artikel

Het verschil tussen schoon en schoonst

Warehousing

De toestand van de magazijnvloer zegt veel over de cultuur van een bedrijf. Een schone vloer geeft niet alleen een goede indruk maar zorgt ook voor een prettige en veilige werkomgeving. Voor elk vloeroppervlak is wel een passende reinigingsmachine te vinden: van duur en geavanceerd tot compact en voordelig.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 22 januari 2003.

‘Hoe schoon wilt u de vloer hebben’ is de eerste vraag die een leverancier van reinigingsmachines stelt aan potentiële klanten. Aan het uiterlijk van de vloer van een non-foodmagazijn stellen we heel andere eisen dan aan een vloer in de levensmiddelenbranche. De huidige reinigingstechnieken bieden gelukkig voldoende mogelijkheden om vervuilde magazijnvloeroppervlakken in alle gradaties schoon te krijgen. Maar tussen schoon en schoonst zit een groot prijsverschil. De mate van vervuiling, de frequentie van het reinigen, het type vloer, het te reinigen oppervlak en het gebruik van de ruimte spelen een doorslaggevende rol in de juiste reinigingsmethode met bijbehorende machine.
 

Rondslingerend vuil op magazijnvloeren staat niet alleen slordig, maar kan zelfs onveilige situaties veroorzaken. In de levensmiddelenbranche speelt vooral het hygiëneaspect een doorslaggevende rol. Maar ook brandgevaar, het risico van uitglijden en storingen aan apparatuur in magazijnen kunnen het gevolg zijn van vervuiling. Opgeslagen producten en goederen moeten smetteloos bij de afnemers worden bezorgd, want stoffige, vieze dozen zijn een slecht visitekaartje. Het is dus zaak het magazijn zo schoon mogelijk te houden.

Een vervuilde vloer wordt doorgaans ook alleen maar vuil-er, omdat deze uitnodigt om de rommel maar van je af te gooien. Frequent reinigen met een machine doorbreekt deze vicieuze cirkel. De investering in periodieke reiniging betaalt zichzelf op deze wijze snel terug.
 

Vegen of schrobben

De simpelste en goedkoopste reinigingsmethode is natuurlijk de oude vertrouwde bezem. De investering is vrijwel nihil, maar vegen kost veel inspanning en tijd. Het animo bij het magazijnpersoneel om de bezem te pakken, zal aan het eind van een werkdag niet bijzonder groot zijn. Met een veegmachine gaat schoonmaken een stuk leuker en veel sneller. Ter vergelijking: een kleine zitveger veegt al gauw 30 keer sneller dan een handbezem. Een veegmachine volstaat voor een optisch schoon resultaat.

Schrobben levert een schoner resultaat op, maar dan moeten grotere stukken rondslingerend vuil zoals bij voorbeeld folie, papier en omsnoeringsmateriaal wel eerst zijn opgeveegd. Deze zaken beschadigen op den duur niet alleen de schrobborstels of -pads, maar blijven ook voor het dweilrubber hangen, waardoor juist lelijke strepen over de gedweilde vloer worden getrokken.
 

De aanschaf van een aparte veeg- en schrobmachine trekt echter wel een flinke wissel op de investeringsbudget. De keuze voor een gecombineerde machine lijkt daarom een voor de hand liggend. In één arbeidsgang wordt zowel geveegd als geschrobd. Daarbij wordt met water en eventueel een reinigingsmiddel gewerkt. Het stof wordt zo gebonden en dwarrelt het niet meer op. De vuiloplossing wordt ten slotte afgezogen en in een tank opgevangen. Een enkele combimachine is doorgaans in aanschaf goedkoper dan een aparte veeg- en schrobmachine samen. De grootste besparing zit echter in de arbeidskosten omdat in er één arbeidsgang wordt geveegd en geschrobd. Toch moeten er geen al te hoge verwachtingen worden gesteld aan zo’n combimachine, want het is een compromis. Dat wil zeggen: het vegen vormt geen aparte functie, maar vindt gelijktijdig met het schrobben plaats, waarna het natte vuil wordt afgezogen. Het veegresultaat schiet er zodoende een beetje bij in. Het schrobben gebeurt wel op niveau. Voor kleiner zwerfvuil en stof is de veeg- en zuigcapaciteit doorgaans wel voldoende.
 

