artikel

General Food Law verplicht vanaf 2005

Warehousing

Dioxine in de kaas? Bedrijven in de levensmiddelenbranche moeten vanaf januari 2005 kunnen tracken & tracen; één schakel in de keten vooruit en achteruit. Terwijl logistiek Nederland hard werkt om aan de General Food Law te kunnen voldoen, is het nog steeds niet duidelijk wat de algemene Europese norm wordt per 1 januari 2005. Moeten we het nu wel of niet kunnen in vier uur? De tijd dringt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 25 juni 2004.

Dioxine in de kaas? Bedrijven in de levensmiddelenbranche moeten vanaf januari 2005 kunnen tracken & tracen; één schakel in de keten vooruit en achteruit. Terwijl logistiek Nederland hard werkt om aan de General Food Law te kunnen voldoen, is het nog steeds niet duidelijk wat de algemene Europese norm wordt per 1 januari 2005. Moeten we het nu wel of niet kunnen in vier uur? De tijd dringt.

 

Is dat alles”, was de eerste gedachte van Han Go op een congres over de General Food Law. Go is logistiek directeur van Go-Tan, leverancier van oosterse levensmiddelen. “Ik wist eerlijk gezegd nog niet zo heel veel van de wet af maar het is voor ons echt geen enkel probleem om vanaf 1 januari 2005 aan de General Food Law (GFL) te voldoen.”

Wat schrijft deze General Food Law van de Europese Unie voor? Iedere schakel in de logistieke keten, die te maken heeft met voedingsmiddelen, diervoeding en voedselproducerende dieren, moet tracking & tracing kunnen uitvoeren voor zowel één schakel vooruit als één achteruit in de keten. De angst voor onveilig voedsel zit er bij de consumenten goed in en dus moet de logistieke keten zo snel mogelijk kunnen optreden om de schade zo beperkt mogelijk te houden tijdens calamiteiten met voedsel.

Han Go: “Wij weten bij ons bedrijf al precies wat er binnenkomt en waar het naar toe gaat. We moeten voor de General Food Law alleen nog de ingrediënten, die in zakken binnenkomen labellen, zodat we precies weten wat uit welke zak in welk levensmiddel gaat en ook waar dat blijft. Het is trouwens nog wel lastig want ik ken geen ERP-standaard dat intern een uniek nummer ondersteunt dat uniek blijft ook na verwerking. Verder moeten we nog wel een goede risico-analyse maken en daar gaan we nu direct mee aan de slag.”

Minder gerust

Jan Droogh, secretaris van de Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie VAI is minder gerust over de aanstaande wet. “Voor samengestelde producten met heel veel ingrediënten kan de General Food Law nog een ingewikkeld verhaal worden. Zeker als een bedrijf gebruik maakt van grondstoffen die van ver moeten komen dan is het lastig.”

Han Go: “Ik had echt de wildste verhalen gehoord over de eisen. Maar in de praktijk is de regelgeving zo ontzettend algemeen gesteld, dat je er al snel aan voldoet. Stel dat een bedrijf absoluut niet kan tracken & tracen, dan geef je je hele klantenbestand af en is er nog niks aan de hand. Want je hebt in dat geval aan de voorwaarden voldaan. Het grootste risico is dat in het uiterste geval het hele magazijn leeggehaald kan worden. Je moet afwegen hoeveel geld dat gaat kosten en hoeveel je gaat investeren om dit te voorkomen.”

Terugverdienen

De wet zegt vooral niet hóe een bedrijf moet tracken & tracen, maar wel wat je moet kunnen; herleiden waar goederen vandaan komen, waar en onder welke omstandig heden ze zijn opgeslagen en waar ze naar toe gaan.

Ook geeft de wet niet aan hoe gedetailleerd de recall-partij moet zijn bij eventuele calamiteiten. Het bedrijf moet simpelweg kunnen aantonen dat de betreffende onveilige partij met voedsel in zijn geheel is verwijderd uit de logistieke keten. Hoe gedetailleerder een bedrijf weet waar zijn goederen zitten, des te kleiner is de partij die teruggeroepen wordt en hoe sneller gereageerd kan met zo min mogelijk kosten.

Onderzoek

Volgens een onderzoek van Jeroen van den Berg Consulting wordt de General Food Law inmiddels door 85 procent van de warehouse management systemen (WMS) ondersteund. Waar het tracken & tracen, volgens de onderzoeker, nog fout zou kunnen lopen is bijvoorbeeld tijdens het omstapelen van pallets met meerdere partijnummers wanneer dit willekeurig plaats vindt zonder scanning.

