nieuws

Zo moet Nederlandse logistiek competitiever, veiliger en duurzamer worden

Supply chain 1187

De Nederlandse logistiek, zowel internationaal als nationaal, moet competitiever, veiliger en duurzamer worden. Hoe dit moet staat in het visiedocument ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Een initiatief van de Logistieke Alliantie, een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders.

Zo moet Nederlandse logistiek competitiever, veiliger en duurzamer worden

De aan-, afvoer en levering van goederen moet ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvinden. Dat is in een notendop de visie van de Logistieke Alliantie. De achttien betrokken partijen willen met een ambitieus programma genaamd ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.

Visie 2040 voor de minister

Steven Lak, algemeen voorzitter van evofenedex en voorzitter van de Logistieke Alliantie: “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen.” De visie is onderdeel van de overkoepelende visie van de Topsector Logistiek

 

logistieke-alliantie

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen prijst het initiatief dat begin dit jaar al grotendeels uitlekte. Zij kreeg vandaag het visierapport uitgereikt uit handen van Aad Veenman, voorzitter van de Topsector Logistiek. Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfsleven breed te gaan maken.”

Emissievrij, duurzaam transport

Een belangrijk speerpunt in de visie is schoon transport van goederen. De 18 partners constateren een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf. Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”

 

Lees ook
Hoe regel je de eis voor emissievrij transport in tender en contract?

 

Kilometerheffing

Ook is de alliantie voorstander van kilometerheffing voor vrachtwagens en  alle andere modaliteiten: ‘ Vaste belastingen en heffingen zijn afgeschaft. In plaats daarvan is een systeem van beprijzen van gebruik van infrastructuur in 2040 zowel in het weg-, water-, spoor- als luchtvervoer geaccepteerd.’

 

Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt.De Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, Transport en Logistiek Nederland,  VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs

 

 

Einde aan leegrijden

De initiatiefnemers willen ook leegrijden uitbannen. Dit moet onder gebeuren door slim gebruik van data in de logistieke keten, valt te lezen in het rapport. De organisatie van het vervoer gebeurt in 2040 door ketenpartijen samen, op basis van gedeelde data en slimme software. Lading wordt (mede) hierdoor altijd vervoerd met de voor dat moment meest geschikte modaliteit (synchromodaliteit en modal shift), waarbij duurzaamheid nadrukkelijk wordt meegewogen.

 

Lees ook
*In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport

*Data delen ldv’ers  tussen denken en doen zit een groot gat

 

Veiligheid

Veiligheid is in 2040 verankerd in een versterkte veiligheidscultuur, verbeterde overheidsregels en goede handhaving. Partijen zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die vraagt om een ketenbenadering. Gebruik van nieuwe technologie – zoals informatie delen, automatische besturing en drones – is daarbij standaard voor het toetsen van veiligheid en het vooraf goed inschatten van risico’s. Via de veiligheidsnetwerken van de verschillende ondernemersorganisaties leren bedrijven actief van elkaars fouten en oplossingen. Transparantie en vertrouwen zijn hiervoor essentieel, staat te lezen in het rapport.

 

 

 

Reageer op dit artikel