Zelf doen of uit besteden

De meest verkochte combimachines zijn uitgerust met schijfborstels of disks, circa 20 procent heeft de cilindrische walsexemplaren. Het schrobvermogen van disks is vanwege het grotere contactoppervlak en de aanlegdruk doorgaans hoger dan die van cilindrische uitvoeringen. De grotere aanlegdruk vergt echter ook meer energie en beperkt daarmee de praktische inzetduur. Ter vergelijking: een machine voorzien van cilindrische walsborstels kan doorgaans ruim een uur langer worden ingezet dan een versie met disks.

Hoe hoger de benodigde capaciteit des te hoger de aanschafprijs van een reinigingsmachine. De volwaardige combimachines voor het zware werk – die zowel perfect vegen als schrobben – hebben een kostprijs van boven de 45.000 euro. Vooral de grote bedrijven, met een groot vloeroppervlak vanaf circa 30.000 vierkante meter, leasen of huren dan ook dergelijke machines met of zonder onderhoudscontract. Ook zien we in deze categorie dat het schoonmaken steeds vaker wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Voor kleinere tot middelgrote magazijnen met effectief te reinigen vloeroppervlakken tot circa 5000 vierkante meter volstaan ook de kleine, compacte en populair geprijsde combimachines, waarvan we er twee nader hebben bekeken. Een schrobmachine met cilindrische walsborstels van Nilfisk-Advance en een soortgelijk toestel van Hako.
   

De test

De vele heftrucktests van het afgelopen jaar hebben op de stoffige betonvloer van de Transport+Opslag testlocatie lelijke zwarte bandensporen achtergelaten. Samen met zand en binnengewaaid zwerfvuil werd het hoog tijd voor een grote schoonmaakbeurt van het vloeroppervlak van circa 2500 vierkante meter. In plaats van een aparte veeg- of schrobmachine, kozen we voor de impressie van praktische en redelijk betaalbare schrob/zuigcombinaties met cilindrische borstels. Zitters of meerijders wel te verstaan, want de trend is dat vrijwel niemand meer bereid is om langdurig achter een machine te lopen.

Het vloeroppervlak werd voor iedere machine in drie gelijke stukken verdeeld, waarbij we zoveel als mogelijk rekening hielden met een zo gelijkmatig mogelijke vervuiling van de vloer. Er werd op dit stuk niet voorgeveegd. Over een lengte van tweemaal 35 meter moesten de machines een strook van circa drie meter breed gelijktijdig schrobben en zuigen. Daarvoor moesten beide machines per strook tenminste drie keer heen en weer rijden, waarna we het resultaat op het oog beoordeelden. De watertoevoer en borsteldruk voor het schrobben werd voor beide machines gelijk ingesteld.
 

Conclusies

Beide machines leverden vergelijkbare resultaten af en ook qua benodigde tijd ontliepen ze elkaar weinig. Met het los op de vloer liggende zand, stof en overige kleine ongerechtigheden hadden beide machines geen moeite. Alles werd keurig weggeveegd. Ook het schrobben leverde een streeploos resultaat. Aangezien de magazijnvloer van de testlocatie op sommige plekken erg rijkelijk met grof zwerfvuil was bedekt, lieten we voor alle zekerheid ook een aparte zit/veegmachine van het merk Eureka met zijborstel van Lamers reinigingstechniek aanrukken, om de vloer op die plekken eerst een veegbeurt te geven voordat de schrobbers ook daar hun gang konden gaan. We concluderen dat de beide combi’s niet kunnen tippen aan de veegcapaciteiten van deze compacte veger. Een andere conclusie is dat een enkele schrobbeurt niet volstaat om een niet of slecht onderhouden vloer in één keer mooi op te leveren. Beide schrobmachines hebben grote moeite met de ingebrande bandensporen die de heftrucks in de loop van tijd op de vloer hebben achtergelaten. Deze konden slechts worden verwijderd na het vooraf inweken met een vrij agressief oplosmiddel. Indien de reinigingseisen niet al te hoog worden gesteld, voldoen deze compacte schrob/ zuigmachines over het algemeen goed. Vlekken en bandensporen moeten eigenlijk zo snel mogelijk na het ontstaan worden verwijderd. Met periodiek reinigen wordt de vloer dan optisch in de oorspronkelijke conditie gehouden. Na de reiniging en droging lichtte de aanvankelijk doffe stoffige vloer weliswaar mooi matglanzend op, maar de oude en dieper in het beton gedrongen vlekken waren slechts gedeeltelijk verwijderd. Hierdoor kon er na één enkele reinigingssessie geen sprake zijn van een vlekkeloos eindresultaat.

