artikel

Wat voor soort dc kies je?

Warehousing

De activiteiten die uitgevoerd worden, zijn bepalend voor het soort dc dat je wil. Hoe je tot de juiste keuze komt, is afhankelijk van een aantal facetten. De verschillende facetten staan in de volgende tekst.

Aan elk distributiecentrum (dc) worden weer andere eisen gesteld. Overslagactiviteiten vereisen alleen al meer dockdeuren dan bijvoorbeeld value added of assemblageactiviteiten. Dit geldt ook voor koel/vries en opslag van gevaarlijke stoffen. Daar gelden weer andere wettelijke eisen en bepalingen rond bouw en opslag. Voor een multi-functioneel inzetbaar dc is een kolommenvrije ruimte ideaal. Verder is het van belang of het dc een centrale, regionale of decentrale functie heeft. Deskundigen kunnen helpen bij de keuze.

 

Rekening houden met de toekomst?

Soms wordt met de bouw van een pand al rekening gehouden met een toekomstige verkoopbaarheid. Zo heeft Visser in Duiven bijvoorbeeld een crossdockcenter, dat hoger is dan voor de crossdockactiviteiten nodig is. Daarmee kan het in de toekomst relatief eenvoudig geschikt worden gemaakt als hoogbouwmagazijn.

 

Overigens is het nog maar de vraag of een hoogbouwmagazijn op een plek met hoge grondprijzen altijd de beste optie is. Soms is het beter te kiezen voor een locatie met lagere grondprijzen om een dc wat ruimer op te kunnen zetten en bovendien meer ruimte te hebben voor toekomstige uitbreidingen.

 

Kiezen voor flexibiliteit?

Flexibiliteit is een optie. Grotere compartimenten zijn flexibeler in te richten. Wanden zijn net als kolommen hinderlijk in gebruik. Bovendien is het in de toekomst in kleinere compartimenten in te delen, als dat nodig is. Dat is andersom een stuk lastiger. Sony Logistics Europe bouwde, met flexibiliteit als uitgangspunt, in Tilburg een dc dat opgedeeld is in vier onafhankelijke, apart beveiligde units (samen tachtigduizend vierkante meter), die zo nodig aan anderen kunnen worden verhuurd. Hier is al rekening mee gehouden door kantine en parkeerplekken centraal te plannen, zodat ook deze door meerdere gebruikers kunnen worden benut. Binnen is eveneens flexibiliteit aanwezig.

 

Met de huidige grondprijzen kan gedacht worden aan intensivering, bijvoorbeeld door stapeling (zoals in het Schuitema-dc in Woerden) of het gebruik van tussenvloeren, voor value added activiteiten of orderpicking.

 

Met meer partijen in één dc?

Om kosten te drukken en efficiënter te kunnen werken, kan het zinvol zijn met meerdere partijen in één dc te gaan zitten. Natuurlijk moeten partijen met een dergelijk dc wel goed met elkaar kunnen samenwerken. Samenwerking kan gaan om operationele activiteiten, maar ook om gezamenlijke afvalinzameling, beveiliging en retourlogistiek. Zo kozen Kimberly-Clark, Lever Fabergé en logistiek dienstverlener ACR (tegenwoordig Kuehne + Nagel) voor een manufacturers consolidation center. Op deze manier kunnen zij hun goederenstromen optimaal integreren en synchroniseren. Eenzelfde soort samenwerking voor een food consolidation center is nu gaande in Breda met de verladers Hero, Astra Faam en SCA.

 

Samen in één crossdockcenter?

Ook in overslag kan gekozen worden voor meerdere partijen in één pand. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het overslagcentrum van Teamtrans (een samenwerkingsverband van vijftien vervoerders) in Nieuwegein waar de Van Uden Groep de samenwerking aanging met bakkersorgansiaties Quality Bakers, Bake-Five en Bakkersland. Verschillende partijen kunnen de overslagruimte op verschillende momenten van de dag of nacht kunnen gebruiken, wat de efficiency van het gebruik van het pand bevordert. Ook hier geldt dat de partijen wel goed met elkaar moeten kunnen samenwerken.

 

 

 

Reageer op dit artikel