nieuws

Ook bankverklaring kan straks via iShare gaan

Supply chain 498

SBR Banken – de organisatie die de aanlevering van financiële rapportages vereenvoudigt – start dit najaar nog een pilot met eHerkenning en iShare. Vanaf begin 2020 is het waarschijnlijk mogelijk om een bankverklaring te regelen op deze manier.

Ook bankverklaring kan straks via iShare gaan

Het afsprakenstelsel iShare stelt ondernemers in staat om heel fijnmazig rechten toe te kennen. Wanneer zij zijn ingelogd met eHerkenning, geven ondernemers aan wie, wanneer, welke bankgegevens en voor hoe lang mag opvragen. Dat is ten opzichte van de huidige situatie, waarbij differentiatie in het toekennen van rechten niet mogelijk is, een hele verbetering.
Jaarlijks vragen duizenden ondernemers in de logistiek een Standaard Bankverklaring aan bij hun bank, omdat hun tussenpersoon het financiële overzicht nodig heeft voor bijvoorbeeld het maken van de jaarrekening of het opstellen van een oprichtingsakte. Ondernemers doen dit door hun tussenpersoon te machtigen om namens hen een Standaard Bankverklaring bij hun bank op te vragen.

Bedrijven blijven zelf ‘in-control’

In de pilot regelen ondernemers hun Standaard Bankverklaring met behulp van eHerkenning en iShare. Met hun eHerkenning-identiteit kunnen ondernemers hun accountants machtigen om bepaalde diensten af te nemen bij de bank. Bijvoorbeeld het aanvragen van een Standaard Bankverklaring. Dat scheelt tijd en geld, en voorkomt fouten in het proces.
Sander Middendorp, directeur van SBR Banken licht toe: “Het delen van data willen we een stuk makkelijker en sneller maken. Bovendien blijven ondernemers met SBR Banken te allen tijde ‘in control’ over hun gegevens. Alleen zij bepalen wie toegang krijgt tot welke data. De stap naar fijnmazig toekennen van rechten over wát er met de gedeelde data gedaan mag worden, past in onze toekomstvisie.”
Frank Jonker, directeur van CreAim/Reconi en vertegenwoordiger namens de middelen- en machtigingenleveranciers van eHerkenning: “Wij zijn betrokken bij de pilot met SBR Banken en zien veel mogelijkheden in een nauwere samenwerking met iSHARE voor onze klanten. De pilot is een geweldige kans dit te laten zien. Daarnaast biedt een geslaagde pilot perspectief voor andere dienstverlening zoals Digipoort, die gebaseerd is op dezelfde infrastructuur als die van SBR Banken. Daarom zetten we hier vol op in.”

Reageer op dit artikel