artikel

Verslag 2005

Warehousing

Verslag jaarcongres Warehousing 2005

Op 27 september 2005 vond voor de vijfde keer het jaarcongres Warehousing plaats in het Groot Kievitsdal te Baarn.

Opening
De opening werd verzorgd door dagvoorzitter Jeroen van den Berg, directeur van Jeroen van den Berg Consulting. Hij vroeg de zaal om actief deel te nemen, zowel tijdens de discussierondes in het programma als tijdens de netwerkpauzes. Het programma belichtte alle aspecten van warehousing van ontwerp en software tot HRM en innovatieve technologieën.

Ontwikkelingen in orderverzamelen
De eerste spreker was prof. René de Koster, hoogleraar Logistiek & Operations Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Prof. De Koster gaf een overzicht van de bestaande orderverzamelsystemen. Het viel hem op dat naast alle geautomatiseerde systemen, het handmatige orderverzamelen nog steeds de boventoon voert. De efficiëntie van deze zogenaamde picker-to-parts-systemen kan wezenlijk verbeterd worden door toepassing van slimme besturingsregels voor routering, batching en locatietoewijzing. Welk orderverzamelsysteem het meest geschikt is voor een bepaalde situatie hangt van veel factoren af. De wetenschap doet onderzoek naar deze vraag maar heeft helaas nog geen pasklaar antwoord. Prof. De Koster sloot af met een demo van zijn online magazijnontwerptool. Klik hier voor de demo

Warehouse Management bij Grolsch
De tweede presentatie werd verzorgd door André Swidde en Martin Commandeur van Grolsch. De heren vertelden over de nieuwbouw van de brouwerij inclusief geautomatiseerd warehouse. Voor de aansturing van de magazijnoperatie werd gekozen voor SAP-LES, waarbij niet de initiële investering maar de total cost of ownership de doorslag gaf. Bij de implementatie werd uitgebreid gebruik gemaakt van simulatie om de afstemming tussen de verschillende systemen te stroomlijnen. Na de “go-live” zat het project er nog niet op. Grolsch is nog voortdurend bezig om de processen te optimaliseren. De uitgebreide managementinformatie uit de systemen is hierbij onmisbaar. Grolsch heeft met het project een grote logistieke stap voorwaarts gezet.

Warehouse Redesign met een WMS
De dagvoorzitter, Jeroen van den Berg, verzorgde de derde voordracht. Hij benadrukte dat de implementatie van een modern warehouse-managementsysteem (WMS) kan bijdragen aan een reductie van de fouten, meer flexibiliteit en betere informatie. Om echter de productiviteit te verhogen of de doorlooptijd te verkorten moeten de bestaande processen eerst kritisch tegen het licht gehouden worden. Hij demonstreerde aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe stapsgewijs de levertijd verkort kan worden. Ook gaf hij voorbeelden hoe de warehouse redesign ertoe kan leiden dat bepaalde activiteiten deels of volledig geëlimineerd worden. Ten slotte gaf hij aan dat de ondersteuning van de WMS-pakketten bij de beheersing van de magazijnprocessen nog te wensen overlaat. Voor het selecteren van een WMS verwees de heer Van den Berg naar de online tool op www.JvdBconsulting.com

Ketenintegratie met SSCC-labelling
De vierde spreker was Marco van der Lee, Brancheadviseur bij GS1, de organisatie verantwoordelijk voor de wereldwijde standaarden in elektronische communicatie en automatische identificatie. De heer Van der Lee vertelde over de voordelen van SSCC-labels in de keten. SSCC staat voor serial shipping container code en het geeft een unieke identificatie aan een pallet of doos. Met SSCC-labels gaat de informatie-uitwisseling tussen partijen in de keten een stuk efficiënter. Bovendien biedt de betrouwbare tracking & tracing grote voordelen bij een recall van producten. Het is niet noodzakelijk dat alle informatie op het SSCC-label staat. Als de leverancier een elektronisch bericht stuurt aan de ontvanger met de inhoud behorende bij een SSCC-label, dan ontstaat een nog grotere flexibiliteit. Bijvoorbeeld Laurus en Schuitema zijn bezig dit concept op grote schaal te implementeren.

