nieuws

Beheer en adoptie van iShare komt in andere handen

Supply chain 1431

Het afsprakenstelsel voor logistiek dataverkeer iShare komt in handen van twee partijen: Visma Connect gaat het beheer voor zijn rekening nemen, UC Group is aangesteld om de verdere adoptie van iShare in de sector te bevorderen. De Topsector Logistiek heeft met beide organisaties een contract gesloten tot eind 2020.

Beheer en adoptie van iShare komt in andere handen

Sinds een jaar of twee maken tientallen organisaties in en rond de logistiek gebruik van iShare, dat in opdracht van de Topsector Logistiek door consultancybureau Innopay van de grond is getrokken. Drie jaar lang liep het contract met Innopay. Daar komt nu een eind aan. Vanuit een openbare aanbesteding zijn Visma Connect en UC Group de nieuwe partijen, die de kar gaan trekken en iShare naar een volgende fase moeten brengen.

Ervaring gebruiken voor logistieke sector

Visma was al geruime tijd bezig om een grotere rol te verwerven binnen iShare. Het IT bedrijf heeft veel ervaring met gestandaardiseerd data-uitwisselen in de zorg, de financiële sector en ook bij de overheid, waaronder de Belastingdienst. Voor de douane ontwikkelde Visma het platform Digipoort. “Onze expertise ligt bij het beschikbaar stellen van data tussen bedrijven en organisaties, ook als ze niet een één-op-één relatie hebben met elkaar”, zegt Elsbeth Bodde van Visma. “We willen graag binnen de logistieke sector tussen ketenpartners ook zorg dragen voor gekwalificeerd en betrouwbaar berichtenverkeer.”
Tot nu toe heeft Visma relatief weinig ervaring binnen de logistieke sector. Dat was vanuit de aanbestedende partij – namens de Topsector Logistiek is dat het NLIP (Nationaal Logistiek Informatie Platform) samen met Connekt – een belangrijk punt om Visma deze klus te gunnen.

Mainports nemen het voortouwishare

De Port Community Systemen Portbase en Cargonaut zijn stellig in hun ambitie: zij willen het delen van data zo breed mogelijk en zo veilig mogelijk op een hoger niveau krijgen. “We krijgen met iShare de juiste tools in handen,” is de overtuiging in de havens.
Dit is hun visie >>>>

Bijhouden autorisatieregister

Voor de technische doorontwikkeling van iShare gaat Visma op basis van de input van gebruikers vernieuwingen doorvoeren om zo beter aan te sluiten op de implementatiebehoefte van de deelnemers. Naast een beheerorganisatie helpt Visma de implementatiepartners met tools om nieuwe deelnemers snel te kunnen aansluiten. Visma zelf is geen implementatiepartner, maar wil zich wel graag opwerpen als partij voor het opzetten en bijhouden van het autorisatieregister. Daarin komt te staan welke partij bevoegd is om bepaalde data in te zien. Er zijn meer partijen, die het autorisatieregister onderhouden. Het NLIP is als bestuurlijke organisatie boven de samenwerkende partners er op gebrand, dat de uitrol van iShare door diverse marktpartijen wordt uitgevoerd om te voorkomen, dat één bedrijf alle touwtjes in handen heeft. De aansturing via een aparte stichting.

Op zoek naar sleutelspelers

Tegen die achtergrond is UC Group aangesteld om de commerciële activiteiten op zich te nemen, in de vorm van het aantrekken van nieuwe deelnemers. Daartoe maakt UC Group – een netwerk van 55 zelfstandige partners met een klein ondersteunend bureau – gebruik van het relatienetwerk van Portbase en Cargonaut, de IT platforms voor de Rotterdamse haven en Schiphol.
UC Group is al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van iShare en treedt eveneens op als implementatiepartner. “We gaan op zoek naar sleutelspelers in diverse logistieke ketens om via hen één-op-één een business case op te zetten,” luidt de toelichting van Peter Jasperse. “Nu zie je nog heel veel mailverkeer, EDI en zelfs fax- en telefonische contacten in supply chains. Met iShare kunnen we daar een eind aan maken.”

Op termijn eigen bijdrage

Vanuit de Topsector heeft UC Group een budget en een resultaatverplichting ontvangen voor de komende anderhalf jaar. Daarin staat ook, dat UC Group ook andere implementatiepartners gaat betrekken om zoveel mogelijk deelnemers aan te sluiten. Het contract eindigt in 2020, omdat de Topsector tot die tijd een mandaat heeft om met ondersteuning vanuit de overheid de logistieke sector naar een hoger plan te tillen. In de tussenliggende tijd wordt hard gewerkt aan een vervolg.
Voor iShare zal dat vervolg er zeker zijn, met of zonder financiële ondersteuning. Op termijn moet het initiatief zichzelf kunnen bedruipen met een vaste bijdrage van de deelnemers zelf. Hoe groot die bijdrage zal zijn en wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Meer over iShare en gebruikerservaringen:
klik hier naar het online magazine (mei 2019)

Reageer op dit artikel