artikel

Wat doet WMS voor logistiek dienstverleners?

Warehousing

Logistiek dienstverleners vormen een aparte groep WMS-gebruikers. Natuurlijk willen ook zij een WMS dat gebruiksvriendelijk en efficiënt is. Omdat zij goederen opslaan in opdracht van derden, hebben zij echter aanvullende eisen en wensen.

Meerdere opdrachtgevers

Soms bouwen logistiek dienstverleners voor een belangrijke opdrachtgever een apart distributiecentrum. Meestal echter hebben zij een dc waarin goederen van meerdere opdrachtgevers liggen (‘public warehouse’). Dat biedt synergievoordelen, reden waarom uitbesteden aan een logistiek dienstverlener vaak goedkoper is dan opslag in eigen beheer houden.

In een public warehouse is het noodzakelijk om voor elke opdrachtgever een gescheiden voorraadadministratie bij te houden. Het mag immers niet gebeuren dat een klant van opdrachtgever A per ongeluk goederen krijgt van opdrachtgever B. Niet elk WMS biedt dezelfde mogelijkheden om verschillende voorraadadministraties naast elkaar te voeren.

Een logistiek dienstverlener kan nog meer synergie uit een public warehouse halen als de processen voor de verschillende opdrachtgevers worden geïntegreerd. Dat kan door bijvoorbeeld één orderverzamelaar tegelijkertijd orders voor twee verschillende opdrachtgevers te laten verzamelen. Ook op dit vlak verschilt de ondersteuning per WMS.

 

Meerdere dc’s

Grote logistiek dienstverleners beschikken niet over één dc, maar over een compleet netwerk van dc’s. Ook de voorraden van hun opdrachtgevers liggen soms verspreid over meerdere vestigingen. Deze logistiek dienstverleners zoeken daarom een WMS waarin alle vestigingen ondergebracht kunnen worden. Als bijvoorbeeld de voorraad van een bepaald product in België op is, kan de logistiek dienstverlener snel een voorraadje uit Nederland of Frankrijk laten komen. Eventueel kan hij de klant in België rechtstreeks vanuit Nederland of Frankrijk beleveren.

 

Snel implementeren

Logistiek dienstverleners moeten soms snel kunnen handelen. Het komt regelmatig voor dat een nieuwe opdrachtgever al drie maanden na ondertekening van het contract wil starten. Ook kan het gebeuren dat een opdrachtgever zijn activiteiten op korte termijn wil uitbreiden naar een ander land. Dat betekent dat het WMS in heel korte tijd speciaal voor deze opdrachtgever en soms zelfs voor een nieuw dc ingericht moet worden. De meeste grote logistiek dienstverleners zoeken daarom een WMS dat ze op eenvoudige wijze zelf kunnen implementeren, zonder tussenkomst van de leverancier.

 

Makkelijk te integreren

Voor een efficiënt proces is het belangrijk dat het WMS is geïntegreerd met de ERP-systemen van de opdrachtgevers. In die ERP-systemen komen immers de orders binnen, die door het WMS afgehandeld moeten worden. Logistiek dienstverleners willen kortom een WMS dat snel en gemakkelijk met veel verschillende ERP-systemen geïntegreerd kan worden.

 

Tracking & tracing

Logistiek dienstverleners krijgen veel vragen van hun opdrachtgevers. Is dat ene artikel nog op voorraad? Is de order voor die belangrijke klant al verzonden? Om eenvoudig op deze vragen antwoord te kunnen geven, hebben veel logistiek dienstverleners een WMS met functionaliteit voor tracking & tracing. Opdrachtgevers – en eventueel ook hun klanten – kunnen dan bijvoorbeeld via internet in het WMS kijken. Aan de hand van een ordernummer of ander gegeven kunnen ze zelf uitzoeken wat de status van een order is. Dat scheelt een heleboel telefoontjes.

 

Value added logistics

Sommige logistiek dienstverleners doen meer dan alleen inslag, opslag en uitslag. Zij doen bijvoorbeeld ook assemblage of lichte productiewerkzaamheden. Er zijn logistiek dienstverleners die bijvoorbeeld computers assembleren of kledingstukken voorzien van prijskaartjes. Het WMS moet dit soort activiteiten kunnen ondersteunen.

 

Activity based costing

De meeste opdrachtgevers van logistiek dienstverleners willen alleen betalen voor de activiteiten die voor hen zijn uitgevoerd, niet voor de activiteiten voor andere opdrachtgevers. Dat betekent dat in het WMS elke handeling apart geregistreerd, van een prijskaartje voorzien en aan een opdrachtgever gekoppeld moet kunnen worden. Een methode die dit mogelijk maakt is activity based costing. Steeds meer WMS’en bieden hiervoor ondersteuning.

Reageer op dit artikel