artikel

Welke rol spelen gemeenten en regelgeving?

Warehousing

Waar ga je met een distributiecentrum zitten? Veel factoren spelen een rol. Maar schakel de gemeente niet uit. Want regelgeving is ook een punt van aandacht.

Als de grootte van het pand en de locatie zijn bepaald, begint het vergunningentraject, met de aanvraag van een bouwvergunning en voorschriften met betrekking tot milieu en brandveiligheid waaraan wettelijk moet worden voldaan. Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit staat hier drie maanden voor. Lokale omstandigheden en de rol van de overheid spelen mee bij de locatiekeuze. Maar factoren als grondprijzen en bereikbaarheid zijn belangrijker.

 

Verschillen tussen gemeenten?

Wat het Bouwbesluit betreft, zijn er verschillen tussen Nederlandse gemeenten, al is het beter dan voorhenen. Er is imiddels veel gestandaardiseerd. Bij een zestiental grotere gemeenten kunnen bouwaanvragen al digitaal worden ingediend.

 

Regio’s met logistieke bedrijvigheid hebben doorgaans ook gemeenten die wat meer kennis en ervaring hebben rond wet- en regelgeving voor logistieke panden. Venlo geldt hier als goed voorbeeld.

 

Gemeenten die graag nieuwe bedrijfsactiviteiten binnen de gemeentegrenzen zien, zorgen voor een relatief snelle afhandeling. Dit geldt ook wanneer een bedrijf al jarenlang in een gemeente zit en zorgt voor aanzienlijke werkgelegenheid. Maar er zijn ook gemeenten die minder voortvarend te werk gaan of die bestaande bedrijven liever zien gaan. In dit geval duurt het op zijn minst wat langer voordat benodigde vergunningen worden verleend. Informeer bij collega’s hoe zij de hulp (of dwarsligging) van gemeenten ervaren.

 

Gefrusteerd en ontmoedigd?

Libbey (moeder van Royal Leerdam) zocht een groter logistiek centrum bij de fabriek, voorzien van voldoende uitbreidingsmogelijkheden en veel loading docks. Het bedrijf belde zelf naar diverse gemeenten in de regio voor de mogelijkheden en werd letterlijk gefrustreerd en ontmoedigd. “En dat terwijl we zeker honderd arbeidsplaatsen boden en geen onbekende speler zijn met een risicovol product.” In het geval van Libbey was Gorinchem, de uiteindelijke vestigingsplaats, zeer bereidwillig en goed meewerkend om de bouwvergunning zo snel mogelijk rond te krijgen.

 

Eigen invullingen?

Eisen behelzen niet alleen de panden zelf, maar gelden ook voor gezamenlijke voorzieningen en parkmanagement van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld bij kaveltoegang (rond draaibewegingen van vrachtauto’s) en zichtlocaties. Dat ondervond OPG, dat in Oss een eerder in Staphorst neergezet distributiecentrum (dc) wilde kopiëren. De gemeente Oss bleek voor het bedrijventerrein een beeldbeleid met terrakleuren te hebben, dus moest OPG hier een bakstenen gevel in terracotta-kleur aanbrengen, waar de gevel van het dc in Staphorst zwart is. Ook hangt het logo in Staphorst deels boven het dak uit en in Oss tegen de gevel, omdat uitsteken boven de gevel in Oss niet mocht. Het zijn details die simpel oplosbaar zijn, maar het kost toch extra tijd en aandacht.

 

Na diverse branden in dc’s zijn ook brandweer en verzekeraars meer eisen gaan stellen. Soms gaan deze nog verder dan bouwvoorschriften van gemeenten. Informeer hier vooraf over.
 

Hoe scoort Nederland?

De uitvoer van wet- en regelgeving in Nederland is stroever dan in Frankrijk, Duitsland en België. Er zijn strijdige vergunningen en voorschriften. Gemeenten zijn in Nederland vaak trager in het afhandelen van vergunningaanvragen.

 

Nederland scoort eveneens slechter bij doorlooptijden na het aanvragen van vergunningen. Onduidelijkheid en onzekerheid over de termijn van procedures werken storend in het verdere proces. Door vergunningaanvragen, bijvoorbeeld milieu en geluid, gelijktijdig en parallel te laten verlopen, kan tijd gewonnen worden. Ook ontstaat voor bedrijven een transparant, consequent en eenduidig beeld.

Gemeenten zouden beter krachten kunnen bundelen. Ook zou landelijk een centraal vergunningenloket moeten komen, waardoor expertise wordt gedeeld en tegenstrijdige invulling van regels vermindert. NDL wil ook al bestaande bedrijvigheid in Nederland goed verankeren, zodat bedrijven zich welkom blijven voelen in Nederland.

 

Fiscale voorsprong ebt weg 

Op fiscaal gebied had Nederland een voorsprong op andere Europese landen. Maar die lopen hun achterstand snel in, omdat zij de gunstige regelingen van Nederland (bijvoorbeeld op btw-gebied) overnamen. Fiscale aspecten zijn nooit de belangrijkste reden voor vestiging, maar een gunstig fiscaal klimaat helpt wel mee. Zo koos Amerikaans sportschoenenfabrikant Skechers voor Luik als Europees distributiecentrum (EDC) boven Venlo, omdat Luik een van de ontwikkelgebieden is waarvoor Europa belastingvrijstelling verleent. Ook Oost-Duitsland heeft dergelijke gebieden. Je ziet in Duitsland een trek oostwaarts, ook vanwege de lage grondprijzen daar, maar internationaal heeft dit nog geen invloed omdat de keus toch vooral Venlo of Düsseldorf is en niet zozeer Venlo of Berlijn. Op termijn zullen fiscale verschillen in Europa wegvallen.

 

 

 

Reageer op dit artikel