nieuws

Acht nieuwe projecten voor duurzamere logistiek

Supply chain 1204

Opnieuw zijn projecten goedgekeurd, die logistieke vernieuwing koppelen aan verantwoord ondernemen en het verminderen van de druk op de samenleving. NWO selecteerde acht onderzoeksvoorstellen namens de Topsector Logistiek, waarmee in totaal 12.7 miljoen euro aan financiële ondersteuning is gemoeid.

Acht nieuwe projecten voor duurzamere logistiek

De tweede call voor innovatieprojecten in het programma Lighthouse heeft acht zogenaamde Living Labs opgeleverd. Het zijn projecten waarbinnen experimenten worden uitgevoerd om nieuwe oplossingen uit te proberen. Hoofddoelstelling in alle projecten betreft vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem. Dit zijn de acht projecten, die bedoeld zijn om vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van de grond te trekken.

1 BCLivingLab – Windesheim
Thema: blockchain

Betrouwbare data is essentieel voor de ontwikkeling van een circulaire economie en het verlagen van de impact van supply chains op het milieu. In de praktijk is het lastig om data-uitwisseling binnen de volledige keten te realiseren. Dat worden verbeterd met blockchain. BCLivingLab richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden tot de toepassing van de blockchain technologie specifiek in de logistiek. Tijdens het project worden vier fysieke knooppunten en een virtuele opslagplaats ontwikkeld voor het ontwikkelen van kennis over blockchain ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor het opbouwen van gebruikscases en het experimenteren met toepassingen. De bovenliggende ambitie is om een community op te bouwen met geïnteresseerde partijen om betrokken te zijn bij huidige en toekomstige initiatieven omtrent blockchain.
Projectleider: Michiel Steeman – Hogeschool Windesheim

2 Sharehouse – TNO
Thema: magazijnautomatisering

Binnen het project Sharehouse krijgen bedrijven in het STC de kans om te experimenteren met eigen technologie. De experimenten worden wetenschappelijk ondersteund en zijn gericht op dataverzameling ter verbetering van magazijnactiviteiten. Op die manier moet meer inzicht ontstaan over moderne technologieën, mens-technologie interactie, technologieadoptie en sociale innovatie, veiligheid, ethiek, duurzaamheid en de benodigde skills voor (toekomstige) medewerkers in de logistiek. Sharehouse creëert tevens een open leeromgeving voor studenten en bedrijven (MKB met name), zodat ze in een praktijkomgeving ervaren hoe zij autonoom rijdende trucks, virtual/augmented reality, wearables en exoskeletten voor goederenverwerking in een magazijn kunnen implementeren en beheersen. Het idee is om publiek-private communities op te bouwen om van elkaars ervaringen te leren en zo te zorgen voor duurzame samenwerking tussen de belangrijkste stakeholders.
Projectleider: Paul Preenen – TNO

3 Catalyst – TNO
Thema: autonoom transport

Digitalisering en automatisering zou moeten leiden tot het versneld realiseren van een adaptief, verbonden en duurzaam logistiek systeem. Met Catalyst wordt het potentieel en de impact van Connected Automated Transport (CAT) bepaald door middel van het testen en implementeren van oplossingen in echte situaties. In dit project experimenteren de deelnemers met smart yards en connected corridors. Dit leidt tot onderzoeksvragen omtrent integratie van de supply chain, gebruikers, infrastructuur, gegevens en beleid. De resultaten moeten leiden tot overkoepelende lessen over de implementatie van CAT voor potentiële gebruikers en betrokken gemeenschappen. Op deze manier ondersteunt Catalyst logistieke partners in de gehele supply chain bij de voorbereiding op CAT.
Projectleider: Robbert Janssen – TNO

