nieuws

Vervolg op control tower voor container corridor

Supply chain 860

Voor de vervoerscorridor Rotterdam – Venlo is de Topsector Logistiek op zoek naar IT bedrijven, die mee willen helpen aan de ontwikkeling van een specifieke control tower.

Vervolg op control tower voor container corridor

Doel van de aanbesteding is om een marktpartij te selecteren, die in staat is efficiencywinst te boeken voor het containerwegvervoer op de corridor Rotterdam – Moerdijk – Tilburg – Venlo. Dat moet gaan gebeuren door data van wegvervoerders, verladers, terminals, depots, wegbeheerders te verzamelen en te ontsluiten. Het initiatief bouwt verder op de eerder ontwikkelde Mainport Control Tower.

Realtime verkeersinformatie

Meer transportvolumes, verminderende bereikbaarheid in Nederland en de roep om duurzamer transport heeft het Havenbedrijf Rotterdam, Transport en Logistiek Nederland en een aantal andere partijen ertoe aangezet om in 2017-2018 de Mainport Control Tower op te zetten. Daarmee krijgen vervoerders realtime verkeersinformatie beschikbaar in Zuid-Holland; informatie waarmee zij hun ritten optimaal kunnen inplannen en uitvoeren. Ook is een start gemaakt met het koppelen van de control tower met IT-systemen (TMS en fleetmanagementsystemen) van container­vervoerders over de weg. Op basis van deze data afkomstig uit bestaande  IT-systemen is inzicht ontstaan in de wacht- en verblijftijden bij de containerterminals in het havengebied. Dit initiatief krijgt nu een vervolg.

Deze maand aanmelden

De Topsector Logistiek zal in eerste instantie vijf marktpartijen selecteren om met hulp van hun (markt)kennis te komen tot een optimaal en kansrijk plan voor het vervolg. Daarna volgt de definitieve selectie.
IT-dienstverleners die willen bijdragen aan een efficiënte corridor Rotterdam – Venlo kunnen zich aanmelden. Dat kan nog voor 9 augustus via de ‘concurrentiegerichte dialoog’ die de Topsector Logistiek heeft uitgeschreven.

Reageer op dit artikel