 

HAKO 750BR

De Hako is de jongste van de twee typen. Vrij recent op de markt en dat is te zien aan de moderne vormgeving. De hoge achterzijde van het voertuig combineert de schoon- en vuilwatertank. Het lozen van de vuilwatertank gaat met behulp van twee achterop de machine gemonteerde slangen. De machine is vanaf beide zijden toegankelijk en biedt aan weerszijden veel zicht voor de chauffeur. De bediening is overzichtelijk met duidelijke pictogrammen en kinderlijk eenvoudig in het gebruik. Op de vloerplaat treffen we een rij- en een rempedaal aan. De gewenste rijrichting wordt met een schakelaar aan de stuurkolom gekozen. Het gebruikte reinigingsmiddel is Hako Cleanol HD (Heavy Duty). Er wordt circa 1,5 liter per 100 liter water gebruikt. Het vaatje van tien liter kost circa 30 euro. De mengverhouding hangt af van de mate van vervuiling. Het middel kaliumhydroxide is bijtend, waarschuwt het etiket en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Na de behandeling was de vloer ogenschijnlijk netjes schoon, maar met dit middel kregen we de hardnekkig ingebrande bandensporen niet weg. Voor het reinigen van de bandensporen werd vervolgens het middel Cleanol R (rubber) ingezet. Het beste is om de bandensporen voor te behandelen, want de chemie heeft tijd nodig. Met een schuurspons werden de ergste bandensporen eerst handmatig voorbewerkt, waarna de Hako de restanten vlekkeloos wegschrobde. Een tijdrovende en arbeidsintensieve klus. Het meest opmerkelijke, waarmee deze machine zich van de andere onderscheidt, is de ingebouwde lader voor het tractiepakket. Hiermee kan de machine bij iedere 220 volt contactdoos in het bedrijf worden bijgeladen. Het dweilrubber kan worden gekeerd en is zowel aan de boven- als onderzijde te gebruiken.

 

NILFISK-ADVANCE BR700

De Nilfisk-Advance BR700 serie is circa vijf jaar op de markt. De schoonwatertank zit naast de bestuurder, de vuilwatertank kan aan de achterzijde worden afgenomen, waardoor deze naderhand makkelijk is te reinigen. Met een aanwezige reserve vuilwatertank kan er dan snel worden doorgeschrobd. Het vuilwater kan desgewenst ook met behulp van twee slangen achter op de tank worden geloosd. Met de verwijderde tank is ook het tractiepakket makkelijk bereikbaar en zodoende kan er met wisselbatterijen worden gewerkt, wat de inzetduur ten goede komt. De bestuurder kan alleen aan de rechterzijde op- en afstappen. Op de vloerplaat treffen we naast het rempedaal een opvallend lang uitgevoerd rijpedaal aan. De gewenste rijrichting wordt dan ook door het kantelen van de rechtervoet bepaald. De lange uitvoering van het pedaal is even wennen, maar handig is het wel. De Nilfisk laat zich gemakkelijk bedienen. De machine heeft in tegenstelling tot de Hako geen ingebouwde lader, die moet er los worden bijgekocht. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan met een volle lading circa vier uur aan een stuk worden gereden en gereinigd. Het dweilrubber is vierzijdig te gebruiken: boven en onder, voor en achter. De Nilfisk geeft vergelijkbare reinigingsresultaten als de Hako. Ook met bandensporen heeft deze machine soortgelijke problemen. Om de verschillen tussen cilindrische walsborstels en schijfborstels aan te tonen had Nilfisk op eigen initiatief ook een diskversie uit dezelfde BR700-serie meegenomen. Deze reinigde de vloer met de bandensporen inderdaad beter dan de cilindrische borstelversies. Maar ook hier moesten de bandensporen vooraf met het agressieve oplosmiddel Cleanol R worden ingeweekt. Aansluitend moest er meerdere keren over dezelfde plekken worden geschrobd, voordat het resultaat enigszins bevredigend was

Tabel bij artikel:

DE VERGELIJKING

Zie complete pdf-pagina: pag. 21

Grafiek bij artikel:

DE CIRKEL VAN SINNER

De reinigingscapaciteit wordt bepaald door de grootte van de machine en de toegepaste borstels. Daarnaast spelen temperatuur, chemie en tijd ook een belangrijke rol. De reinigingsbranche noemt dit de cirkel van Sinner. Deze laat zien dat er een mix van vier essentiële factoren moeten worden ingezet om het juiste resultaat in een reinigingsproces te halen: temperatuur, tijd, chemie (schoonmaakmiddelen) en mechanische energie (machine met de borstels). Deze zijn onderling deels uitwisselbaar. Het weglaten van één van de factoren leidt doorgaans tot een sterke teruggang in het reinigings- en hygiëneresultaat.

 

Reageer op dit artikel