artikel

Vind het ideale WMS

Warehousing

Voordat de zoektocht naar het best passende warehouse management systeem (WMS) kan beginnen, is het zaak eerst een helder beeld te krijgen van het eigen magazijn en de daarin onmisbare functionaliteiten. Groenewout-consultant Eric Hereijgers, openingsspreker op de Elsevier WMS-dag, helpt het plaatje van het magazijn in te kleuren.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 13 maart 2002.

 

Je leest ze niet zo vaak, maar er zijn heel wat verhalen van bedrijven die voor veel geld een standaard warehouse management systeem (WMS) aanschaffen dat achteraf onbruikbaar blijkt te zijn. Dat bewijst eens te meer dat een goede pakketselectie van cruciaal belang is. Een goed selectietraject begint met het inventariseren van de wensen en eisen met betrekking tot een WMS-pakket. Dat levert een lijstje met benodigde functionaliteiten op. Het spreekt voor zich dat de functionaliteiten die voor de bedrijfsvoering van doorslaggevend belang zijn – de kritische succesfactoren – het belangrijkst zijn bij de pakketselectie.
Hoe bepaal je nu wat deze kritische succesfactoren zijn? Welke functionaliteiten zijn voor welk type magazijn onmisbaar? Eric Hereijgers heeft als consultant van Groenewout jarenlange ervaring in het opstellen van logistieke processen en het inrichten van magazijnen. Speciaal voor de Elsevier WMS-dag (www.wmsdag.nl) heeft hij zich in bovenstaande vragen verdiept. In zijn uitgebreide antwoord onderscheidt Hereijgers drie aspecten die bepalen wat de kritische succesfactoren voor een magazijn zijn: de branche, de macht en plaats in de keten en de magazijninrichting.

     

Branche

Het eerste aspect dat Hereijgers noemt, is de branche waarin het magazijn opereert. “De branche bepaalt immers de regelgeving waarmee een bedrijf te maken heeft, de wensen en eisen van klanten en de productspecificatie”, zegt de consultant. De regelgeving bijvoorbeeld kan belangrijke gevolgen hebben voor de wijze van registreren in een WMS-pakket. Hereijgers noemt een aantal voorbeelden.

 • Houdbaarheid. Houdbaarheidsdata moeten in een pakket kunnen worden vastgelegd om te voorkomen dat verouderde producten de deur uit gaan.
 • Douanebepalingen. Van elk geïmporteerd product moet het land van herkomst kunnen worden geregistreerd.
 • Tracking & tracing. Vanwege de volksgezondheid of productaansprakelijkheid moet van elk product kunnen worden achterhaald uit welke levering of batch het afkomstig is, waar het vandaan komt en waar het heen is gegaan.
 • Fouttolerantie. Wanneer de uitlevering van foutieve producten grote risico’s met zich mee brengt, worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van het pickproces.
 • Kwaliteitsinspectie. In sommige branches is het noodzakelijk om de binnengekomen goederen middels steekproeven te controleren alvorens ze vrij te geven.
 • De wensen en eisen van klanten met betrekking tot de wijze waarop orders worden geplaatst of goederen worden verzonden, kunnen per branche verschillen. Een toelichting:
 • Orderpatroon. In een branche waarin leversnelheid van groot belang is, worden dikwijls meerdere orders per dag geplaatst die wel tegelijk moeten worden verzonden.
 • Verzendingswijze. Sommige klanten eisen dat de artikelen in een bepaalde volgorde worden gestapeld omdat de handling bij de ontvangende partij dan beperkt blijft.
 • Tenslotte bepaalt de branche ook in belangrijke mate de productspecificaties.
 • Waarde van producten. Voor zeer waardevolle producten is serienummerregistratie een vereiste.
 •  Breedte assortiment. In geval van een groot aantal artikelnummers kan batchgewijs orderpicken noodzakelijk zijn.

Positie in de keten

Behalve de branche waarin een bedrijf opereert, is ook de positie in de keten van grote invloed. “Een bedrijf met veel macht in de keten heeft grote invloed op de wijze waarop goederen het eigen magazijn inkomen en verlaten”, licht Hereijgers toe. In dat geval dicteren niet de leveranciers of de klanten, maar de eigen interne processen de wijze waarop deze activiteiten worden ingevuld. Is het omgekeerde het geval, dan is de onvoorspelbaarheid en diversiteit in de wijze van goederenontvangst of verzending groot. Het WMS moet hierop flexibel kunnen inspelen. Als het gaat om de inkomende goederenstroom, is een viertal aspecten van belang:

 1. Informatie. Het kan gebeuren dat artikelen arriveren waarover geen concrete informatie beschikbaar is.
 2. Uniformiteit in aantallen. Het ene WMS-pakket gaat beter om met verschillende aantallen per doos dan het anderen.
 3. Uniformiteit in verpakking. Een regelmatig wisselende verpakkingsgrootte kan problemen opleveren als bij de inslag rekening wordt gehouden met het volume van het product.
 4. Mixed pallets. Als een pallet of andere ladingdrager verschillende artikelen bevat, moet het WMS het sorteerproces kunnen ondersteunen.

Bij uitgaande goederenstroom onderscheidt Hereijgers drie aspecten:

 1. Verzendingswijze. Als klanten niet willen dat een order in meerdere delen wordt afgeleverd, moeten de deelleveringen na het orderpickproces kunnen worden samengevoegd.
 2. Orderpickprioriteiten. Als klanten aan hun orders verschillende prioriteiten toekennen, is dat van belang bij het orderpicken.
 3. Tracking & tracing. Sommige klanten willen op de hoogte worden gehouden van de status van hun orders.

Magazijninrichting

Een WMS-pakket moet rekening kunnen houden met de inrichting van het magazijn. “Als de inrichting niet wordt ondersteund, betekent het dat het magazijn niet optimaal kan worden benut”, aldus Hereijgers.

 • Geautomatiseerd magazijn. Material handling systemen hebben vaak hun eigen automatiseringssysteem, dat echter wel moet worden gekoppeld met een WMS.
 • Bredegangenmagazijn. Dit type magazijn is flexibel in gebruik en wordt vaak ingezet in situaties met veel verschillende producten. De besturing is complex omdat het aantal vrijheidsgraden van mensen en machines veel groter is dan bij een geautomatiseerd magazijn.
 • Smallegangenmagazijn. Het inslag- als uitslagproces van hele pallets wordt uitgevoerd door andere trucks dan het picken van dozen van pallets. Het WMS-pakket moet hiermee kunnen omgaan.
 • Met zijn verhaal wil Hereijgers duidelijk maken dat de kritische succesfactoren – de ‘onmisbare’ functionaliteiten – voor een groot deel vastliggen als een bedrijf antwoord kan geven op de volgende vragen:
 • In welke branche opereert het bedrijf?
 • Hoeveel macht heeft het bedrijf?
 • Wat is de plaats van het magazijn in de keten?
 • Hoe ziet de inrichting van het magazijn eruit?

In bijgaande, niet uitputtende tabel is de relatie aangegeven tussen de mogelijke antwoorden en de kritische succesfactoren. Een bedrijf dat aan de hand van bovenstaande vragen het plaatje van zijn magazijn heeft ingekleurd, kan in de tabel terugvinden welke functionaliteiten van belang zijn bij de selectie van een passend WMS-pakket. Op de Elsevier WMS-dag gaat Hereijgers hierop dieper in.

Welke functionaliteiten zijn belangrijk?

Reageer op dit artikel