nieuws

Haven Rotterdam groeit in containeroverslag

Supply chain 927

In de eerste drie kwartalen van 2018 kwam de totale overslag in de Rotterdamse haven 0,4 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. De overslag van containers bleef echter sterk groeien ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017.

Haven Rotterdam groeit in containeroverslag

In de productsegmenten droge en natte bulk daarentegen waren volumedalingen te zien. Positieve uitschieters daarbinnen waren LNG en biomassa. In totaal werd tot en met september 350 miljoen ton overgeslagen, dat is 1,5 miljoen ton minder dan vorig jaar.

Ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen

De verwachting is dat dit verschil in het vierde kwartaal kleiner wordt en de totale overslag voor heel 2018 nagenoeg op hetzelfde niveau zal liggen als die van 2017. “De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

De overslag van LNG steeg flink en noteerde in september een maandrecord met bijna 0,8 mln ton. Deze stijging had grotendeels te maken met de blijvende aanvoer van LNG via kleine schepen vanuit het Yamal veld in Rusland die ten behoeve van wederuitvoer naar andere bestemmingen in de wereld in grote LNG carriers wordt overgeslagen.

 

Lees ook: Dinalog-project over LNG: ‘Duurzame brandstof is mooi, maar niet zonder duurzaam distributienetwerk’

Augustus recordmaand met containers

De containervolumes zijn ook in 2018 sterk gegroeid met 5,7 procent ten opzichte van vorig jaar, in TEU gemeten, resulterend in een overslag van 10.780.204 TEU. De sterkste stijging werd geboekt in de eerste zeven maanden. Augustus was een recordmaand met 136.500 ton.

De groei in de eerste negen maanden van 2018 verschilt per handelsroute: op de Azië-Europa trade lane groeide de aanvoer van beladen containers met 10 procent maar daalde de afvoer met -7,6 procent. Op de Noord-Amerika trade lane groeide de totale overslag met bijna 10 procent, de Zuid-Amerika trade lane zag een toename met ruim 20 procent.

Onzekerheid Brexit heeft invloed op volume

Het shortsea volume laat iets minder groei zien. Dat betreft met name de shortsea diensten op Engeland als gevolg van een minder goed presterende Britse economie. De overslag van Roll On-Roll Off (RoRo) volume was in de verslagperiode 1,3 procent hoger dan vorig jaar. De handelsvolumes op RoRo diensten van en naar Engeland groeien niet ten gevolge van een krimpende Engelse economie, die op zijn beurt een gevolg is van de aanhoudende onzekerheid over de Brexit. Het volume vervoerd op RoRo diensten naar het Iberisch schiereiland nam daarentegen wel toe.

Lees ook: Samenwerking havenbedrijven moet logistieke problemen door Brexit voorkomen

 

Reageer op dit artikel