nieuws

Topsector Logistiek: In 2050 emissie met 95% gereduceerd

Supply chain 3227

Concurrerend, emissieloos, veilig. Topsector Logistiek presenteert zijn toekomstvisie op de sector Transport en Logistiek. De ambitie is fors, de uitdagingen misschien nog wel groter.

Topsector Logistiek: In 2050 emissie met 95% gereduceerd

Ja, alweer een visiedocument. Gelijktijdig met de presentatie van de toekomstvisie van de Logistieke Alliantie, presenteerde ook Topsector Logistiek zijn ideeën. In het document ‘Logistiek en goederenvervoer in 2050’ beschrijft de Topsector hoe het nu verder moet met de logistieke sector.

De twee documenten verschillen niet veel van elkaar; sterker nog: het visiedocument van de Logistieke Alliantie is onderdeel van de overkoepelende visie van de Topsector Logistiek. Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek en Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie, ondertekenden op 4 juli hun gezamenlijke ambitiedocument ‘Logistiek en goederenvervoer in 2050’.

7 thema’s centraal

De gezamenlijke zijn ondergebracht in 7 thema’s. Zo wordt onder meer gewerkt aan kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen op het gebied van elektrisch vervoer, horizontale ketensamenwerking en alternatieve energiebronnen.

 

logistiek-ambitie-topsector

 

Binnen thema verduurzaming wordt gezocht naar een juiste balans tussen 95% minder CO2 uitstoot in 2050 en het behouden van het concurrentievermogen van de sector. Op het gebied van veiligheid wordt de komende tijd vanuit een ketenbenadering gewerkt aan een nog sterkere veiligheidscultuur.

Lees ook
‘Ketensamenwerking is wat we nodig hebben in duurzaam transport’

 

Aad Veenman: “Met dit ambitiedocument leggen we de lat hoog. Dat is ook nodig willen we in Nederland een logistieke systeem hebben dat in 2050 concurrerend, emissievrij en veilig is.” Minister van Nieuwenhuizen: “Nederland loopt voorop met innovaties die onze logistiek veiliger en schoner maken. Met dit pakket laten de sector en partners zien hiermee te blijven werken aan het transport van de toekomst.”

Hoe nu verder

Aan visie dus geen gebrek. Doel is nu om tot concrete afspraken en invulling te komen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid zullen op korte termijn afzonderlijke trajecten in gang zetten, gericht op het realiseren van de geformuleerde ambitie.

Reageer op dit artikel