is, kan leiden tot vroegtijdige veroudering als gevolg van te hoge laadstromen. Zeker als het laden gebeurt met conventionele laders. Moderne, hoog frequente (HF) laders zijn hiervoor meer geschikt. Een te krap bemeten batterijcapaciteit kan ook een knelpunt vormen. Wie uit kostenoverweging denkt dat minder Ah’s ook een minder dure batterij betekent, bijt in zijn eigen staart. Om het juiste batterijgewicht te halen moet de trogruimte worden afgevuld met lood, wat geen goedkope optie is. Bovendien is het de vraag of het werken op het randje van de capaciteit verstandig is. Zeker als de heftruckchauffeurs de afslagmeter van de ontladingsindicator willen foppen (zie meter en instelling).

 

Juiste lader

Een lege batterij moet weer geladen worden. Op pagina 34 en 35 van dit nummer behandelen we stap voor stap de juiste aanpak voor het laden en de zorg voor uw dure batterijen. Goed laden betekent dat de juiste hoeveelheid energie weer terug wordt gegeven aan de batterij in de hiervoor beschikbare tijd. Wie 8 uur ter beschikking heeft, zal in die tijd meer energie moeten toevoeren dan iemand die 12 uur kan laden. In de regel is het zo dat de hoogte van de laad- en de ontlaadstromen de levensduur van de batterij sterk bepalen. Hoe hoger de stromen, hoe warmer de batterij wordt. Dankzij diverse technieken zoals pulserend laden, zuurcirculatie (het inblazen van lucht om het elektrolyt te laten circuleren) is het laadproces te verbeteren. Het blijft wel zaak om de batterij te laden met de juiste lader. Ook hier scoren HF-laders beter omdat ze werken met gemiddeld lagere en beter afgestemde laadstromen. Bovendien zijn ze beter in staat exact de juiste instelling te kiezen die op dat moment bij de batterij hoort. Bijkomend voordeel is dat ze veel minder energie verbruiken en geen hoge inschakelpiek hebben.

 

Juist waterniveau

Tijdens het laden ontstaat in meer of mindere mate gassing waardoor het elektrolyt in beweging komt. Tijdens dit gassingsproces wordt via elektrolyse het water gesplitst in zuurstof- en waterstofatomen. Er gaat dus water verloren en dat moet dus na het laden weer worden aangevuld met gedemineraliseerd water. Dit kan cel voor cel, maar ook in één keer tegelijk met een centraal vulsysteem. Een vlotter in elke celdop regelt het exacte waterniveau, zo worden de cellen niet te vol gedaan.

 

Veel trucks worden tegenwoordig geleasd inclusief onderhoudscontract voor de batterijen. Wie zelf de zorg ter harte neemt, kan eventueel besluiten om een niveau-indicator op de batterij te laten monteren. Deze ‘blinkies’ waarschuwen met een gekleurd lampje (groen en rood) als het waterniveau in de cellen te laag is. Ze worden gemonteerd op de middelste cel in de trog omdat die het warmst wordt. Bij trucks die niet werken met wisselbatterijen kan de signalering ook op het dashboard worden geplaatst. Een niveau-indicator kost circa dertig euro, maar kan voor honderden, zo niet duizenden euro’s aan schade voorkomen.

 

Juist onderhoud

Een schone batterij gaat langer mee dan een vieze. Omdat hij er zo slecht uitziet, schiet het onderhoud er eerder bij in, een negatieve spiraal is ontstaan. Bij oude, gesoldeerde celverbindingen kunnen lekstromen ontstaan via het vuil. Gelukkig zijn tegenwoordig steeds meer batterijen voorzien van schroefverbindingen.

 

Het elektrolyt is een agressieve vloeistof die geleidelijk overal doorheen bijt. Ook het opgedroogde elektrolyt (wittige, bloemkoolachtige aanslag) heeft dezelfde eigenschappen. Het staal in de directe nabijheid van de cellen raakt aangetast en zal gaan bladderen en roesten. Goed schoonhouden verlengt dus het leven van de batterijtrog (en de truck). Voor dit doel ontwikkelde Exide de kunststof binnenbak. Veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie kiezen voor de Safe4Acid bak om vooral ook de omgeving schoon te houden.

 

Juiste meter en instelling

Elke elektrische hef- of magazijntruck moet zijn uitgerust met een ontladingsindicator met afslagfunctie voor de hydrauliekpompmotor en maximale acceleratie. Als de batterij zijn 80 procent ontlading bereikt, kan dan nog stapvoets naar het laadstation worden gereden. Vanuit de fabriek moet de meter correct zijn ingesteld . Dit is niet altijd het geval. Wie meent dat zijn indicator te snel ingrijpt, doet zijn batterij en zichzelf te kort want de truck gaat ‘te vroeg’ aan de lader. Een indicator die te ruim staat, levert nog meer problemen op. De batterij raakt te diep ontladen met het risico dat de lader hem niet meer herkent. Voorbeeld: een 80V batterij verliest bij diepontlading zoveel spanning per cel dat het totaal nog maar op 72V kan uitkomen. De lader ziet een ander type batterij en zal zijn werk staken.

 

De indicator op de truck meet de spanning van de cellen over een tijdsgemiddelde. Sommige chauffeurs ontkoppelen de batterijsteker van de truck kortstondig en foppen hiermee de indicator als deze aangeeft dat de batterij moet worden geladen. Zo kunnen ze net die laatste pallets nog afhandelen. Het schadeproces aan de batterij is dan echter al in gang gezet.

 

Juiste rijstijl

En dat last but not least: de rijstijl en omstandigheden in het bedrijf. Wie heel veel vermogen vraagt van de elektrotruck, bijvoorbeeld tijdens het duwen van pallets of rijden op hellingen met vollast, vraagt heel veel stroom uit de batterij. Hoge ontlaadstromen leveren warmte op en zorgen voor een spectaculaire, kortstondige daling van het voltage per cel. Het gevolg: vroegtijdige veroudering van de cellen. Stel uzelf altijd de vraag: heb ik het maximale vermogen van de truck echt nodig en zet ik eigenlijk wel de juiste truck in? Vaak levert een instelling op 70 procent van de het truckvermogen exact dezelfde productiviteit. De levensduur van de batterij en truck gaat echter omhoog!

En dan de kwaliteit van de bedrijfsvloer. Schokken en trillingen belasten niet alleen de mens, ook de batterij krijgt het flink voor zijn kiezen. Vooral pallettrucks op laadbruggen worden zwaar op de proef gesteld. Schokken kunnen leiden tot ‘looduitval’ en het verkruimelen van de platen in de cel. Al hobbelend kunt u dan op uw vingers natellen dat die 1500 ontladingen nooit worden gehaald.

 

Reageer op dit artikel