nieuws

iSHARE Tech-celerator: Innovatie door gewoon doen!

Supply chain 493

Tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek dat op 16 april plaats vindt in De Kuip in Rotterdam, werken developers van verschillende logistieke partijen aan het implementeren van de technische specificaties van het afsprakenstelsel. En u kunt bij de presentatie van de resultaten zijn.

iSHARE Tech-celerator: Innovatie door gewoon doen!

De Tech-celerator staat in het teken van het oplossen van logistieke uitdagingen met iSHARE. Die uitdagingen beslaan een breed spectrum aan onderwerpen: van het verkrijgen van betrouwbare real-time data tot het verkrijgen van zekerheid over de identiteit van een transporteur en de rechten die hij heeft om een vracht op te halen. Maar ook het noodgedwongen gebruik moeten maken van verschillende identiteitsmiddelen om data op te vragen en het regelen van veilige levering van pakketjes in de last mile.

 

 

U kunt de developers overdag aan het werk zien. De iSHARE Tech-celerator bevindt zich in een ‘glazen box’ op de tweede verdieping. Aan het einde van de dag moet er een prototype liggen van hoe deze partijen data delen met behulp van iSHARE, die zij vervolgens aan u presenteren.

Met de Tech-celerator hopen we logistieke partijen alles te bieden wat ze nodig hebben om te bouwen aan een toekomstbestendige logistieke sector. Want dat speel je niet klaar door erover te praten, maar wel door te doen.

Voor meer informatie en inschrijven, gaat u naar de website van het jaarcongres en registreert u zich voor break-out sessie 22 ‘Resultaten van de iSHARE Tech-celerator’.

Reageer op dit artikel