artikel

Artikel uit LogistiekKrant

Warehousing

Wat levert een gedetailleerd uitgewerkt veiligheidsbeleid op? Niet direct minder ongevallen, constateert Technische Unie. Wel een flinke toename van het aantal meldingen en volop aandacht voor een vaak verzwegen element. In een serie bedrijfsbezoeken onder de titel Logistiek Insight was dit keer veiligheid het onderwerp van gesprek.

Er valt een beladen stilte na afloop van de DVD. Niet dat er desastreuze ongevallen waren getoond met zwaar en blijvend letsel. Eigenlijk viel het achteraf wel mee met Hans en Ria. Hans had op verzoek van een collega, die nog niet zo lang in dienst is, meegeholpen om een lading radiatoren op vorken van de heftruck recht te trekken. Dat had hij niet moeten doen, want de lading viel er af bovenop hem. Een scheurtje in de heup en een bovenbeenbreuk was het gevolg en dus was hij een paar maanden uit de roulatie. Erger nog waren de naweeën in de vorm van angst. Hans was bang geworden, zeker voor de plaats des onheils. Nu ging het wel weer, maar helemaal over was het niet. Ria was simpelweg gestruikeld. In het orderverzamelgebied staan pilaren op een betonnen sokkel. Die staan er al heel lang en altijd liep Ria er keurig om heen. Tot die ene keer. De struikelpartij had een vervelende beenbreuk tot gevolg, met een pin in het been, een moeilijk genezende wond en andere bijkomstigheden, die haar voor maanden in de ziektewet hielden. Ria werkt weer, maar loopt minder vlot dan voorheen.

Boodschap
De deelnemers aan Logistiek Insight proeven de stilte. Bart Schoonderwoerd, directeur logistiek van Technische Unie, heeft geen haast om het woord te nemen. Dan zegt hij: ,,Dit is precies het effect wat we ook bij de medewerkers zagen toen ze deze DVD over hun eigen collega’s hadden gezien. De boodschap die blijft hangen is, dat we geen honderd procent veiligheid kunnen garanderen. Ook hier kan wat gebeuren, dat van grote invloed is op mensen die hier werken. Als we daar met elkaar alert op zijn, kunnen we wellicht veel ellende voorkomen.’’
Bij Technische Unie is een hernieuwde belangstelling voor het thema veiligheid. Daarin staat het bedrijf niet alleen. In het recent verschenen Logistics Labour Survey 2005 van Tempo-Team, NDL en LogistiekKrant staan arbo en veiligheid op de werkvloer met stip bovenaan in het lijstje actuele vraagstukken (zie grafiek). Zeker de grote bedrijven – en daar behoort Technische Unie met 400 medewerkers in Alphen a/d Rijn en 130 mensen in Strijen zeker toe – hebben daar hun focus gelegd. ,,Wij ook’’, vertelt Schoonderwoerd openhartig. ,,Destijds waren we vooral bezig met ons logistiek concept, de processen en de verdeling over de beide locaties, maar met een aantal incidenten werden we met de neus op de feiten gedrukt. Toen hebben we gezegd: hier gaan we apart beleid op zetten.’’

Gedrag
Veiligheid is vooral een gedragsvraagstuk. Veilig werken, ongevallen en bijna-ongevallen melden, serieuze aandacht van het management, elkaar aanspreken op gevaarlijke handelingen. Hoe leg je dat vast in beleid? Bij Technische Unie begon dat met een uitvoerige analyse. Daaruit kwamen 22 verbeterpunten op het vlak van verantwoordelijkheden, van bewustwording, van werkoverleg en instructies. Er kwam een ‘veiligheidsraad’, die de analyse beoordeelde en vervolgstappen ondernam.
Toen waren de medewerkers aan de beurt. Op een ochtend hingen overal geheimzinnige posters met X-ray foto’s van lelijke botbreuken. De pakkende boodschap luidde: Fouten zijn menselijk, de gevolgen soms niet. Daarna volgden voorlichtingsbijeenkomsten met als start het indringende filmpje. De DVD eindigde met een lange lijst van meldingen in het afgelopen jaar, variërend van een ziekenhuisopname dankzij botbreuken tot een bloedende vinger veroorzaakt door een snijwond. Technische Unie wil ieder ongelukje serieus nemen.

