artikel

Verslag 2004

Warehousing

Verslag 4e jaarcongres Warehousing 2004

Opening
De opening werd verzorgd door dagvoorzitter Jeroen van den Berg, directeur van Jeroen van den Berg Consulting. Hij gaf als belangrijkste trend aan dat er weer geïnvesteerd wordt in Warehousingland. De laatste twee jaar waren de activiteiten beperkt tot het zoeken naar quick-wins. Kenmerk van de nieuwe investeringen is dat de terugverdientijd kort moet zijn.

Centralisatie naar twee magazijnen
De eerste spreker was Frank van Kempen van medische groothandel OPG. De heer Van Kempen vertelde over een uniek project waarin OPG centraliseerde naar twee identieke DC’s. Hij licht toe waarom gekozen is voor identieke DC’s: De realisatie en het projectmanagement van de bouw zijn een stuk gemakkelijker. Ook in het beheer is het eenvoudiger doordat medewerkers gemakkelijk uitwisselbaar zijn. Bovendien is objectieve benchmarking mogelijk. Naast de nieuwbouw is OPG tegelijkertijd bezig met een grootscheepse reorganisatie en de implementatie van een nieuw ERP. Al met al een complexe klus. OPG heeft gekozen voor twee DC’s in plaats van één centraal DC omwille van de flexibiliteit en bedrijfszekerheid.

Als je logistiek automatiseert… dan heb je vrienden!
De tweede spreker was Lex Hoogstrate van logistiek dienstverlener Kloosterboer, specialist in koel- en vrieshuizen. De heer Hoogstrate vertelde over de realisatie van het hoogste geautomatiseerde vrieshuis in Europa. Een uniek project, in het bijzonder omdat een logistiek dienstverlener afhankelijk is van andere partijen bij een dergelijke investering. Vandaar de stelling dat je voor logistieke automatisering, vrienden nodig hebt. De heer Hoogstrate vertelde over enkele technische hoogstandjes in het project, zoals een zuurstofreductie tot 16,5% voor de brandveiligheid in een ongecompartimenteerd pand en installaties voor automatisch laden en lossen.
Activity Based Costing
Dick van Damme, lector logistiek aan de hogeschool van Amsterdam en adviseur bij Capgemini vertelde over de toepassing van activity based costing (ABC). ABC is een krachtig hulpmiddel waarbij logistieke kosten aan activiteiten worden toegerekend. Met dit kosteninzicht kunnen normen gesteld worden voor de verschillende activiteiten in het warehouse, waardoor ABC tevens als een beheersmiddel gaat fungeren. Activity based costing wordt dan activity based management. Als we weer een stap verder gaan, dan kunnen we ABC gebruiken voor het identificeren van kostenreducties. De ultieme stap in activity based costing/management is kostenflexibilisering, volgens de heer Van Damme. Hoe gedetailleerd het ABC-model moet zijn, verschilt per organisatie. De heer Van Damme is echter van mening dat het snel duidelijk is hoeveel details nodig zijn.

Een magazijn inrichten met simulatie
Jeroen Grift, distribution engineer bij Philips Lighting, vertelde over de simulatieprojecten binnen de onderneming. Het eerste project is, zeer snel, binnen acht dagen uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Inmiddels is Philips Lighting zelf in staat om nieuwe simulaties te ontwikkelen. De heer Grift geeft aan de benodigde rekentijd voor een simulatie tegenwoordig beperkt is waardoor bijvoorbeeld dagelijks een simulatie gedraaid kan worden van het DC om de werklast in te schatten. Simulatie en animatie zijn ook een goed hulpmiddel om draagvlak te creëren bij het management en op de werkvloer. Het gevaar bestaat echter dat het management op basis van de mooie beelden de verkeerde conclusies trekt. Simulatie is met name zinvol wanneer er een grote afhankelijkheid is tussen de verschillende processen in het warehouse.

Voorraadbeheer: Spin in het logistieke web
Jan Willem Rustenburg, senior consultant bij Districon, vertelde over de rol van de voorraadbeheerder. Aangezien de voorraadhoogte en voorraadbeschikbaarheid direct van invloed zijn op de warehousing, hoort het onderwerp voorraadbeheer zeker thuis op een warehousing congres. Veel afdelingen in een onderneming hebben te maken met voorraad en beslissingen her en der hebben direct een impact op de voorraad. Het is dus essentieel dat de voorraadbeheerder goed contact onderhoudt en heldere afspraken maakt met de verschillende afdelingen. Het kan soms geen kwaad om een softwarepakket te implementeren ook al zijn de voorraadbeheersprocessen nog niet 100% gestroomlijnd. Een pakket geeft transparantie en helpt bij het oplossen van de interne problemen. De heer Rustenburg noemt enkele gespecialiseerde voorraadbeheerspakketten die meer functionaliteit bieden dan de ERP-systemen.

Er zit meer in warehouse management systemen
Jeroen van den Berg, directeur van adviesbureau Jeroen van den Berg Consulting, vertelde hoe je meer besparingen uit een warehouse management systeem (WMS) kunt halen. Hij constateert dat veel bedrijven hun processen volledig aan de mogelijkheden van het nieuwe softwarepakket aanpassen teneinde maatwerk te voorkomen. Andere bedrijven handhaven hun bestaande processen, wat doorgaans veel maatwerk veroorzaakt. In beide gevallen leidt de implementatie van het nieuwe WMS echter tot onvoldoende besparingen. De heer Van den Berg betoogt dat de efficiency van het warehouse het uitgangspunt moet zijn voor het project. In enkele praktijkvoorbeelden waar de standaardmogelijkheden van de pakketten tekort schoten, laat hij zien hoe het toevoegen van slimme besturingsregels een oplossing biedt. Ook wijst hij op zijn recente WMS-onderzoek met online selectiemachine op www.JvdBconsulting.com.

Manufacturing Consolidation Centers
Philippe van Cauwenbergh, manager bij logistiek dienstverlener Hays Logistics, vertelde over het nieuwe manufacturing consolidation center (MCC) in Raamsdonksveer van Hays Logistics met opdrachtgevers Kimberly-Clark, Lever Fabergé en GlaxoSmithKline. In het MCC is de distributie voor de drie opdrachtgevers volledig geïntegreerd. Aan de locatiekeuze voor het MCC heeft Hays Logistics veel gerekend, maar de heer Van Cauwenbergh gaf toe dat de uiteindelijke keuze ironisch genoeg werd bepaald door de beschikbaarheid van de grond. De “klik” tussen de opdrachtgevers onderling was essentieel voor het slagen van het project. Hays Logistics heeft in het MCC een automatische lagenpicker geïnstalleerd. De dimensionering van de lagenpicker is bepaald met simulatie.

RFID
Paul Hermsen van systeemintegrator Inther Logistics Engineering, vertelde over verkennende studies naar RFID voor twee verschillende ondernemingen. Beide studies gingen over het aanbrengen van RFID-tags op kratten die in een gesloten loop binnen de keten van de ondernemingen circuleren. De heer Hermsen somde een aantal technische leerpunten op als de voordelen van een hogere etherfrequentie, de storing veroorzaakt door de rolcontainer en de controle-tag om na te gaan of alles gescand is. Ook gaf hij aan dat in bepaalde gevallen een mobiele scanner handiger is dan vaste poortjes. Al met al biedt RFID uitgebreide mogelijkheden voor het volgen van producten, het bespaart op de manuele scanhandelingen en reduceert diefstal. Middels de business cases van de twee bedrijven liet hij zien dat een terugverdientijd van circa anderhalf jaar haalbaar is.

Reageer op dit artikel