Een warehouse management systeem aanschaffen of automatiseren is echter absoluut niet verplicht met de GFL zoals sommige logistieke bedrijven denken. Voor de aanschaf van een warehouse management systeem is het vooral verstandig om te overwegen of de aanschaf zich terugverdient op het gebied van bijvoorbeeld foutenreductie en efficiëntie en niet alleen te kijken naar de wensen van de General Food Law. Het maakt niet uit hoe een onderneming het doet, als je maar aan de voorwaarden kan voldoen.

Pim van Loosbroek, directeur Zetes: “De investering in automatisering is zelfs in één dag terugverdiend als je goede merknaam ten grabbel wordt gegooid bij een terughaalactie. Dit wordt zo ontzettend onderschat. Iedereen denkt altijd maar dat het bij zijn bedrijf niet zal gebeuren.

Met goed tracken & tracen verdien je geld en dat je daardoor voldoet aan de General Food Law is daarbij mooi meegenomen. De technieken zijn er klaar voor. De bedrijven moeten het nu gewoon doen. Maar zolang er geen sancties op de naleving van de wet staan, dan vraag ik me écht af of er echt überhaupt iets van terecht komt. Al moet ik ook zeggen dat de grote logistiek dienstverleners het inmiddels al jaren helemaal op orde hebben. Bij productiebedrijven moet er nog wel een grote slag worden gemaakt.”

Algemeen geformuleerd

De General Food Law is behoorlijk algemeen geformuleerd maar de Europese Unie heeft de lidstaten te kennen gegeven dat ze kunnen nadenken over de invulling van richtlijnen.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wil graag op een aantal punten de wet verduidelijken. “Niet om het allemaal extra aan te scherpen maar juist om het makkelijker en overzichtelijker te maken”, zegt Ria Westendorp, beleidsmedewerker Voedselveiligheid van het Ministerie van VWS op een EAN-congres.

Binnen vier uur

De VWA wenst dat ieder bedrijf verplicht is om binnen vier uur te kunnen aangeven aan wie onveilige goederen zijn geleverd. De vier uur gaat in op het moment dat er een melding binnenkomt bij het VWA. Enkele andere Europese landen hanteren op dit punt bijvoorbeeld de norm ‘zo snel mogelijk.’

De logistieke procedures moeten in Nederland volgens de VWA worden vastgelegd aan de hand van een traceringsanalyse. De hele keten moet weten wanneer, van wie en welke goederen binnenkomen, welke handelingen ermee zijn verricht in het magazijn en onder welke omstandigheden, wanneer de goederen de deur zijn uitgegaan en waar ze zijn gebleven bij de uitslag. Ook moet uit deze analyse de grootte van een eventuele recall blijken. Verder moet het bedrijf aantonen hoe ze informatie verzamelen om de recall uit te voeren. 

‘Irritant’

Jan Droogh: “Wat ik irritant aan de hele kwestie vind, is dat het bedrijfsleven denkt dat dit de Nederlandse norm is. Maar dit is nou net niet het geval. Het is zo dat de Nederlandse overheid met deze wensen Europa in gaat om een harmonisatie te realiseren op Europees niveau. Maar het wordt langzamerhand allemaal wel kort dag als die harmonisatie nog rond moet komen en bedrijven moeten er vervolgens ook nog aan kunnen voldoen.”

Rond de zomer moet er meer duidelijkheid komen over de General Food Law. Wel stelt Nederland de wensen scherper dan de rest van de Europa. En dit betekent dus dat een bedrijf, dat voldoet aan het huidige Nederlandse wensenpakket, goed zit.

DE GENERAL FOOD LAW IN HET KORT: 

• de wet geldt voor voedingsmiddelen, diervoeding en voedselproducerende dieren;

• per 1 januari 2005 moet iedere schakel in deze branche kunnen tracken & tracen: één schakel vooruit en achteruit in de keten;

• een logistiek bedrijf is zelf verantwoordelijk voor risico-analyse omtrent een eventuele recall en bepaalt op welk niveau tracking & tracing moet plaatsvinden

• interpretatie van de wet door de Voedsel- en Waren Autoriteit in Nederland: iedere schakel moet kunnen zorgen voor de juiste informatie binnen vier uur, procedures opstellen voor traceringsanalyse en kunnen aangeven hoe ze de omvang van de recall-partij bepalen.

Reageer op dit artikel