nieuws

‘Bedrijven spelen onvoldoende in op cold chain veranderingen’

Supply chain 874

Fabrikanten, groothandelaren en distributeurs spelen onvoldoende in op veranderingen waar de cold chain mee te maken heeft en krijgt. Dat stelt leverancier VebaBox Cool Solutions op basis van een onderzoek onder ruim vijftig eindverantwoordelijken in de sector.

‘Bedrijven spelen onvoldoende in op cold chain veranderingen’
Cold chain onderzoek legt sector uitdagingen bloot

Volgens de initiator van het onderzoek beschikt slechts een kwart van alle respondenten over een strategisch plan om in te spelen op huidige en toekomstige veranderingen in de cold chain sector. Onderwerpen die daarbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld last-mile delivery, GDP (farma) en de opwarming van de aarde.

Ontbreken strategische plannen cold chain

Andere onderwerpen waar fabrikanten, groothandelaren en distributeurs volgens VebaBox  onvoldoende op inspelen zijn veranderingen op het vlak van productveiligheid, vergaande wensen van de consument en een verwachte verdrievoudiging van het geconditioneerd vervoer. Volgens VebaBox leidt het ontbreken van strategische plannen en een passend investeringsklimaat voor een groot gebrek aan efficiency in bestaande cold chain ketens.

Wet- en regelgeving

Strengere eisen vanuit wet- en regelgeving noemen de respondenten als belangrijkste industrietrend. De verhoging van de kosten, een grote toename van eisen en wensen van consumenten en toegenomen aansprakelijkheid voor fabrikanten completeren de top-4 aan trends.

Eén vijfde reserveert budget

Hoewel de sector dus zelf aangeeft dat er aan uitdagingen geen gebrek is, reserveert slechts een klein deel van de respondenten budget voor het inspelen op veranderingen. Om precies te zijn 21 procent. Toch zou investeren wel effect hebben, concludeert de leverancier van mobiele en passieve producten voor in de cold chain. De ‘koplopers’ zouden een optimaler en efficienter ingericht proces rapporteren, een hogere klanttevredenheid realiseren, minder met onderbrekingen in de keten te maken hebben en zich duurzamer opstellen.

Reageer op dit artikel