nieuws

Nieuwe stimuleringsregeling voor IT standaarden

Supply chain 726

De Topsector Logistiek stelt geld beschikbaar voor bedrijven, die dit jaar nog bereid zijn om open standaarden in te voeren. Daarmee moet de sector snel vertrouwd raken met mogelijkheden om data te delen.

Nieuwe stimuleringsregeling voor IT standaarden

De aankondiging was vandaag op de tweede dag van de beurs ICT & Logistiek in Utrecht. Het gaat om de standaarden Papierloos Transport, OpenTrip Model en iShare. Bedrijven die zich voor het eind van het jaar melden en besluiten om één of meer standaarden in het eerste kwartaal van 2019 aantoonbaar te hebben geïmplementeerd, ontvangen hiervoor een bijdrage van 1.000 euro voor de standaarden Papierloos Transport en tot maximaal 5.000 euro voor OpenTrip Model en iShare.

Zowel logistiek dienstverleners als verladers, expediteurs, transporteurs en IT-leveranciers die voor de logistieke sector werken, kunnen gebruik maken van deze regeling. SUTC (Stichting Uniforme Transport Code) voert de regeling uit.

 

Ketensamenwerking iets voor u?
Kom naar de Summit Ketenregie op 6 december

 

De Topsector Logistiek onderstreept het belang van sectorbreed gebruik van de standaarden, omdat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan optimalisatie en transparantie van logistieke ketens. Papierloos Transport, OpenTrip Model en iShare zijn de open standaarden waar de Topsector nauw bij betrokken is; ze zijn neutraal, voor iedereen toegankelijk en zonder commerciële belangen beschikbaar.

 

 

 

 

Naast het gemak van eenvoudig data delen met al bekende partijen, is een groot voordeel dat het veel makkelijker wordt om met nieuwe partijen te gaan samenwerken. Bij het samenwerken met een nieuwe, nog onbekende partij, of het inschakelen van een onderaannemer, is het daardoor niet meer nodig om nieuwe (tijd- en geldrovende) unieke koppelingen of afspraken te maken.
Meer daarover: bekijk het interview hierboven met Aad Veenman en Jan Bert Schutrops.

Reageer op dit artikel