nieuws

Aandacht voor service control towers neemt toe

Supply chain 1194

Nederlandse bedrijven hebben meer en meer oog voor service control towers (SCT’s). Connekt, Topsector Logistiek, SLF en CQM onderzochten samen SCT’s en kwamen tot een ‘maturity grid’. Dit schema moet bedrijven helpen inzicht te krijgen waar ze staan op de SCT-ladder. CQM-onderzoekster Minou Olde Keizer: “Bedrijven staan meer open voor het delen van ervaringen over service logistieke uitdagingen dan we vooraf dachten.”

Aandacht voor service control towers neemt toe
Minou Olde Keizer (CQM) presenteerde onderzoeksresultaten over service control towers.

Connekt vroeg CQM onderzoek te doen naar het gebruik van service control towers. Olde Keizer: “Het ene bedrijf is ver, terwijl het andere bedrijf een minder geavanceerde SCT heeft. Om beide bedrijven te bedienen hebben we een ‘maturity grid’ ontwikkeld. Dit is een schema waarmee bedrijven een beeld krijgen van de mate waarin ze grip hebben op service logistieke processen. Ook kunnen ze ermee zien waar ze op de maturiteitsladder staan.”

Onderzoek naar service control towers

De onderzoekers presenteerden een aantal resultaten tijdens een seminar. De uitkomsten zijn gebaseerd op kwalitatieve gesprekken, gevoerd door CQM onder 20-25 bedrijven van diverse pluimage. Tijdens de gesprekken ging het vooral over het gebruik van SCT’s. Onderdeel van de gesprekken was onder andere uitvinden of en hoe ondernemingen data centraal verzamelen, analyseren en gebruiken voor het nemen van beslissingen. Die gesprekken legden soms verrassende conclusies bloot, meent Olde Keizer: “Uit de gesprekken blijkt dat kennis over service control towers uitwisselen én concurreren best samengaan.”

Belemmeringen en kansen op succes

Duidelijk is dat bedrijven vaak niet één maar diverse control towers hebben ingericht of van plan zijn in te richten. Henk Akkermans van Tilburg University meent dat belemmeringen voor een succesvolle uitrol van SCT’s vooral zijn te vinden op organisatorisch- en contractueel niveau. Akkermans zei daarnaast een voorstander te zijn van SCT’s waarbij de executie zo laag mogelijk in een organisatie ligt, terwijl het analyseren van data hoger dient te liggen. Geert-Jan van Houtum van TU/e voegde daaraan toe dat als een snelle beslissing gewenst is, dit beter hoog in een organisatie kan plaatsvinden, minder snelle beslissingen juist lager.

Ontwikkelen servicemodellen

Over de voordelen van het gebruik van SCT’s was vrijwel iedereen het wel eens. Olde Keizer: “Niet alleen bieden ze de kans om kosten te verlagen en betere service te bieden, ook kun je andere servicemodellen ontwikkelen.” Mobility-as-a-service is daarvan één voorbeeld. “Sowieso zien we dat als je echt meer of vooral service wil gaan verlenen, je een grotere behoefte of noodzaak ervaart aan een service control tower.”

Foto's

Reageer op dit artikel