Capaciteitsplanning en arbeidsflexibiliteit
De eerste spreker na de middagpauze was Prof. Jan Tijmen Udding, deeltijdhoogleraar ontwerp en optimalisatie van warehousing systemen aan de TU Eindhoven en directeur corporate ICT bij Frans Maas. Hij introduceerde ons in zijn wetenschappelijke onderzoek naar modellen voor het analyseren van magazijnprocessen. Hij onderscheidde discrete modellen, als simulatie, en continue modellen met wiskundige formules. Discrete modellen geven vooral een beeld op de lange termijn terwijl continue modellen juist een bijdrage kunnen leveren op de korte termijn. Bijvoorbeeld: Wat is de capaciteitsbehoefte over een dag, een halve dag of een uur? Prof. Udding moest tot onze teleurstelling erkennen dat de wetenschap deze modellen nog niet voor handen heeft en we nog zeker vijf jaar geduld moeten hebben.

De Peoplemanager in het Magazijn
Edwin Altena, site manager van DHL Logistic Center Tilburg gunde ons een kijkje in een dag uit zijn leven. Om zes uur begon zijn dag met een personeelsbijeenkomst waarin de laatste knelpunten besproken werden en verbeteracties in gang gezet werden. Relevante wetenswaardigheden variërend van verjaardagen tot prestatiecurven zette hij op een centrale lichtkrant in de hal. Werkoverleg vindt dagelijks plaats in de yellow corners waar recente prestatie-indicatoren aan de muur hangen om te leren van gisteren. Ook de ploegen die elkaar aflossen doen hier de overdracht. De verantwoordelijkheid voor het borgen van efficiënte en betrouwbare werkprocedures ligt bij de proceseigenaar op de werkvloer. Wat erg goed werkt. DHL organiseert allerlei interne competities om de medewerkers te motiveren om goede prestaties te leveren. De heer Altena is zeer tevreden over de resultaten van deze gestructureerde aanpak.

Reactie HRM
Louis Breukelman, directielid bij Tempo Team, gaf een reactie op de twee HRM-voordrachten. Hij ziet een onlosmakelijk verband tussen capaciteitsplanning, de dagelijkse aansturing en het organiseren van flexibiliteit. Ook wees hij de aanwezigen op het recente rapport Logistic labour survey 2005 van Tempo Team dat beschikbaar is op www.tempoteam.nl

Voice-Picking
Marcel van Sas van kantoorgroothandel Corporate Express vertelde over de recente implementatie van pick-to-voice. De nieuwe techniek wordt sinds kort gebruikt in de afdeling waar de losse artikelen worden verzameld. Door de toepassing van pick-to-voice is de productiviteit van dit proces gestegen met 15% ten opzichte van de oude werkwijze met papieren lijsten. Bovendien is het aantal fouten gehalveerd. Door de medewerkers intensief bij de implementatie te betrekken was er veel draagvlak voor het gebruik van voice-picking. Een leerpunt was dat de commando’s kort en eenvoudig moesten zijn, dus okay in plaats van het gereed voor het afmelden van een taak. Het duurt ongeveer een dag voordat een nieuwe medewerker is ingewerkt. Binnen drie tot vijf dagen wordt de normprestatie al gehaald. “En die is zeker uitdagend”, verzekerde de heer Van Sas ons.

RFID in de Warehouse Praktijk
Peter van Merode, general manager bij WMS-leverancier Marc Global, was de laatste spreker. Hij gaf een opsomming van de voordelen van RFID, waarbij efficiency en tracking & tracing voorop staan. Van een kosteneffectieve implementatie is echter op korte termijn nog geen sprake. Hij citeerde de directeur van farmaceut GlaxoSmithKline over RFID: ”Capitalize the long-term ROI. There is very little short-term ROI”. Hij waarschuwde ons voor de data-explosie die RFID teweegbrengt, waar eerst de relevante gegevens uitgefilterd moeten worden. Samen met collega Wouter van Heijst sloot hij af met een real-live RFID-demo. De opgestelde antenne identificeerde de inhoud van een doos met allerhande artikelen voorzien van RFID-tags. Er zat echter ook een verkeerd artikel in de doos, dat er via een foutafhandelingsprocedure werd uitgevist.

Afsluiting
Mede door de actieve discussies tussen de zaal en de sprekers was de dag zeer geslaagd. De ontwikkelingen en trends in magazijnen en distributiecentra werden helder in beeld gebracht. Wat vooral opviel was dat het optimaliseren van een warehouse niet een eenmalige actie is, maar een proces waar u continu mee bezig blijft. Om die reden mag u het zesde jaarcongres Warehousing op 26 september 2006 dan ook zeker niet missen.

Jeroen van den Berg
Dagvoorzitter 5e jaarcongres Warehousing 2005

Reageer op dit artikel