artikel

Kopen, leasen of huren?

Warehousing

Net als bij alle andere kapitaalgoederen, is er een breed scala aan mogelijkheden voor de aanschaf en het onderhoud van intern transportmaterieel. De wijze waarop een heftruck wordt gebruikt en onderhouden, is van invloed op de toekomstige waarde en de totale bedrijfskosten tijdens de levensduur.

De drie belangrijkste mogelijkheden zijn: kopen, huren of leasen. De beste keuze is afhankelijk van een aantal factoren. Wanneer u eenmaal heeft besloten welke heftruck het best bij uw specifieke behoefte past, vraagt u zich direct daarna waarschijnlijk af: "Wil ik de heftruck kopen, leasen of huren?". Deze beslissing vraagt om een zorgvuldige financiële analyse, waarmee uw lokale dealer u behulpzaam kan zijn. Hij kent bovendien de voordelen van de verschillende opties.

 

Kopen

Een heftruck kopen is misschien wel de beste manier om beschikbaar kapitaal te besteden. Er kan wellicht ook gebruik worden gemaakt van de toegestane afschrijving op investeringen in machines en installaties. Als er kapitaal voor inventaris of andere investeringen nodig zijn, of als u de heftruck niet in eigendom wilt bezitten, of als u de kosten grotendeels ten laste van uw winst- en verliesrekening wilt laten komen, is het wellicht aan te raden de heftruck te huren of te leasen.

 

Leasen

Een van de belangrijkste voordelen van leasen is dat u uw banktegoed niet hoeft aan te spreken en geen bankkrediet hoeft op te nemen. U kunt in andere bedrijfsactiviteiten investeren en zo een bijdrage leveren aan de realisering van uw bedrijfsdoelstellingen.

 

Nog een aantal voordelen van leasen:

 • prijzen op basis van vaste tarieven bieden bescherming tegen inflatie
 • belastingvoordelen: omdat bij sommige lease-constructies maandelijkse betalingen als bedrijfskosten mogen worden beschouwd, zijn ze in dat geval wellicht volledig aftrekbaar. Bij huurkoop kan elk jaar gebruik worden gemaakt van toegestane fiscale afschrijvingen op basis van een vast percentage van de boekwaarde. Bij leasen zijn de betalingen daarentegen volledig aftrekbaar van de belasting.
 • gemak: leasen is gemakkelijk en handig. Weinig papieren rompslomp en betalingen kunnen eenvoudig worden gebudgetteerd.

 

Flexibele financieringsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld facturering op maat, afgestemd op de kasstroom of budgeteisen.

 

Wanneer u zich op uw kernactiviteiten wilt concentreren, kunt u het leasen ook combineren met een compleet (of periodiek) onderhoudscontract. Dit onderhoud wordt zorgvuldig op uw specifieke behoefte afgestemd en door goed opgeleid onderhoudspersoneel uitgevoerd.

 

U heeft de keuze uit drie financieringsopties:

 • huurkoop;
 • financiële lease (dit is niet in elk land mogelijk);
 • operationele lease.

 

Al deze opties kunnen met vaste betalingen of, indien noodzakelijk, met speciale betalingsschema’s worden geregeld.

 

Financiële lease

Financiële lease dekt de volledige waarde van de heftruck, plus de rente. Evenals bij huurkoop zijn alle risico’s en voordelen die met de eigendom zijn verbonden, voor u. Financiële lease is weliswaar een balanspost, maar u kunt geen gebruik maken van de toegestane fiscale afschrijvingen.

 

Na het verstrijken van de overeengekomen periode heeft u twee mogelijkheden:

 • de lease voortzetten, of
 • de heftruck aan een derde verkopen.

 

Wanneer u na afloop van deze periode besluit de lease voort te zetten, wordt er een vervolgovereenkomst afgesloten, maar de maandelijkse leasekosten zullen dan aanzienlijk lager zijn, omdat de lease al de volledige waarde van de heftruck heeft gedekt. Deze maandelijkse leasekosten worden vaak ‘symbolische huur’ genoemd.

 

Een andere mogelijkheid is de heftruck aan een derde te verkopen. Dit kunt u zelf doen of door uw heftruck-leasefirma laten doen. Aangezien de volledige waarde van de heftruck al door de lease is gedekt, is de verkoopopbrengst grotendeels voor u.

 

Operationele lease

Operationele lease wordt meestal gecombineerd met een compleet (of periodiek) onderhoudscontract. In de markt wordt dit vaak contracthuur of een contracthuurovereenkomst genoemd. Deze financieringsvorm is op dit moment de meest voorkomende leasevorm.

 

Deze optie is bedoeld voor klanten die:

 • de heftruck alleen willen gebruiken
 • de heftruck niet in eigendom willen bezitten
 • zich geen zorgen over het onderhoud van de heftruck willen maken
 • één vast bedrag willen betalen, dat zowel lease als onderhoud dekt
 • de heftruck niet in de balans willen opnemen
 • weinig of geen belang hebben bij de restwaarde van de heftruck aan het einde van de leaseperiode

 

Na afloop van de overeenkomst heeft u de keuze uit de onderstaande mogelijkheden:

beëindiging van de overeenkomst en teruggave van de heftruck aan de verhuurder, of

een afspraak maken over vanaf dat tijdstip te betalen maandelijkse leasekosten.

 

Huren

Kortlopende huur ligt voor de hand als u de heftruck slechts gedurende korte periodes nodig heeft, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte, seizoensgebonden werk of bij reparatie van andere heftrucks. Kortlopende huur is ook uitstekend geschikt om een bepaald merk heftruck eens uit te proberen, of inzicht te krijgen in de service die u van een dealer kunt verwachten. U kunt de huurkosten, die de huur en het onderhoud omvatten, direct ten laste van de winst- en verliesrekening brengen en er zijn geen consequenties voor de balans.

 

Huurkoop

In geval van huurkoop bent u de economische eigenaar van de heftruck (de huurder). De kosten worden in de balans opgenomen. Het voordeel hiervan is dat u gebruik kunt maken van de ‘toegestane fiscale afschrijving’, mits de activa en het bedrijf daarvoor in aanmerking komen. Bij overmaking van de laatste betaling of een overeengekomen ballonbetaling (restaflossing) aan het einde, gaat de juridische eigendom van de heftruck automatisch op u over. De BTW over de aanschafprijs wordt meestal tegelijk met de eerste betaling voldaan.

 

Wat is het verschil tussen economische en technische levensduur?

De ‘economische levensduur’ van een heftruck varieert en is een boekhoudkundige aangelegenheid, gerelateerd aan de afschrijving. De gemiddelde economische levensduur bedraagt wereldwijd circa vijf jaar bij de eerste eigenaar. De technische levensduur is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de truck, het gebruik en het onderhoud. De technische levensduur wordt bij heftrucks bepaald door het aantal draaiuren. Met een goede dealer voor onderhoud, reservedelen en grote reparaties kan de technische levensduur van een heftruck sterk worden verlengd, waarbij de bedrijfszekerheid gedurende de volledige technische levensduur is gewaarborgd.

Reageer op dit artikel