nieuws

Stichting iShare ook formeel uit de startblokken

Supply chain 849

Het afsprakenstelsel over gestandaardiseerd data-uitwisseling in de logistiek iShare heeft nu ook een formele setting. Met de oprichting van een stichting is een juridische entiteit ontstaan, die het toetreden van partners en gebruikers in goede banen moet leiden. Projectmanager Eefje van der Harst legt uit waarom dat belangrijk is.

Stichting iShare ook formeel uit de startblokken
Eefje van der Harst

Het netwerk van vertrouwen, zo wil iShare graag bekend staan. Om dat vertrouwen te waarborgen is een juridische grondslag nodig. Tot nu toe is het ontwerp en beheer van iShare in handen geweest van Innopay, die als dienstverlenend consultancybedrijf de kart heeft getrokken. In de nieuwe fase blijft Innopay een rol vervullen op de achtergrond. Als projectmanager treedt nu Eefje van der Harst naar voren en volgt daarmee Mariane ter Veen op. Hiervoor werkte ze aan een vergelijke afsprakenstelsel in het hoger onderwijs. “Onze ambitie is het om elk logistiek bedrijf in Nederland te laten profiteren van de voordelen van iShare.”

Waarom is een formele stichting belangrijk?

Video met Aad Veenman en Jan Bert Schutrops

‘Data delen kan nu ketenbreed’

Kern van de boodschap is: ‘verladers en logistiek dienstverleners, ga er mee aan de slag; softwarebedrijven zorg voor ondersteuning. Iedereen kan nu data delen met bekende en onbekende partijen in de keten’
Bekijk hier de video:  >>>>

“De stichting is nodig omdat er een juridische entiteit moet zijn, waarmee deelnemers een toetredingsovereenkomst kunnen sluiten. Als projectorganisatie kunnen wij dat namelijk niet. Partijen kunnen nu tot het netwerk toetreden en onderling eenvoudig en veilig data delen. De governance van de stichting is zodanig ingericht dat logistieke organisaties die deelnemer zijn van het  stelsel op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdragen aan de doorontwikkeling van iShare, zodat het stelsel blijft aansluiten bij de behoeften van de logistieke sector zelf. De stichting opereert zonder winstoogmerk en ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken, beheert de processen die horen bij de toetreding en faciliteert verdere veranderingen in het stelsel.”

Is daarmee Innopay uit beeld?

“Nee, we gaan nu een overgangssituatie in, waarin zowel de stichting als het project – dat wordt uitgevoerd door Innopay – naast elkaar zullen bestaan. Het oprichten van de stichting is een stap op weg naar een zelfstandige operatie en duurzaam beheer van het afsprakenstelsel, los van de huidige projectorganisatie. De verwachting is dat de stichting en het project tijdens de transitieperiode samen optrekken, waarna het project zal eindigen en de volledige overdracht van het beheer van het afsprakenstelsel naar de stichting zal plaatsvinden. Dat beheer kan dan overigens ook weer worden uitbesteed. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk.”

Hoe is de Topsector Logistiek hier bij betrokken?

Connekt handelt namens de Topsector Logistiek met één van haar actielijnen, het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Om die reden is Connekt bij de oprichting van de stichting expliciet erkend als opdrachtgever. Connekt financiert het project iShare en heeft als sponsor daarom in deze fase grotere sturingsmogelijkheden binnen de governance van de stichting. Vandaar dat twee leden namens Connekt zitting hebben in de Supervisory Board. Gaandeweg is het de bedoeling, dat dit wordt afgebouwd zodat op termijn – enige tijd na beëindiging van het project – iShare volledig democratisch gestuurd en bestuurd wordt door de deelnemers zelf.”

Wie zijn dan precies die deelnemers?

“Alle partijen die aantoonbaar aan alle toelatingseisen hebben voldaan, zoals het correct implementeren van de API specificaties, zullen door stichting worden erkend  als deelnemer. Deze partijen kunnen dan deelnemen aan de Council of Participants, het belangrijkste adviesorgaan van stichting. Tijdens de projectfase wordt deze groep nog aangevuld met vertegenwoordigers van partijen, die tijdens de co-creatie fase hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het afsprakenstelsel. Samen adviseren zij over de doorontwikkeling en roadmap van iShare.”

Lees ook het artikel: Data delen, maar dan wel met iedereen

 

Reageer op dit artikel