4 Cilolab – TNO
Thema: stadslogistiek

Het project draagt bij aan de transitie van het UFT (Urban Freight Transport) richting emissievrije stadslogistiek in 2025. Cilolab gaat dat doen door middel met nader onderzoek naar alternatieven voor logistieke activiteiten in steden. In het bijzonder richt het project zich op succesvolle logistieke initiatieven, die snel kunnen worden opgeschaald en elders toegepast. De nadruk ligt op concepten die het loskoppelen tussen verschillende transportmogelijkheden naar de steden en in stedelijk gebied mogelijk maken. Binnen Cilolab werken diverse partijen, zoals vervoersmaatschappijen, belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijk partners. Door middel van voortdurende controle en analyse worden deze oplossingen geëvalueerd en verder ontwikkeld binnen deze experimentele omgeving.
Projectleider: Hans Quak – TNO

5 Summalab – TU Delft
Thema: last mile

Verstedelijking en toenemende congestie leiden ertoe, dat steden experimenteren met innovatieve oplossingen om personen en goederen te vervoeren met minder emissies en ruimtebeslag. Summalab verbindt en ondersteunt deze experimenten, faciliteert het leerproces en versnelt de opschaling van veelbelovende oplossingen. Het project kijkt gericht naar last mile, deur-tot-deur oplossingen en het efficiënte gebruik van stedelijke infrastructuur. Vanuit de analyse en de resultaten van experimenten ontwikkelt Summalab tools om effectiviteit, participatie van burgers en bedrijven, technische en financiële haalbaarheid van concepten te vergroten. Nieuwe vervoersmodellen moeten inzicht verschaffen in de effectiviteit van innovatieve combinaties op grote schaal.
Projectleider: prof. Bart van Arem – TU Delft.

6 FT Maas – TU Delft
Thema: vervoerscorridors

De integratie van logistiek en het beheer van verkeersinformatie is het belangrijkste onderwerp binnen FT Maas (wat staat voor: Freight Traffic Management As A Service). Beide vakgebieden digitaliseren in rap tempo, maar operationele verbindingen en connecties zijn schaars. Het is de missie van het FT Maas Living Lab om deze twee subsystemen met elkaar te verbinden door het ontwikkelen, implementeren en testen van integratiesoftware. Het project richt zich specifiek op de International Freight Corridor South (Rotterdam-Venlo) en beheert drie bestaande initiatieven en zes sub-onderzoeksprojecten. In het onderzoek richten de deelnemers zich op vraagstukken over waardecreatie, analyse en optimalisatie van zowel logistiek en verkeersbeheer op netwerkniveau.
Projectleider: prof. Lóri Tavasszy – TU Delft

7 Smiles – RUG
Thema: regionale ontwikkeling

In Smiles is het de bedoeling om tot een living lab te komen voor de Noordelijke provincies en dat te gebruiken als testcentrum voor het onderzoeken van de kansen van logistieke deelsystemen. Daaruit moet blijken welke barrières er zijn en hoe die kunnen worden aanpakt. Samen met zeven faculteiten van de RUG en enkele van de belangrijkste publiek-private partners uit de regio bekijken de deelnemers in het project de economische, technische, juridische, ethische en psychologische kansen en barrières van verschillende logistieke deelsystemen. Op termijn moet het living lab een plek zijn waar wetenschap, praktijk en opleiding samen komen om te werken aan een duurzame toekomst.
Projectleider: prof. Linda Steg – Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

8 SSCMH – HAN
Thema: toelevering zorgsector

Het Living Lab SSCMH bestaat uit twee fieldlabs. Het Heijendaal fieldlab in Nijmegen zal zich primair richten op het ontwikkelen van logistieke concepten voor emissievrije, gebundelde last-mile oplossingen richting campus Heijendaal met als doel meer duurzaamheid, veiligheid en minder verkeersoverlast. Daarnaast zal in Deventer het Carinova fieldlab worden opgestart. Dit project richt zich op het slim integreren van zorg, welzijn en logistieke stromen rondom burgers in de wijk, die zorg nodig hebben met als doel het verminderen van de eenzaamheid en het realiseren van een duurzaam businessmodel. De concepten die binnen de fieldlabs ontwikkeld worden dienen schaalbaar en overdraagbaar te zijn.
Projectleider: Dennis Moeke – HAN

Reageer op dit artikel