Vasthouden
Binnen het bedrijf nam Nico Boerman, hoofd beveiliging en BHV, vooral de coördinatie van het veiligheidsbeleid op zich. Hij schetst in grote lijnen welke middelen zijn ingezet om de aandacht te wekken en vast te houden op veiligheid. ,,Dat laatste is het moeilijkste. Iedereen moet zelf zorgen voor een veilige werkomgeving. Medewerkers denken vaak dat het bedrijf aansprakelijk is. Maar zo werkt het niet. Als bedrijf moet je de nodige maatregelen nemen en zorgen voor veilige middelen. Maken medewerkers daar geen gebruik van, dan zijn ze zelf verantwoordelijk. Maar als de arbeidsinspectie langs komt of er gebeurt een ongeval, heb je ook als bedrijf natuurlijk wel een probleem.’’ Het team bedacht een interactieve veiligheidstest voor alle medewerkers. Dat geeft op den duur een goed beeld van de kennis over dit onderwerp. Veel tijd ging zitten in documenten waar de risico’s per arbeidsmiddel zijn samengevat en een uitgebreid handboek met veiligheidsinstructies, dat iedere (nieuwe) medewerker mee krijgt naast de gewone werkinstructies. Veiligheid werd een vast item tijdens ieder werkoverleg. Alle leidinggevenden moeten het onderwerp bespreekbaar maken en daar kort verslag van doen. Tot slot is er jaarlijkse audit op veiligheidsgebied. Alle leidinggevenden zijn daarin getraind en voeren audits uit op andere afdelingen dan waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

Betrokkenheid
De uitkomsten van de audits verdwijnen in een veiligheidsdatabase. Daarin zit ook een papieren versie van het veiligheidsbeleid, evenals de opgestelde instructies en een intern verkeersplan. Uit deze kennisbron kan het management afleiden of de aandacht dreigt te verslappen. Boerman: ,,Er is absoluut meer betrokkenheid van de leidinggevenden en de medewerkers zelf. Dat blijkt wel uit het toegenomen aantal meldingen. Die informatie is van groot belang. Juist van ‘mislukte’ ongevallen kun je veel leren. Alle middelen die we hebben uitgedacht zijn beschikbaar. Medewerkers zetten hun handtekening onder de veiligheid- en bedieningsinstructies en dat wordt opgenomen in hun dossier. We willen laten zien dat het ons ernst is.’’
Fred de Graan, manager van het distributiecentrum in Alphen a/d Rijn, neemt de deelnemers van Logistiek Insight op sleeptouw door het omvangrijke dc. Hij staat stil bij de situaties waar veiligheid een issue is. Op diverse locaties is zichtbaar gewerkt aan een betere werkomgeving, bijvoorbeeld met behulp van spiegels en stoplichten. De ideeën kwamen vaak van mensen op de werkvloer en De Graan is daar blij mee. ,,Dat betekent dat het onderwerp leeft. Ze doen het voor zichzelf, niet voor ons. Het is voor jezelf belangrijk. Dat besef is wel doorgedrongen.’’

Kosten en subsidie
Een veilige werkomgeving ontstaat niet zomaar. Daar is veel inspanning voor nodig vanuit alle geledingen binnen het bedrijf. Maar er zijn ook kosten mee gemoeid. Technische Unie schat in dat er een bedrag van 70.000 euro is gaan zitten in diverse instrumenten en middelen. Het ministerie van SZW geeft ondersteuning aan bedrijven met het Programma Versterking Arbeidsveiligheid. De subsidie kan oplopen tot 50% procent van de te maken kosten. ,,Maar bovendien wil het ministerie ook concreet ondersteunen’’, zegt Nico Boerman. ,,Dat doen ze door de goede praktijken die bij bedrijven worden ontwikkeld te delen met anderen. Op deze wijze is er al veel praktische informatie beschikbaar gekomen voor bedrijven en branches, die het aantal arbeidsongevallen willen reduceren.
Meer info: www.arbeidsveiligheid.szw.nl

Reageer op dit artikel