artikel

Palletstellingen: Hoe zit het met de veiligheidseisen?

Warehousing

Wat is de Nederlandse Praktijkrichtlijn Palletstellingen? De Nederlandse Praktijkrichtlijn 5054 (NPR 5054) over het gebruik van palletstellingen die worden bediend door hef- en magazijntrucks, is in 2003 geïntroduceerd maar de meningen over deze richtlijn zijn verdeeld. De normen NEN 5051 (uit 1982) en NEN 5052 (uit 1994) zeggen vooral iets over een verantwoorde constructie van […]

Wat is de Nederlandse Praktijkrichtlijn Palletstellingen?

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 5054 (NPR 5054) over het gebruik van palletstellingen die worden bediend door hef- en magazijntrucks, is in 2003 geïntroduceerd maar de meningen over deze richtlijn zijn verdeeld. De normen NEN 5051 (uit 1982) en NEN 5052 (uit 1994) zeggen vooral iets over een verantwoorde constructie van magazijnstellingen en minder over het gebruik. De NPR 5054 moet daar verandering in brengen. Belangrijkste element is de Verklaring voor toegestaan gebruik. Het achterliggende idee is dat voor een veilig gebruik van magazijnstellingen ook de in te zetten magazijntrucks van belang zijn met bijvoorbeeld de draaicirkel en de werksnelheid van trucks. De stellingenleverancier en de gebruiker dienen de verklaring te ondertekenen.

 

De praktijkrichtlijn is opgesteld door de normcommissie Magazijnstellingen, die van het Nederlands Normalisatie-instituut het nummer 345081 heeft meegekregen. Deze commissie is  ook verantwoordelijk voor de normen NEN 5051 en 5052. Op dit moment zijn er acht commissieleden: een adviseur van het Nederlands Normalisatie-instituut, twee afgevaardigden van arbodiensten, twee afgevaardigden van stellingenleveranciers, een logistiek adviseur en twee gebruikers. De twee stellingenleveranciers zijn Nedcon en Hovuma, beide lid van de Vereniging van Stellingenleveranciers (VSL).

 

Wat is de wettelijke status?

Net als NEN-normen hebben praktijkrichtlijnen geen wettelijke status. Het is dus niet verplicht om ze te gebruiken, tenzij de overheid er in de wet- en regelgeving naar verwijst. Dat is voor de NPR 5054 net als voor de NEN 5051 en 5052 niet aan de orde.

 

Wel wordt in het Arbo-informatieblad AI-14 naar de NEN 5051 en 5052 verwezen. Dat betekent dat bedrijven aan de Arbo-wet voldoen als hun magazijnstellingen zijn geconstrueerd volgens de NEN 5051 en 5052. Ook hier geldt dat deze normen niet verplicht zijn. Als bedrijven op andere wijze hetzelfde veiligheidsniveau bereiken, kan en mag dat ook.

 

Wat betekent het voor de gebruiker?

Het belangrijkste voordeel in de ogen van de normcommissie is een hoger veiligheidsniveau. Daarnaast schept de praktijkrichtlijn duidelijkheid in het geval er zich toch een ongeluk voordoet en de aansprakelijkheid in het geding is. Als de gebruiker heeft gehandeld volgens de Verklaring van toegestaan gebruik die door zowel de stellingenleverancier als de gebruiker is ondertekend, kan hem in dat geval geen nalatigheid worden verweten. Zonder deze verklaring is dat veel lastiger te bewijzen.

 

Een niet onbelangrijk nadeel is dat de gebruiker minder flexibel is in het gebruik van de magazijnstellingen. Stellingen gaan jarenlang mee, veel langer dan de meeste magazijntrucks. Als de gebruiker na verloop van tijd een andere truck met een grotere draaicirkel aanschaft, kan hij waarschijnlijk niet meer terugvallen op de bestaande Verklaring voor toegestaan gebruik. Dan zijn er twee opties. Of de gebruiker accepteert dat hij niet meer voldoet aan de verklaring en neemt genoeg met een lager veiligheidsniveau, met alle gevolgen van dien in geval van een ongeluk. Of de gebruiker doet aanpassingen aan bijvoorbeeld de stellingen, waardoor het veiligheidsniveau op hetzelfde peil blijft. In dat laatste geval wordt hij op extra kosten gejaagd en dient hij samen met de stellingenleverancier een nieuwe Verklaring van toegestaan gebruik te ondertekenen.

 

Soortgelijke situaties doen zich ook voor als de gebruiker bijvoorbeeld wil overstappen op een ander palletformaat of als hij het magazijn met dezelfde stellingen anders wil inrichten.

 

Hoe staat de andere branchevereniging, de BMWT ervan?

Net als de VSL is ook de BMWT een branchevereniging waarbij stellingenleveranciers zich hebben aangesloten. De BMWT, die geen zitting had in de commissie, keert zich echter tegen de richtlijn. Zodanig zelfs, dat de BMWT geen commentaar heeft ingediend en de NEN zelfs adviseert om de praktijkrichtlijn te schrappen. Belangrijkste bezwaar is dat de NPR 5054 overlappingen vertoond met andere normen en regelgevingen. Daardoor kan de gebruiker gangbare waarborgen zoals die zijn vastgelegd in de machinerichtlijn of de wet op productaansprakelijkheid verliezen, aldus de BMWT.

 

Hun bezwaren:

  • Een aantal elementen in de richtlijn kunnen strijdig zijn met de gebruiksvoorschriften die zijn neergelegd in de bedieningshandleiding van fabrikanten van magazijntrucks.
  • Bij de classificatie van toelaatbare schade is in NPR 5054 uitgegaan van een TNO-methode, terwijl op Europees niveau is gekozen voor een Sema-code. Ook met andere Europese richtlijnen is sprake van overlapping, waardoor volgens de BMWT het streven naar geharmoniseerde normen op Europees niveau wordt ondergraven.
  • Onderdeel van NPR 5054 is het Voorbeeld verklaring van juiste montage, die volgens de BMWT onvoldoende de wettelijke eisen uit het Arbo-besluit afdekt.
  • Er is onvoldoende rekening gehouden met het Bouwbesluit, die bedrijven sinds 1 januari 2003 verplicht om een bouwvergunning aan te vragen voor magazijnstellingen hoger dan 3 meter.

 

Daarnaast noemt de BWMT de samenstelling van de commissie onevenwichtig, onder meer door het ontbreken van heftruckleveranciers.

Reageer op dit artikel