nieuws

Visie op voedselvoorziening prikkelt SC professionals

Supply chain 677

Supply chain professionals zouden zich maatschappelijke vraagstukken zoals voedselvoorziening meer moeten aantrekken. Nieuwe technologie helpt daarbij. ‘We moeten zelf als eerste stappen zetten en bereid zijn om data te delen.”

Visie op voedselvoorziening prikkelt SC professionals

Regelmatig komen supply chain managers bij elkaar op bijeenkomsten van SCELP (Supply Chain Excellence Leadership Platform). Onlangs stond het thema maatschappelijke vraagstukken op de agenda met de nadruk op energietransitie, vergrijzing en voedselvoorziening. ‘Hoe kunnen we in 2050 tien miljard mensen op duurzame wijze voeden?’ Dat is de komende decennia één van de grootste vraagstukken, waarvan het antwoord moet komen uit de uiterst complexe food supply chain. De EAT-Lancet Commissie bracht in kaart waaruit dat antwoord moet bestaan: minder beslag op natuurlijke hulpbronnen, minder verspilling van voedsel en een verschuiving naar gezonder eetpatroon met onder meer minder vlees. “Om dat doel te bereiken, moeten we als supply chain professionals alle registers opentrekken. We zullen onze complete toolbox moeten inzetten”, stelde Marc Vogels, VP Logistics bij Enza Zaden, namens de werkgroep Digitalisering van SCELP.
De werkgroep had bewust het voedselvraagstuk opgepakt om de SCELP-deelnemers te prikkelen. Welke stappen kunnen we nu al zetten om over dertig jaar tien miljard mensen te voeden? ‘Stretching our minds’, noemt de werkgroep dat. “De EAT-Lancet Commissie stelt dat disruptieve technologieën nodig zijn om dat ogenschijnlijk onmogelijke doel te bereiken”, aldus Vogels.

‘Technologie vormt zelden een probleem’

TNO over Logistiek 4.0

Waar lopen bedrijven tegen aan die zich willen bekwamen in datadriven logistics? TNO draagt haar visie uit in een vorig jaar verschenen rapport. Gerwin Zomer vat de bevindingen samen.
Lees het blog hierover >>>>

Op uitnodiging van de werkgroep sprak Gerwin Zomer welke aanpak TNO hanteert voor dit soort complexe vraagstukken. Hij noemt missiegericht innoveren. “Deze aanpak is hot in de beleidswereld. Vaak gaat het om maatschappelijk relevante uitdagingen waarbij veel stakeholders betrokken zijn”, volgens de senior business consultant van TNO. “Het is onbekend hoe de weg naar het einddoel eruit ziet, maar toch zetten we een eerste stap. Daarmee bouwen we vaardigheden op en creëren we wendbaarheid. Zo vergroten we de speelruimte in de toekomst”, meent Zomer. “De technologie vormt hierbij zelden een probleem, daarin zien we genoeg vooruitgang. Er zijn wel zaken die de adoptie van de technologie in de weg staan. Dan gaat het bijvoorbeeld om gedrag van mensen of om wetgeving.”

‘We vergeten vaak de businessvraag’

Jos van Hillegersberg

Dat technologie vaak niet het probleem is, concludeerde ook Jos van Hillegersberg, hoogleraar business information systems aan Universiteit Twente. Hij vertelt over de mogelijkheden van AI (Artificial Intelligence) en machine learning in de supply chain. “We zitten in een hype. Binnen veel bedrijven worden grote teams op het gebied van data science opgebouwd. Het is zeker van belang de techniek te beheersen. Maar soms vergeten we wat de businessvraag is waarop die teams antwoord moeten geven. We zien nog weinig concrete businesscases van bedrijven die met big data en AI daadwerkelijk hun supply chain hebben verbeterd.”
Van Hillegersberg adviseert om big data-projecten altijd te starten met de businessvraag: wat wil je verbeteren? Wie ligt daar wakker van? Daarna komen andere vragen aan bod: welke technieken zijn nodig, welke data is beschikbaar? Tot slot is het zaak om de noodzakelijke veranderingen en uitdagingen in kaart te brengen. “De meest interessante resultaten ontstaan door data uit verschillende bronnen te combineren. Maar dat roept vragen op: wie is dan de eigenaar van die data?”

‘Mensen zijn langzaam in adopteren van IT’

De SCELP-leden discussieerden aan de hand van een case over de vraag hoe drie bedrijven uit één supply chain de beschikbaarheid van hun producten kunnen vergroten door hun data te combineren en te analyseren. Wie moet de regie voeren? En welke afspraken moeten worden gemaakt? Vertrouwen blijft daarbij een heikel punt. Dat is niet op te lossen met techniek, daarvoor is juist ook aandacht nodig voor processen en gedrag, was de breed gedragen conclusie.
Dat stelt ook Jack van der Veen in zijn slotwoord. De hoogleraar supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit grijpt terug op het voedselvraagstuk. “De verleiding is groot om de oplossing te zoeken in nieuwe technologieën zoals vertical farming of genetische modificatie. Maar technologie is niet de beperkende factor, het gaat vooral om hoe we ermee omgaan. Mensen zijn relatief langzaam in het adopteren van beschikbare IT, blijkt uit onderzoek van Warwick University: slechts 13 procent van de bedrijven verkeert in het hogere maturity-segment als het gaat om digitalisering. Daarnaast vinden bedrijven het nog heel spannend om data te delen, terwijl dat juist een belangrijke sleutel is. Tot slot blijft het in veel bedrijven een uitdaging om het silodenken los te laten en uit te gaan van processen.”

Lees ook dit blog Jack van der Veen:
Foodsector worstelt met ketensamenwerking

 

Reageer op dit artikel