artikel

BMWT-Keur nu ook voor SBA’s

Warehousing

Veilig werken in logistieke omgevingen kan altijd beter. Naast het BMWT-Keur voor heftrucks, magazijninrichtingen, batterijlaadstations en tractiebatterijen, is er nu ook het BMWT-Keur voor SBA’s. Lalesse Europe is als eerste fabrikant en aanbieder geaccrediteerd om de keuringen te verrichten. De primeur was onlangs voor Vergeer Kaas in Reeuwijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 februari 2006.

Het is fris in het pakhuis van Vergeer Kaas in Reeuwijk. De temperatuur is er continu 5° C en dat merk je na enige tijd goed aan de spieren en gewrichten. “Mede daarom hebben we destijds onze opslag geautomatiseerd”, vertelt operator Jan Slappendel. “Met één wisselrijdende SBA en vier gangpaden bereiken we 1266 opslaglocaties. Het automatische systeem is niet alleen arbovriendelijk, het is uiteraard ook erg efficiënt.”

 

Keuring verplicht

Feitelijk is de SBA-installatie bij Vergeer Kaas één grote machine, bestaande uit diverse elementen zoals een besturing, de kraan, de rails, de stellingen en een scala aan beveiligingen. Het systeem doet onbemand zijn werk, is het daarom wel zo nodig dat er met een speciale ‘veiligheidsblik’ naar gekeken wordt? “Natuurlijk”, reageert preventiecoördinator Marinus Groeneveld van Vergeer Kaas. “Het platform van de kraan kan losschieten en naar beneden vallen. De kraan kan uit de rails lopen als de technische besturing faalt. Stel je voor dat hij omvalt, waarschijnlijk vallen dan ook de stellingen om. Jan Slappendel zit als operator weliswaar in een verwarmd kantoortje, maar wel binnen de contouren van het magazijn. En wat te denken van de momenten dat er menselijk interactie nodig is om een storing op te lossen of een scheve pallet recht te zetten? Onder geen beding mag de installatie dan een risico vormen.”

 

Groeneveld weet bovendien dat Vergeer Kaas als werkgever volgens de wet verplicht is om haar machines periodiek te laten inspecteren op correct en veilig functioneren. “Met preventief onderhoud alleen kom je er eigenlijk niet”, vervolgt hij. “Het liefst heb je zwart op wit bewijs dat alles door een deskundige is geïnspecteerd en goed bevonden. Met het BMWT-Keur voor SBA’s hebben we die zekerheid nu in huis. Het past perfect in ons streven naar optimalisatie van de veiligheid.”

 

Maanden van voorbereiding

Keurmeester Kai Jerkel van Lalesse Europe heeft inmiddels zijn checklist gepakt om de allereerste officiële BMWT-Keuring voor SBA’s uit te gaan voeren. Samen met de BMWT heeft Lalesse Europe er vele maanden van voorbereiding op zitten om het keurmerk kwalitatief op poten te zetten. Als producent en aanbieder proefde Lalesse Europe al geruime tijd de behoefte bij haar klanten aan een degelijk keurmerk. Een eigen Lalesse-keur lag voor de hand, maar dat zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Door zich aan te sluiten bij brancheorganisatie BMWT en de keurprocedures af te stemmen op de bestaande BMWT-Keuren, slaagde Lalesse Europe in haar doelstelling te komen tot een objectief keursysteem. De recent positief afgesloten audit door TüV Nederland vormt het sluitende bewijs dat de opzet correct is en Lalesse Europe alle procedures en aandachtspunten correct opstelt en uitvoert.

 

Binnen het Keurregime voor SBA’s heeft Lalesse Europe bewust een scheiding aangebracht tussen het preventief onderhoud en het daadwerkelijk keuren van de installatie. Kai Jerkel: “In tegenstelling tot bijvoorbeeld heftrucks is het bij een SBA-installatie niet zo eenvoudig om een geconstateerd gebrek ter plaatse of de dag erna te verhelpen. Fysiek gezien zijn de materialen vaak groter. Besturingstechnisch is alles ook wat complexer. Daarom is ons devies: eerst een BMWT-Keur uitvoeren en pas enkele weken daarna het onderhoud plegen gecombineerd met eventuele acties n.a.v de keuring.”

 

Veel controlepunten

De checklist van Kai liegt er niet om. De keuring behandelt alle veiligheidsaspecten van de gehele installatie. Zij onderscheidt aandachtsgroepen zoals de wielstellen, de mast, de hijs- en lierwerken, stroomafnemers, onder- en bovenbalken, het platform, de valbeveiliging, het opnamemiddel en het complete railtraject.

 

Uiteraard behoren ook de schakelkasten en besturingssystemen tot de check. “Ik controleer ook of de originele documentatie zoals het kraanboek nog aanwezig en in goede staat is”, legt Kai Jerkel uit. “Voor ik echt met de kraan aan de gang ga, check ik de aanwezigheid en werking van alle beveiligingen die de toegang tot de installatie bewaken. Je moet er toch niet aan denken dat de installatie gaat werken als je binnen bent…”

Volgens de keurmeester is deze mogelijkheid zeker niet ondenkbaar. Het komt in de praktijk voor dat gebruikers van een SBA-systeem bepaalde ingebouwde veiligheden overbruggen of uitschakelen om storingen op te lossen. Niet altijd wordt hierna de overbrugging verwijderd, waardoor er doorlopend een dreigend gevaar bestaat voor personeel dat zich binnen de installatie begeeft.

 

Beslist waardevol

De uitvoerige inspectie van het BMWT-Keur voor SBA’s duurt een kleine dag, maar dan heeft Kai Jerkel ook alle facetten van de veiligheidskeuring de revue laten passeren. Wat rest is het aftekenen van de checklist door de keurmeester én opdrachtgever. Uiteraard plakt hij dan tevens een geregistreerde BMWT-Keur sticker op de SBA die aangeeft dat de keuring heeft plaatsgevonden en over een jaar weer dient te worden herhaald. “De geringe keuringskosten zijn ons deze veiligheidsinspectie dubbel en dwars waard”, vat Marinus Groeneveld samen. “Het scheelt ons een hoop rompslomp, we weten zeker dat het goed gebeurt en we hebben alles netjes gedocumenteerd in handen. Het BMWT-Keur voor SBA’s past helemaal in ons streven naar optimale veiligheid.”

   

Hightech kaas

Het familiebedrijf Vergeer Kaas maakt al sinds 1650 boerenkaas. De verkoop aan derden startte in 1934, eerst op lokaal niveau, maar al spoedig in grote regio’s in Gelderland en Limburg. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de export op gang. Nu gaan de kaasproducten naar alle EU-landen, de VS, Canada en het Midden-Oosten. De kaasproducent valt op door de enorme range voorverpakte en gesneden kaas.

Dankzij volautomatische snij-, weeg-, print- en etiketteermachines, een hypermoderne schaafmachine en de computerbesturing van het gehele proces, is Vergeer Kaas uitgegroeid van een ambachtelijke kaasmaker tot een innovatief hightech-bedrijf.

Reageer op dit artikel